Maksuvaba sporditoetus

/, raamatupidamine/Maksuvaba sporditoetus

Alates 2018.a. algusest saab töötajatele maksta maksuvabalt sporditoetust, 100 euro ulatuses kvartalis (koos käibemaksuga summa, neilt kuludelt käibemaksu tagasi ei saa).

Mis on soodustuse sisu?

Maksuvabastuse eesmärgiks on võimaldada tööandjal ilma täiendavate kuludeta kanda teatud liiki tervise edendamisega seotud kulusid, mis peaks vähendama haiguspäevade arvu.

Samas see ei ole kohustus, ainult võimalus. Tööandjal on õigus otsustada, milliseid tegevusi ja millises ulatuses võimaldatakse (lubatud piirides).

Tegemist on tähtajalise soodustusega, mis kehtib viis aastat ja lõpeb praeguse seisuga 01.01.2023. Enne tähtaja lõppemist analüüsitakse, kas sellest soodustusest on reaalselt kasu olnud, kas soodustust kasutanud isikute haiguspäevade arv on vähenenud. Selleks võrreldakse Maksuameti andmeid, kus on näha töötaja tervisesse investeeritud summad ning Haigekassa andmeid haiguslehtede kohta.

Kes saab kellele täpselt soodustust anda?

Soodustust saavad rakendada oma töötajatele kõik Eesti ettevõtted, välisriikide filiaalid ja püsivad tegevuskohad, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Töötajate all on siinkohal mõeldud päris laia ringi inimesi:

 • töölepinguga töötaja
 • võlaõigusliku lepinguga töötav töötaja (nt töövõtuleping, käsundusleping)
 • riigiametnik
 • juhatuse või nõukogu liige
 • füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud,

Maksuvabastuse piirmäär on ette nähtud ühe töötaja kohta ja see ei ole edasi kantav teistele sama tööandja töötajatele ega järgmisesse kvartalisse.

Kui raamatupidaja Mari talle pakutud 100 eurost soodustust 2018. a esimeses kvartalis ära ei kasuta, siis on see kadunud. Ja sekretär Liina seda ka kasutada ei saa, ikka ainult oma 100 eurot.

Maksusoodustuse piirmäär on töötaja ja tööandja kohta. Kui töötajal on mitu tööandjat, siis soodustust võivad talle pakkuda kõik tööandjad (loogika analoogne isikliku sõiduauto kompensatsiooniga).

Täisajaga töötamise nõuet samuti ei ole. Kui sul on töövõtuleping nt koristajaga (füüsilise isikuga), kes kuus 10 tundi sinu heaks toimetab, siis saad seda võimalust ka talle pakkuda. Ja tegelikult pead ka, kui tahad seda maksuvabastust oma töötajatele kasutada.

Kui palju saab maksuvabastust kasutada ja millistel tingimustel?

Erisoodustusena ei maksustata töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis ja ainult siis kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele (sh väikese koormusega töövõtulepinguga töötavale koristajale).

Ehk selline variant, et juhataja maksab kinni oma Maijooksu pileti, aga oma töötajatele seda varianti ei paku, kuulub siiski maksustamisele. Kõigile peab võimalust pakkuma, ainult siis on maksuvaba.

Millised kulud täpselt sobivad antud soodustuseks?

Viis liiki kulusid loetakse antud juhul kõlblikuks:

 1. avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu
  Sobib nii töötaja kui ettevõtte meeskonna osalemiseks, aga ikka mitte üle 100 euro kvartalis.Siia alla liigituvad vaid avalikud rahvaspordiüritused, kuhu on võimalik kõigil soovijatel minna. Rahvaspordiürituste all mõeldakse erinevaid ürituste sarju ja üritusi, aga mitte nt ettevõtte oma spordipäevi.
 2. sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused
  Siia kuuluvad avalikud spordiklubid, mille liikmetasu saab töötajale kuludokumendi alusel hüvitada.
  Sportimisvahendid, riided, jalanõud – neid kulusid maksuvabalt hüvitada ei saa.
  Samuti kuuluvad siia ka ettevõtte oma spordiklubid, mille kulusid võib tööandja maksuvabalt katta – tuleb pakkuda kõigile töötajatele osalemise võimalust ja arvesse võtta ainult reaalselt programmis osalevate inimeste maksuvaba limiidi osa.
  Siia alla ei kuulu tööandja poolt lühiajaline spordikompleksi rent, sest maksusoodustuse eesmärgiks on toetada töötajate regulaarset tervise edendamist.
 3. tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused
  Siia kuuluvad spordirajatiste jooksvad kulud (mt remont, koristamine, kommunaalkulud). Siinkohal ei arvestata võrreldava teenuse turuhinda, vaid reaalseid kulusid.
  Siia alla ei kuulu uute spordirajatiste loomise investeeringud – need maksustatakse ettevõtlusega mitteseotud kuludena (ainult tulumaks), mitte erisoodustusena.
 4. kulutused taastusravi teenustele
  Siia kuuluvad vastavas registris oleva taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused.
  Taastusarstid on tervishoiutöötajad, kes on registreeritud tervishoiutöötajate riikliks registris.
  Füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi ja kliinilise psühholoogi puhul  peab olemas olema kutsetunnistus, mille olemasolu on võimalik kontrollida kutseregistrist.
 5. ravikindlustuslepingu kindlustusmakse
  Seda punkti seaduse seletuskirjas ei olnud kommenteeritud, aga siia võiksid kuuluda erakliinikute lepingud.

Kuidas see hüvitamine reaalselt toimib?

Kui tegemist on sobiva kulu hüvitamisega töötajale (nt spordiklubi liikmetasu), siis esitab töötaja ettevõttele kuluhüvitise avalduse, koos kuludokumendiga. Kuludokumendil võib olla 100 eurot ja kuluhüvitise avaldusel 30 eurot (aga mitte vastupidi).

Kui tegemist on ettevõtte poolt tehtud kuluga, siis liigub ostuarve tavapärast rada, lihtsalt konteeritakse eraldi kulu kontole.

Tööandja peab pidama arvestust, et ta on ikka kõigile oma töötajatele soodustuse kasutamist pakkunud. Tõenäoliselt tavaline väikeettevõte kasutab selleks allkirjalehte (kui ettevõttes on harjutud paberitega toimetama), paberivaba ettevõte küsib digiallkirja ja suures ettevõttes luuakse vast mingi siseveebis lisatav kinnitus.

Samuti peab tööandja pidama arvestust, kui palju konkreetsed töötajad on maksuvabastust kasutanud. Ohtralt lisatööd raamatupidajatele…

Täpset juhendit arvestuse pidamiseks ei ole ette antud, oluline on see, et vajadusel oleks võimalik see Maksuametile ette näidata.

Väikeses ettevõttes teeb raamatupidaja Exceli tabeli ja märgib ära, kes palju soodustust kasutanud on. Samuti on variandiks nt SportID teenust kasutada, mis vastab antud reeglitele – saab kasutada ainult sportimiseks, personaalne ja ajaliselt piiritletud.

Maksusoodustuse kasutamine tuleb töötajate lõikes ka deklareerida, kord aastas, 1.veebruariks. Deklaratsiooniks on INF14, koos makstud autokompensatsioonide ja tasemekoolituse kuludega.

Antud maksusoodustus on igatahes üks tore võimalus, mida tasuks kasutada.

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus
- |2019-01-09T19:24:46+00:0016. november 2017|maksud, raamatupidamine|19 kommentaari

19 kommentaari

 1. Vahur 16. november 2017 at 11:56 - Reply

  Kas see 100€/kvartalis töötaja kohta – on see koos käibemaksuga või ilma käibemaksuta?

 2. Krista 16. november 2017 at 12:01 - Reply

  Vahur, selle kohta on artiklis eraldi lõik olemas 🙂

 3. Vahur 16. november 2017 at 12:15 - Reply

  Sorry 🙂
  Minu viga – ei mõelnud seda lõiku piisavalt läbi.

 4. Marju 16. november 2017 at 14:53 - Reply

  “Ehk selline variant, et juhataja maksab kinni oma Maijooksu pileti, aga oma töötajatele seda varianti ei paku, kuulub siiski maksustamisele. Kõigile peab võimalust pakkuma, ainult siis on maksuvaba.”

  Selles mõttes on see ikkagi tohutu bürokraatia kasv. Otseselt pole seadusandja tõesti määratlenud, kuidas seda kõigile võimaluse pakkumist tõestada. Kas tööandja poolne informeerimine sportimisvõimalusest (näiteks võimalus kasutada ujula teenust) klassifitseerib ka teavitamiseks või tõesti peab korjama allkirjad igalt töötajalt, et ta on info kätte saanud ning maijooksul osaleda ei soovi.

  • Lauret 16. november 2017 at 17:10 - Reply

   Arvan, et töötajat peab ühe korra teavitama (ja allkirja saama) sellise võimaluse rakendumisest ettevõttes, mitte igal (neid ikka sadu ju) võimalikul üritusel osalusest või siis mitte.

 5. Jaanii 16. november 2017 at 20:40 - Reply

  Tere,
  kas see kehtib ka OÜ juhatuse liikmele kes ei ole registreeritud enda firmas töötajana ja töötajate arv ettevõttes on 0.
  Jaan

  • Anonüümne 17. november 2017 at 22:13 - Reply

   Töötajate all on siinkohal mõeldud päris laia ringi inimesi:

   töölepinguga töötaja
   võlaõigusliku lepinguga töötav töötaja (nt töövõtuleping, käsundusleping)
   riigiametnik
   juhatuse või nõukogu liige

 6. Peep 18. november 2017 at 02:43 - Reply

  Igaks juhuks küsin üle: on lai ring küll kuid kas ka FIE?

 7. E. 4. detsember 2017 at 15:16 - Reply

  Tere
  Saan aru, et soodustamiseks on mõeldud regulaarse kasutamisega seotud kulusid. Kas see tähendab, et näiteks ujula ühekordset pääset ei tohiks kõlblikuks arvata? Kuidas on aga ujula 10x pääsmega, juhul kui igakuist liitumist ei ole võimalik teha?

 8. Lauri 18. detsember 2017 at 20:54 - Reply

  Tere!
  Kui ostan aastase jõusaali pääsme, mis maksab 200€, kas siis võin seda ühte arvet mitu kvartalit ka esitada või peab olema arve ainult 1 kvartalis ja järgmine kvartal seda kasutada ei saa mis sest, et pääse ise kehtib terve aasta?
  Ehk siis tasuks teha jõusaali liitumine kuukaupa (ning maksta rohkem), kui ühe korraga terveks aastaks pääse osta?

 9. Annika 9. veebruar 2018 at 23:37 - Reply

  SportID-lt saadud arvet kasutatud teenuse kohta võin panna lihtsalt kulutuste kontole ja Excelisse, kelle eest see arve on, ja siis 1. veebruaril EMTAsse info edastada v on mõttekam igale töötajale eraldi kulukonto teha?

 10. Krista 10. veebruar 2018 at 09:25 - Reply

  Eks sõltub töötajate arvust 🙂 Kui neid on 2, siis võibolla ongi lihtsam eraldi konto teha. Kui neid on 20, siis on ilmselt kasutusel juba töötajate kohta eraldi kulukohad. Ja vahepeal on siis Excel 🙂

 11. Meeli 12. veebruar 2018 at 23:29 - Reply

  Tere!

  Kui rangelt avalik sportimiskoht määratletud on? Käin küll regulaarselt Tartu Joogakeskuses Shindo võimlemises, aga arve esitab mulle treener hoopis oma firma alt (selgituses “võimlemine 8 korra kaart”) ja ta lihtsalt rendib seal saali. Seega, kas oleks abikõlblik, kui laseksin arvele märkida, et treening toimub Tartu Joogakeskuses?

  • Anna-Liisa 14. veebruar 2018 at 13:16 - Reply

   Ma eeldan, et sel treeneril on avalik teenus, st tema juures saavad treenimas käia kõik soovijad (kui vabu kohti on), seega kuulub tema teenus avalikud spordiklubi tegevuse alla, mille liikmetasu saab töötajale kuludokumendi alusel hüvitada või kui arve on ettevõttele otse esitatud, siis kuludesse kanda. Mitte avalikud on pigem personaalsed treenerid jmt, kelle juurde nö inimene tänavalt minna ei saa (näiteks tegelevad need treenerid ainult tippsportlastega vmt). Selgitus “võimlemine 8 korra kaart” viitab vägagi töötajate regulaarse tervise edendamise soodustamisele/edendamisele.

 12. Raul 31. oktoober 2018 at 11:07 - Reply

  Tere!

  Rahvaspordiüritustele toimub registreerimine tihti pikalt ette. Kas kulu arvestatakse kvartalisse, mille jooksul üritus toimub või kvartalisse, mil töötaja registreerus ja arve tasus?

  Nt Ööjooks toimub augustis, aga tasuti osalustasu jaanuaris.

  • Anna-Liisa 1. november 2018 at 11:08 - Reply

   Tere, Raul! Tööandjal on võimalus valida, kas arvestab tervise edendamise kulusid isikute osas kassapõhiselt vastavalt sellele, kuidas raha on makstud või tekkepõhiselt vastavalt sellele, kuidas hüve kasutatakse (ehk raha läheb selle kvartali arvestusse, millal hüve saadi). Mõlemat arvestust ei ole võimalik korraga kasutada.
   Kui on otsustatud kasutada tekkepõhist arvestust, siis tuleb seda teha kõikide töötajate tervise edendamise kulude osas, kui kassapõhist arvestust, siis samuti kõikide töötajate kulude osas. See tähendab, et tööandjal tuleb valitud meetodit kasutada järjepidevalt läbi aasta ning kõikide töötajate puhul.

 13. Artjom 18. jaanuar 2019 at 11:52 - Reply

  Vaatan, et sellele küsimusele pole keegi vastanud, aga mind huvitab sama olukorra lahendus.

  Ostsin jaanuaris spordiklubi pooleaastase (180 päeva arvel kirjas) liikmepaketi summas €200. Kas saan vastavalt sama arvet esitada 1. kvartali avaldusega summale €100 selgitusega “90 päeva spordiklubi liikmemaks” ja 2. kvartali avaldusega summale €100 uuesti sama arvet esitada selgitusega “90 päeva spordiklubi liikmemaks”?

  Tänud ette, kui keegi asjatundja vastab :)!

 14. Krista Teearu 18. jaanuar 2019 at 11:58 - Reply

  Mulle paistab ok – nii sisuliselt kui formaalselt 🙂

 15. V 8. veebruar 2019 at 11:16 - Reply

  Tere!

  Minul on selline küsimus, et kas personaaltreeneri teenus kuulub spordisoodustuse alla? Treeneril on Abitreener tase 3 kutsetunnistus.

  Aitäh!

Kommenteeri

14 − 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Arhiiv