Siirdehinnad

Siirdehind on seotud isikute vahelise tehingu hind, ehk see hind, mida üks isik küsib teiselt isikult mingi toote või teenuse eest. Siirdehindade reeglite eesmärgiks on vähendada maksude planeerimise võimalusi, seda enamjaolt suuremates ettevõtetes. Põhimõte on lihtne – „seotud isikud“ peavad omavahelistes tehingutes kasutama sama hinnakujunduse põhimõtet kui tavapärastes, mitteseotud isikutega tehtud tehingutes. Hinna erinevus turuhinnast loetakse kasumi jaotamiseks ja maksustatakse tulumaksuga, analoogselt dividendidega (tulumaksuseadus §50 lg 4).

- |2021-05-03T23:21:05+03:0012. mai 2015|Rubriigid: maksud|Tags: |-
Go to Top