Sotsiaalmaks ja tulumaks

1. Kõige rohkem makse tuleb maksta töötasult, juhatuse liikmetele ja palgatöötajatele on natuke erinevad reeglid. Kõige kõrgemalt maksustatav kululiik – tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks (juhatuse liikme tasult töötuskindlustusmaksu maksma ei pea).

2. Erisoodustused  – maksukoormuselt praktiliselt samaväärne (tulumaks ja sotsiaalmaks), oma töötajate või omanike jaoks tehtud ettevõtlusega mitteseotud kulutused.

3. Ettevõtte auto kasutamine isiklikeks sõitudeks maksustatakse samuti erisoodustusena.

Tulumaks

4. Kingitused ja annetused – ainult tulumaks, osad annetused on tulumaksuvabad.

5. Ärilõunad – võõrustatava äripartneri kulud maksustatakse ainult tulumaksuga, ettevõtte oma töötaja kulud lisaks sotsiaalmaksuga (kui erisoodustus). Liigitatakse esinduskuludeks ja neile rakendub väike maksusoodustus  – 32 euro ulatuses kuus ja lisaks 2% ulatuses brutopalgast, aasta lõikes kokku.

6. Vastuvõtukulud – külaliste või äripartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise teenindamisega  seotud kulusid (nt teatripiletid või üritusel esineja kulud). Samuti loetakse esinduskuludeks, millelt tuleb ära maksta tulumaks, kasutada saab sama maksusoodustust nagu eelmises punktis nimetatud.

Varem maksustati kliendiüritustel osalenud oma töötajate kulud erisoodustusena. See praktika on vaikselt hakanud muutuma, ka maksuamet on oma juhendis tunnistanud, et kui töötajad täidavad vastuvõtul tööülesandeid, ei pea alati kõiki kulusid erisoodustusena maksustama. Kui on olulised sellised kulud plaanis, siis tasuks enne täpsemalt järgi uurida, et mitte liiast makse maksta.

7. Maksuametile makstud viivised hilinemise eest ja riigiasutustele makstud trahvid maksustatakse tulumaksuga, kuna neid ei loeta “ettevõtlusega seotud kuludeks”.

8. Dokumentideta kulud – näiteks ostsid lähetuses olles krediitkaardiga rongipileti, aga tsheki kaotasid ära. Kuna korrektset algdokumenti ei ole, siis tuleb tulumaks ära maksta. Samuti kui dokument olemas, aga ei ole korrektne, ei ole kõik nõuded täidetud.

9. Tulumaks tuleb maksta ettevõtlusega mitteseotud kuludelt (mis samas ei liigitu erisoodustuseks). Näiteks ettevõtja firma A ostab õigusabiteenuse ettevõtja teise firma B jaoks.

10. MTÜ liikmemaksudelt, mis ei ole otseselt ettevõtluseks vajalik, tuleb tulumaks maksta.

PS. Vaata ka teisi postitusi samast seeriast.