vajalikud teadmised käibemaksust

Ettevõtlusega alustamisel peaks ettevõtja teadma nii mõndagi. Üks teema nendest on käibemaks. Sellest räägimegi.

Käibemaks – Milliseid teadmisi on ettevõtjal vaja?

Kõige olulisemad käibemaksuteemad algajale ettevõtjale on järgmised:

 1. Millal pead end käibemaksukohustuslaseks vormistama ja millal on mõtet seda vabatahtlikult teha?

Kui oled käibemaksukohustuslane, siis pead teadma:

 1. Kuidas sinu müüki käibemaksu mõistes liigitatakse?
 2. Millised on täiendavad kohustused käibemaksukohustuslasele?
 3. Millistelt ostuarvetelt sa käibemaksu tagasi saad küsida?

1. Millal pead end käibemaksukohustuslaseks vormistama ja millal on mõtet seda vabatahtlikult teha?

Eestis käibemaksukohustuslaseks pead end registreerima:

 1. Kui ettevõtte maksustatav müügikäive kalendriaasta algusest arvates ületab 40 000 eurot. Kui piirmäärtäis ei saa, siis järgmisel aastal hakkab arvestus otsast peale

  Erand: su käive liigitub täies ulatuses 0% käibeks, siis on registreerimine vabatahtlik. Samuti on registreerimine vabatahtlik, kui sinu käive toimub välismaal.

  Erandi erand: kui müüd kaupa Eestist teistele EL riikide käibemaksukohustuslastele, siis pead end käibemaksukohustuslaseks registreerima, kuigi see liigitub 0% käibeks.

 2. Kui sa ostad välismaalt elektroonseid teenuseid (nt internetireklaam, veebimajutus, e-raamatud).

  See tekitab kohe kohustuse registreerida end piiratud käibemaksukohustuslaseks. Piiratud käibemaksukohustuslane peab elektroonsete teenuste ostud deklareerima ja neilt käibemaksu ära maksma. Võimalusel tasuks end sellisel juhul siiski tavaliseks käibemaksukohustuslaseks registreerida.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks saab esitada avalduse ka vabatahtlikult.

See on kasulik valik kui:

 1. kui sul on vaja teha olulisi investeeringuid, millelt saaks käibemaksu tagasi taotleda
 2. kui sa müüd kaupu või teenuseid välismaale (mis on niikuinii 0% maksustatav) või tegeled ettevõtlusega välismaal (nt müügiga US Amazonis). Sellisel juhul saad ostudelt käibemaksu tagasi küsida. Loe ka kaupade välismaale müügist.
 3. kui su klientideks on käibemaksukohustuslastest ettevõtjad ja su kuludest moodustavad ka suure osa käibemaksuga ostude kulud.

2. Kuidas sinu müüki käibemaksu mõistes liigitatakse?

Kas tegemist on kauba või teenusega?

Erinevust on vaja teada, sest käibemaksuga maksustamine on erinev. (vt ka KMS §2 lg 3 ja 4)

Kaup on asi, loom, gaas ja elektri-, soojus- ning jahutusenergia.

Teenus on ettevõtluse korras hüve osutamine või õiguse, sealhulgas väärtpaberi võõrandamine, mis ei ole kaup, ning tasu eest majandustegevusest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine.

Kas tegemist on ikka käibega?

Kui tehingut ei loeta käibeks, siis see käibemaksuga maksustamisele ei kuulu. (vt KMS §4)

Käive on:

 • kauba võõrandamine (KMS §2 lg5) ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus;
 • kauba või teenuse omatarve (KMS §2 lg6) ehk ettevõtte kauba või teenuse tasuta tarbimine maksukohustuslase enda, tema töötaja või juhatuse liikme poolt ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil, eeldusel, et ostult oli käibemaks tagasi arvestatud.
 • kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks
 • kauba sundvõõrandamine tasu eest.

Käibeks ei loeta (käibemaksuseaduse mõttes) eeskätt

 • ettevõtte või selle osa müüki,
 • ettevõtete ühinemise/jagunemise/ümberkujundamise käigus üleantud vara,
 • kaubanäidiste ja reklaamkingituste üleandmist
 • ettevõtte sõiduauto kasutada andmist oma töötajale (v.a takso ja õppesõiduauto).

Kas Eesti maksustab seda käivet ja millise määraga?

Üldreegel: Eesti-sisene käive on maksustatav 20% käibemaksuga. (vt KMS §15).

Vähendatud käibemaksumäär 9%

 1. raamatud ja töövihikud (paberil, e-raamatutel ei ole soodustust);
 2. ravimid, sanitaartooted, meditsiiniseadmed, puudega isiku abivahendid;
 3. ajalehed ja ajakirjad (v.a kuulutustelehed ja erootikaajakirjad);
 4. majutusteenus.

0% käibemaks

 1. eksporditav kaup (v.a kui liigitub maksuvabaks käibeks);
 2. teise liikmesriiki toimetatav kaup;
 3. laevade ja lennukid, nende varustus, kohapeal müüdav kaup (v.a ühendusesisestel reisidel) ja osutatav teenus, laevade sadamateenus ja lennukite lennuväljateenus, laevade ja lennukite remont ja hooldus;
 4. diplomaatidele, EL institutsioonidele, NATO relvajõududele, sõjalisele peakorterile müüdavad kaubad ja osutatavad teenused;
 5. tollilaos, vabatsoonis, aktsiisilaos, sõjalises peakorteris müüdav kaup;
 6. Eesti Pangale võõrandatav kuld;
 7. teenus, mille tekkimise koht ei ole Eesti (immateriaalsed ja elektroonsed teenused);
 8. eksporditava või imporditava kauba veoteenus, tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus;
 9. reisijateveoteenus Eestis, kui see on rahvusvahelise reisi osa.

Maksuvaba käive on (vt täpsemalt KMS §16)

 1. sotsiaalset laadi kaupade ja teenuste käive, nt postiteenus, sotsiaalhoolekanne ja tervishoiuteenus;
 2. valdav osa finantsteenuseid, nt hoiustamine, laenud ja rahaturutehingud;
 3. muud maksuvabad teenused, nt kindlustus, väärtpaberid ja osad kinnisasjaga seotud tehingud.

Kuidas maksustatakse tehinguid välismaalastega?

Kauba müügil on kaks olulist parameetrit: kuidas kaup liikus ja kes oli kauba ostja.

 • Kui kaup vahetab omanikku Eestis, siis maksustatakse Eesti käibemaksureeglite järgi, sõltumata ostjast.
 • Kui kaup liigub Eestist teise EL riiki, siis reeglina on tegemist kaugmüügiga, v.a kui ostjaks on teise EL riigi käibemaksukohustuslasest ettevõtja, sellisel juhul on tegemist 0% käibega (kauba ühendusesisene käive, deklareeritakse ka VD deklaratsioonil).
 • Kui kaup liigub Eestist EL-st välja on tegemist kauba ekspordiga.

Teenuse müügil on olulisteks parameetriteks: teenuse liik ja kes oli teenuse ostja.

Teenuse liigid:

 • Kohaga seotud teenus (majutusteenus, ürituste korraldamine, toitlustus) maksustatakse alati Eestis;
 • Virtuaalne teenus (inimese poolt osutatav teenus, mida võib tegelikult nö asukohavabalt teostada, nt konsultatsioon või turundus) on 0% määraga maksustatav, kui ostjaks on välisriigi isik või EL käibemaksukohustuslane, muidu maksustatakse Eestis;
 • Elektroonne teenus (põhimõtteliselt inimese sekkumata osutatav teenus, nt veebimajutus või Facebooki reklaam) – 0% määraga maksustatav, kui ostjaks on välisriigi isik või EL käibemaksukohustuslane; 20% maksustatav kui ostjaks on Eesti isik – ja kui ostjaks on EL eraisik või mittekäibemaksukohustuslasest ettevõtja, maksustatakse MOSS erikorra alusel (sihtriigi maksumääraga, aga deklareeritakse Eestis);
 • „tavaline“ teenus, mis ei mahu eelnevate kategooriate sisse (nt autopesu) – maksustatakse Eestis, v.a kui ostjaks on EL käibemaksukohustuslasest ettevõtja või välisriigi ettevõtja.

3. Millised on täiendavad kohustused käibemaksukohustuslasele?

Käibemaksukohustuslane peab korrektselt müügiarveid väljastama – liigitama oma müügi õige käibemaksumäära alla, vajadusel tõendama 0% käibemaksu õigust (nt lepinguga) ja arvele ka korrektsed rekvisiidid lisama.

Käibemaksukohustuslane peab igakuiselt esitama käibedeklaratsiooni koos lisadega, vajadusel ühendusesisese deklaratsiooni VD ja igakuiselt ka TSD deklaratsiooni (isegi kui maksustatavaid kulusid või eraisikutele tehtud väljamakseid ei olnud).

Raamatupidamisarvestusele on samuti veidi rangemad reeglid – erinevalt maksustatud käibed ja erinevad sisendkäibemaksu liigid tuleb raamatupidamises eraldi hoida.

4. Millistelt ostuarvetelt sa käibemaksu tagasi saad küsida?

Ostukäibemaksu tagasiküsimise eelduseks on ostetud kaupade või teenuste kasutamine käibemaksuga maksustatavaks ettevõtluseks või välismaal toimuvaks ettevõtluseks.

Kui ettevõtja käive on ainult maksuvaba, siis ostukäibemaksu maha arvata ei saa.

Kui ettevõtjal on nii maksuvaba kui maksustatav käive, siis saab ostukäibemaksu tagasi küsida osaliselt.

Erandid:

 • Tagasi ei saa küsida külaliste vastuvõtuks või oma töötajate toitlustamiseks või majutamiseks kasutatud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu (erand: saab tagasi töölähetuse majutusega seotud kuludelt)
 • sõiduautoga seotud kuludelt võib tagasi küsida 50% käibemaksust (v.a kui põhitegevusalaks on sõidukite müük, kui on tegemist takso või õppesõiduautoga, kui auto on 100% ettevõtluses kasutatav ja vastav märge on tehtud Maanteeameti registrisse).

Käibemaksuteemadest saad lähemalt lugeda kogumikust Käibemaksu põhitõed.

| muudetud 4.05 2021 |