Maksusoodustused-kulude-maksustamine

Eesti tulumaksusüsteem on teistsugune kui enamuses riikides.

Enamuses riikides makstakse tulumaksu igal aastal teenitud kasumilt. Raamatupidaja arvestab välja raamatupidamisliku kasumi, liidab juurde „ebasobivad“ kulud, lahutab maha maksusoodustused, saab maksustatava kasumi ja sellelt arvestatakse ettevõtte tulumaks.

Eesti tulumaksusüsteem

Eestis makstakse ettevõtte tulumaksu kahel viisil:

1) makstud dividendidelt – ca 20%, maksmisele järgneval kuul,
2) „ebasobivatelt“ kuludelt igakuiselt – enamasti tulumaks, osadelt kuludelt ka sotsiaalmaks.
Neilt kuludelt ei saa reeglina ka käibemaksu tagasi küsida.

Lisaks maksab ettevõte veel riigile makse kui on tehtud väljamakseid eraisikutele:

1) tulumaks ja sotsiaalmaks töötasult, juhatuse liikme tasult, VÕS-lepingu tasudelt
2) ainult tulumaks renditasult, litsentsitasult, haigushüvitiselt.

Maksustatavad kulud

Maksustatavaid kulusid on põhimõtteliselt kolme liiki:

1) töötajatele tehtud erisoodustused – deklareeritakse TSD lisal 4, makstakse tulumaks ja sotsiaalmaks,
2) kingitused, annetused, vastuvõtukulud – deklareeritakse TSD lisal 5, makstakse tulumaks, aga on olemas maksuvabad piirmäärad,
3) ettevõtlusega mitteseotud kulud – deklareeritakse TSD lisal 6, makstakse tulumaks.

Erisoodustusena maksustatakse ainult Eesti töötajatega (sh juhatuse liikmed, sh pereliikmed) seotud kulusid. Selliseid kulusid, mis ei ole tööks vajalikud ja omavad töötaja jaoks rahalist väärtust, nt toitlustus või meelelahutus.

Kingitused on reeglina maksustatavad, erandiks on alla 10 eurose tükihinnaga ärikingitused.

Annetused on teatud limiidi ulatuses maksuvabad, kui need on tehtud tulumaksusoodustuse nimekirja kantud MTÜ’dele. Ukraina heaks tehtud annetused on maksuvabad ilma limiidita kuni 2023.a. lõpuni, kui need on tehtud nimekirja kantud kaheksale MTÜ’le.

Vastuvõtukulud on mõeldud külaliste ja äripartnerite toitlustuseks ja meelelahutuseks. Teatud limiidi ulatuses on need maksuvabad.

Ettevõtlusega mitteseotud kulud on seadusest tulenevad trahvid (nt aastaaruande tähtaegse esitamise eest saadud trahv, maksuintressid), tehingud „musta nimekirja“ riikidega (nt Panama) ja ettevõtlusega sisuliselt mitteseotud kulud (nt omaniku teise ettevõtte kulud, puuduvate kuludokumentidega kulud).

Maksusoodustused

Meie tulumaksusüsteem on lihtne, aga sellega kaasneb ka see, et maksusoodustused on on meil väga vähe ja needki pisikesed.

Tooksin välja kaheksa peamist maksusoodustust:

1) sporditoetus – 100 eurot kvartalis töötaja kohta, siia kuuluvad nt spordiklubide pääsmed, aga ka tööandja täiendav ravikindlustus.
2) transpordikulud kodu-töö vahelisteks sõitudeks – maksuvabad on ühistranspordi piletid, töölepingulistele töötajatele ka muud sõidukulud, kui elukoht asub vähemalt 50km kaugusel.
3) autokompensatsioon – saab maksta 335 eurot kuus, sõidupäeviku alusel, tööga seotud sõitudeks.
4) kodukontori kulude hüvitamine – kodukontori sisseseadmiseks vajalikud kulud (nt töölaud) ja proportsionaalne osa kodustest kommunaalkuludest.
5) töötervishoiuga seotud kulud – tervisekontroll, prillide hüvitamine osaliselt, töötervishoiuarsti poolt konkreetselt ettekirjutatud protseduurid, nt massaazh.
6) töövahendid – nt vajalikust luksuslikum arvuti või telefon.
7) lähetused – välismaiste konverentside lähetuskulud, lähetuse pikendamine puhkusega.
8) koolitused – tasemekoolituste kulud, välismaised konverentsid.

Kulude maksustamise ja maksusoodustuste kohta tegin hiljuti kaks pikemat webinari, nende salvestusi on võimalik e-poest osta. https://pilvekool.ee/pood/maksuwebinar-010223/

| muudetud 7.02 2023 |