maksud

/maksud

Siirdehinnad

Siirdehindade reeglid kehtivad seotud isikute vaheliste tehingute jaoks ja nende eesmärgiks on vähendada maksude planeerimise võimalusi. Põhimõte on lihtne – „seotud isikud“ peavad omavahelistes tehingutes kasutama sama hinnakujunduse põhimõtet kui tavapärastes, mitteseotud isikutega tehtud tehingutes. Hinna erinevus turuhinnast loetakse kasumi jaotamiseks ja maksustatakse tulumaksuga, analoogselt dividendidega (tulumaksuseadus §50 lg 4).

- |2016-11-15T11:51:16+02:0012. mai 2015|maksud|kommentaarid puuduvad

Ettevõtlusega seotud kulud

Kas kabriolett ja sütelkõndimise koolitus on ettevõtlusega seotud kulud? Milliseid kulusid loetakse ettevõtlusega seotuks? Mõnel juhul on pilt väga selge, teinekord jällegi veidi hägusam. Juristile seadustekogumik, internetiärimehele veebileht ja raamatupidajale raamatupidamisprogramm on otseselt ettevõtluseks vajalikud kulud ja selles ei kahtle keegi. Aga kuidas on lood näiteks kabriolettauto või motivatsioonikoolitusega?

- |2016-11-15T11:51:16+02:005. mai 2015|maksud|3 kommentaari

Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja nende maksustamine

Ettevõtlusega mitteseotud kuludeks loetakse Tulumaksuseaduse §51 ja 52 loetletud kulusid, mis tuleb deklareerida TSD lisas 6 ning neilt tuleb tasuda tulumaks. Käibemaksu ei tohi samuti tagasi küsida. Ettevõtlusega mitteseotud kulusid on laias laastus kolme liiki:

- |2016-06-06T14:55:24+03:0015. aprill 2015|maksud|4 kommentaari

Arhiiv