Töötasu ja juhatuse liikme tasu maksud

Kui ettevõttes on töölepinguga töötav töötaja, siis kaasnevad temaga ka töötasu maksud, mis tuleb maksta riigile – sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks, lisaks töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmakse. Kui ettevõtja tahab aga iseendale tasu maksta, siis juhatuse liikme tasult töötuskindlustusmakset tasuma ei pea.

Töötasu maksud

Vaatame töötasu makse lähemalt.

Töötaja Kati töötasu töölepingu järgi on 1000 eurot. Töölepingusse märgitakse tavaliselt brutosumma, mis tähendab, et ettevõtjal tuleb juurde maksta sotsiaalmaksud, aga töötaja saab kätte tulumaksu (ja töötus- ja pensionikindlustusmakse) võrra väiksema summa (netosumma). Kõik maksud arvestatakse sendi täpsusega.

Brutosummale juurde arvestatavad maksud

1) Sotsiaalmaks

33% = 330 eurot,

2) tööandja töötuskindlustusmaks

0,8% = 8 eurot

Brutosummalt kinni peetavad maksud

1) pensionikindlustusmaks

2% brutosummast = 20 eurot

See maks võib olla olemata, kui Kati on sündinud varem kui 1983.a. ja ei ole pensionikindlustussüsteemiga ühinenud, noortele on see kohustuslik. Ühinemist saab kontrollida inimese isikukoodi alusel.

2) töötaja töötuskindlustusmaks

1,6% brutosummast = 16 eurot

3) tulumaks

20% (peale lubatud mahaarvamisi)

Tulumaksu arvestamise valemiks on:
(brutosumma – pensionikindlustusmakse – töötaja töötuskindlustusmakse – tulumaksuvaba miinimum) * 20%
Tulumaksuvabaks miinimumiks on praegu 500 eurot kuus, seega antud juhul saame tulumaksu summaks (1000 – 20 – 16 -500 )*20% = 92,80 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. Täpsem info Maksu- ja Tolliameti lehel.

Välja makstav netosumma

Netosumma, ehk see mille võib töötajale välja maksta on seega 1000-20-16-92,80 = 871,20 eurot.

Riigile tuleb väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäevaks maksta:

– sotsiaalmaks 330 eurot
– töötuskindlustusmaks 10+16 = 24 eurot
– kinnipeetud pensionikindlustusmaks 20 eurot
– tulumaks 92,80 eurot

Kokku maksuametile: 466,80 eurot.

Kulu tööandjale kokku: 1338 eurot, ehk siis kogukulust saab antud juhul maksta 60,3% töötajale ja 39,7% riigile.

Maksude maksmine

Maksuametile makstakse kogu maksusumma korraga, kontonumbrid on kõigile ühised ja need leiab siit, aga igal ettevõttel on oma isiklik viitenumber.
Makse saab maksta ka e-maksuametist pangalingi kaudu.

Excelis arvestamise asemel saab kasutada ka veebikalkulaatorit.

Järgneva kuu 10. kuupäevaks tuleb esitada makstud töötasu ja maksude kohta TSD (tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklaratsioon). TSD täitmise kohta on maksuameti kodulehel põhjalik juhend.

Juhatuse liikme tasu maksud

Kui ettevõtja tahab ise endale töötasu maksta, kasvõi selleks, et saada ravikindlustus ja minimaalne pensionistaažiaasta, siis juhatuse liikme tasult ei pea maksma töötuskindlustusmakset, ei kinnipeetavat ega tööandja makset.

Juhatuse liikmega võib juhatuse liikme tasu maksmiseks sõlmida suulise või kirjaliku lepingu (iseendaga enamasti kirjalikku lepingut praktikas ei sõlmita). Töötaja registris märgitakse juhatuse liige VÕS lepinguga.

Sarnaselt töötasule tuleb ka juhatuse liikme tasult kinni pidada kogumispensionimakse (kui isik on kogumispensioniga liitunud) ja tulumaks ning maksta sots.maks 33% brutotasult. Juhatuse liikme tasu maksud deklareeritakse sarnaselt töötasuga TSD kaudu. Kui ravikindlustus ei ole oluline, siis ei pea juhatuse liikme tasu puhul sotsiaalmaksu miinimummääraga arvestama.

Erandid ja piirangud

Pensionieas töötaja töötasult töötuskindlustusmakset kinni ei peeta, kuid tööandja töötuskindlustusmakse tuleb endiselt tasuda.

Täiskohaga (40h/nädalas) töötajale peab maksma töötasu vähemalt miinimumpalga ulatuses (alates 2019. a: 584 eurot).

Kui töötaja koormus on väike ja ta mujal ei tööta, siis lisandub palgamaksudele ravikindlustuse tagamiseks sotsiaalmaks ikkagi, 2018. a: 155,10 eurot, muud maksud makstakse vastavalt tegelikule töötasule. See nõue ei kehti juhatuse liikmele, pensionärile, alaealisele, õpilasele, endisele töötule, osalise tööajaga töötavale alla kolmeaastase lapse emale ja kolme või enama alaealise lapse mittetöötavale vanemale; tööleasumise ja töölt lahkumise kuul arvestatakse minimaalne sotsiaalmaks proportsionaalselt töötatud ajaga.

| muudetud 3.05 2021 |