Suurte tehingute deklareerimine kmd-inf-is

Novembri käibedeklaratsioonile tuleb esitada lisa – KMD INF, milles deklareeritakse suuremad tehingud.

See teema puudutab ainult „tavalisi“ käibemaksukohustuslasi, piiratud käibemaksukohustuslased lisa esitama ei pea ja mitte-käibemaksukohustuslased ammugi mitte.

Esimene käibedeklaratsiooni lisa tuleb esitada 22.detsembril, koos novembri käibedeklaratsiooniga (20.12 on laupäev, tähtaeg lükkub edasi sellisel juhul esimesele tööpäevale).

Millised arved täpsemalt?

Pealkiri ei ole tegelikult päris õige. Deklareerida tuleb detailne info arvete lõikes, kui ühelt tehingupartnerilt on ostetud (või talle müüdud) viimase kuu jooksul kokku vähemalt 1000 euro ulatuses (ilma käibemaksuta). Ka siis, kui see 1000 koosneb sajast 10-eurosest arvest või kütusetšekist.

Kreeditarveid mahu arvestamisel arvesse ei võeta, küll aga tuleb need deklareerida.

Deklareerimisele ei kuulu (sõltumata mahust):

 • Müügiarved, mis on väljastatud eraisikutele või mitteresidentidele, sh kõik jaekaubanduses mitte-isikustatud müügid;
 • Arve ei sisalda 20% ega 9% käivet (ainult 0% või maksuvaba), sh kõik välismaised ostuarved, välismaine käibemaks arvesse ei lähe;
 • Ostuarvetest – kui käibemaksu maha ei arvatud (nt toitlustus).

Lisaks veel mõned erandid reisibüroode ja advokaatide jaoks.

Samas ostjal on õigus nt bensiiniautomaadi väljastatud tšeki alusel endiselt käibemaksu tagasi küsida ja ka deklareerida, kuigi müüja seda ei deklareeri. Neid vahesid tuleb nii palju …

Vajalikud andmed arvete kohta

INF-il on kaks osa. A-osal tuleb deklareerida andmed müügiarvete kohta ja B-osal ostuarvete kohta.

INF-vormid ja detailsed selgitused on siin.

A-osa: Andmed müühiarvete kohta (10 lahtrit)

 • Jrk nr;
 • tehingupartneri registrikood (ettevõttel) või isikukood (FIE);
 • tehingupartneri nimi;
 • arve number;
 • arve kuupäev;
 • arve summa ilma käibemaksuta;
 • maksumäär;
 • arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus;
 • maksustamisperioodil vormi KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive ning
 • erisuse kood (näiteks erikorra alusel, 0% määraga maksustatava või maksuvaba käibe puhul).

B-osa: Andmed ostuarvete kohta (9 lahtrit)

 • Jrk nr;
 • tehingupartneri registri- või isikukood;
 • tehingupartneri nimi;
 • arve number (see, mis on arvel kirjas, mitte kandekuupäev);
 • arve kuupäev;
 • arve kogusumma koos käibemaksuga;
 • arvel märgitud käibemaksusumma;
 • maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa ning
 • erisuse kood (näiteks sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral).

Näiteid KMD INF vormi täitmisest.

Kuidas esitada?

 • otse raamatupidamisprogrammist;
 • xml või csv formaadis faili laadimisena;
 • ekraanivormi täitmisena;
 • paberil (ainult erandkorras: uued, väikesed või taotluse alusel).

Pea kõik raamatupidamisprogrammide müüjad on kinnitanud, et neil on õigeaegselt vajalikud lisaaruanded olemas ja käsitsi neid andmeid sisestama ei pea.

Ettevõtjal tasuks igaks juhuks oma raamatupidajalt üle küsida, kas ta on teemaga kursis. Ja raamatupidaja aja ja närvide säästmise huvides võiks edaspidi kütusetšekkide paki asemele tellida ettevõttele koondarve, siis ehk raamatupidaja KMD INF-i eest raha juurde ka ei küsi.

Raamatupidajad peaksid nüüd kontrollima, kas nende programm on kaasajastatud, kas kõigi tehingupartnerite registrikoodid on programmi sisestatud ja meeles pidama, et arve kuupäeva peab ka programmi sisestama, mitte ainult kandekuupäeva.

| muudetud 2.04 2021 |