Pilveburoo-raamatupidamine

Lisaks sellele, et raamatupidaja registreerib raamatupidamisprogrammis sinu majandustehingud, koostab maksudeklaratsioonid, aastaaruande ja vajadusel statistikaaruanded, saab ta veel päris mitmel viisil sind aidata.

Raamatupidajad on reeglina kehvad müügiinimesed, küsi temalt ise abi ja kui ta vähegi oskab, siis aitab sind heameelega 😊

Toon siin välja kümme teemat, millega raamatupidaja sind aidata saaks.

  1. Pakkuda finantsnõu: raamatupidaja saab analüüsida su rahade liikumist ja anda nõu, kus saaks midagi paremini teha (nt krediidipoliitika, laovarude liikumise kiirendamine, maksetingimused jne).
  2. Prognoosida: raamatupidaja saab koostada sulle kasumiaruande prognoosi ja/või rahavoogude prognoosi. Kasumiaruande prognoosi on vaja siis, kui soovid oma kasumlikkust suurendada. Rahavoogude prognoosi on vaja siis, kui raha kipub nappima kuigi kasumlikkus on hea. Samuti siis kui on plaanis olulisi investeeringuid põhivarasse või laovarudesse.
  3. Säästa maksudelt: raamatupidajal on ülevaade olemasolevatest maksusoodustustest ja ta saab soovitada just sulle sobivaid lahendusi.
  4. Abistada hinnakujundusel: raamatupidaja saab välja arvestada sinu toodete/teenuste tegelikud kulud, mille abil sa saad oma toodete/teenuste hindasid õigemaks timmida.
  5. Finantsanalüüsi koostada: raamatupidaja saab analüüsida sinu ettevõtte finantsnumbreid ja anda soovitusi, kus saaks midagi parendada (nt asendada üks finantseerimisviis teisega, vähendada püsikulude osakaalu vms). Samuti, kas saaksid lubada endale järgmise töötaja palkamist või oleks teenuse ostmine mõistlikum lahendus.
  6. Koostada juhtimisaruandlust: raamatupidaja saab koostada sulle igakuiselt just sulle sobivas formaadis ülevaate ja koos sinuga selle üle vaadata. See võimaldab sul suurendada kontrolli oma ettevõtte üle.
  7. Abistada finantseerimise taotlemisel: raamatupidaja saab koostada pankade või investorite jaoks vajalikke aruandeid.
  8. Soovitada teisi teenusepakkujaid: raamatupidajatel on hulk häid kontakte juristide, kindlustusmaaklerite, konsultantide, turundusinimeste jms professionaalide seas.
  9. Nõustada tööseadusandluse lihtsamatel teemadel: raamatupidajad on kursis igasugu igapäevaste tööõiguse teemadega, nt tööaja arvestus, maksud, töötamise lepingu liigid jms. Ja nad teavad oma piire, kui küsimus on keerulisem, siis saavad edasi suunata.
  10. Nõustada äriseadustiku igapäevastel teemadel: raamatupidajad on kursis omakapitali reeglitega, saavad olla sulle abiks vajalike reservide suuruse arvestamisel, omakapitali nõuete täitmisel, dividendiotsuste tegemisel jne. Jällegi, kui küsimus on keerulisem, siis saavad soovitada juristi poole pöörduda.

| muudetud 17.03 2023 |