Deklaratsioonid

Maksuamet tahab ettevõtjalt kolme liiki deklaratsioone: TSD ehk ametliku nimega „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon“ koos lisadega; KMD ehk käibemaksudeklaratsioon, koos lisadega; Spetsiaalsed INF-deklaratsioonid. Kõik deklaratsioonid tuleb esitada internetis, e-maksuameti kaudu.

- |2021-04-02T15:08:06+03:007. aprill 2015|Rubriigid: maksud|Tags: , |7 kommentaari

Kuidas maksta dividende?

Dividendid on ettevõtluse magusam pool - madalalt maksustatud omanikutulu. Dividendide maksmisega kaasnevad ka teatud reeglid - maksmise eeltingimused, deklareerimine ja ettevõtte tulumaks. Sellest räägimegi. Millistel tingimustel tohib dividende maksta? Osakapital peab olema sisse makstud Peab olemas olema kinnitatud majandusaasta aruanne Maksimaalselt tohib dividende maksta majandusaasta aruandes näidatud jaotamata kasumi summa ulatuses Dividendide maksmine ei tohi halvendada ettevõtte maksevõimet, see on juhatuse vastutus. Oluline on jälgida, et peale seda, kui dividendid välja makstud, ei langeks omakapital alla lubatud piirmäära (pool osakapitalist, aga mitte alla 2500 euro), arvestades ka lisanduvat tulumaksukulu. Kes otsustab dividendide maksmise? Vastava otsuse teeb ettevõtte osanike või aktsionäride üldkoosolek, kinnitatud aastaaruande alusel. Lõpetasime aasta edukalt, ettevõte teenis 10 000 eurot kasumit ja nüüd jagame selle omavahel ära – juhul muidugi, kui

- |2021-04-04T20:57:18+03:0025. veebruar 2015|Rubriigid: ettevõtlus, maksud|Tags: , |42 kommentaari

Kuidas maksta autokompensatsiooni?

Ettevõttel on õigus maksta juhatuse liikmele või töötajale tööks vajalike sõitude eest isikliku auto kasutamise hüvitist ehk autokompensatsiooni. Autokompensatsiooni maksmine Isikliku auto kasutamise hüvitise ehk autokompensatsiooni maksmist reguleerib valitsuse määrus. Summa Maksuvabaks piirmääraks on 335 eurot kuus, ühe sõiduauto ja inimese kohta ühes ettevõttes, sõidupäeviku alusel. Kui tehakse sõite mitme ettevõtte kasuks ja peetakse korrektselt sõidupäevikut, siis võib igast ettevõttest maksta kuni 335 eurot. Loe lisaks, mis kulutused on veel maksuvabad. Kompenseerimise tähtaeg Hüvitist ei pea välja maksma igas kuus, võib maksta ka aasta lõpus kõigi kuude eest. Kompensatsiooni alla kuuluvad tegevused Oluline on meeles pidada, et ka muude autokulude hüvitamine läheb selle piirmäära alla, nt kütus või autoremondikulud. Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane, siis kütuse kompenseerimise korral võib lähtuda ilma käibemaksuta summast (EML

- |2021-05-04T14:43:26+03:0023. juuli 2014|Rubriigid: maksud|Tags: , , , |98 kommentaari

Töötajate register

Kõik töölepingu alusel töötavad inimesed, käsundus- ja töövõtulepinguga (loe lepingute erinevuse kohta) töötavad inimesed ning tasu saavad juhatuse liikmed tuleb registreerida Maksuameti töötamise registris (lisaks veel mõned vähemlevinud variandid). Töötajate registrisse registreerimine vajalikkus Töötamise registri andmeid kasutavad erinevad riigiasutused – Haigekassa ravikindlustuse määramiseks, Töötukassa hüvitiste arvestamiseks, Maksuamet maksude kontrollimiseks jne. Samuti saab töötaja ise sealt kontrollida, kas tema töötamine on registreeritud. Kahjuks ravikindlustuse kehtivust sealt ei näe, seda peab ikka eraldi uurima. Kes tuleb registreerida? Registreerida tuleb kõigi inimeste töötamine, kui selle tulemusena tekib maksukohustus. Lisaks ka äriühingutes vabatahtlik töö (erand: ei pea registreerima praktikantide tööd). MTÜ-de vabatahtlikku tööd ei pea registreerima. Tasu mittesaavat juhatuse liiget ei pea registreerima. Kui tasu saab, ka ebaregulaarselt, tuleb registreerida. Millal peab registreerima? Tuleb registreerida kohe töötamise

- |2021-04-02T15:48:14+03:0010. juuli 2014|Rubriigid: ettevõtlus, maksud|8 kommentaari

Kas kingitused ja annetused on maksuvabad?

Kingitus on saaja jaoks rahalise väärtusega ja saaja midagi vastu ei anna. Kingitus võib olla nii raha, kaup kui ka tasuta osutatav teenus. Reeglina on kingitus maksustatav 20/80*100% tulumaksuga. Oma töötajatele tehtud kingitused maksustatakse erisoodustusena. Kingitused Kui soovid teha ettevõtte alt kingituse, siis seda peab suutma tõestada, et see ei ole mõnel teisel eesmärgil tehtud. Samuti ei kuulu kingituste alla järgnevad: ettevõtja poolt tavaliselt müüdava kauba näidis; reklaamkingitus, mille väärtus jääb alla 10 euro (ainult asja enda maksumus koos käibemaksuga (käibemaksukohustuslasest ettevõtjal ilma käibemaksuta), nt logo pealetrükkimine kruusile või pakendi maksumus ei lisandu kruusi hinnale); lootusetu nõude või varastatud kauba mahakandmine; sponsorlus, kui eesmärgiks on ettevõtte reklaamimine - nõuab tõendamist; antud allahindlused. Allahindlused Antud allahindlus ei ole maksustatav, isegi kui allahindlust antakse 99%

- |2021-03-28T17:36:43+03:0017. juuli 2013|Rubriigid: maksud|Tags: , , |10 kommentaari

Mis on lähetus ja kuidas arvestatakse lähetuskulusid?

Töölähetuseks loetakse töötamist väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda, tavaliselt on see määratud linna või valla täpsusega. Juhatuse või nõukogu liikme korral on tegemist ametilähetusega. Millal on tegu lähetusega? Töölähetusega on tegu näiteks siis, kui ettevõtja läheb kaheks päevaks Pärnusse konverentsile või Riiga uue potentsiaalse kliendiga kohtuma. Kokkuvõtteks: Kui pikema lähetuse sisse jäävad ka nädalavahetuse päevad, siis nende eest tuleb samuti maksta nii päevaraha kui majutuskulud. Kui töötaja soovib lähetuskohas paar päeva puhata (oma puhkusepäevade arvelt), siis tööandja nende päevade eest päevaraha ega majutuskulusid ei maksa. Küll peab tööandja maksma mõlema otsa sõidukulud, kuna tööandja kohustus on töötaja välismaalt tagasi tuua. Tööandja ikkagi saatis töötaja lähetusse. Loe tööandja ja töötaja vastutusest lähemalt. Kuidas seda vormistada? Enne lähetusse saatmist vormistatakse lähetusotsus, keda, kuhu ja milleks saadetakse.

- |2021-05-04T14:38:01+03:0012. juuli 2013|Rubriigid: maksud, raamatupidamine, seadused|6 kommentaari

Millised maksud tuleb maksta töötasult ja juhatuse liikme tasult?

Kui ettevõttes on töölepinguga töötav töötaja, siis kaasnevad temaga ka töötasu maksud, mis tuleb maksta riigile – sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks, lisaks töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmakse. Kui ettevõtja tahab aga iseendale tasu maksta, siis juhatuse liikme tasult töötuskindlustusmakset tasuma ei pea.

- |2021-05-03T23:29:18+03:0018. juuni 2013|Rubriigid: maksud|Tags: , |24 kommentaari
Go to Top