Kui ettevõttes on töölepinguga töötav töötaja, siis tema töötasult tuleb maksta riigile kõik palgamaksud – sotsiaalmaks, füüsilise isiku tulumaks, lisaks töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmakse.

Näide

Töötaja Kati töötasu töölepingu järgi on 1000 eurot. Töölepingusse märgitakse tavaliselt brutosumma, mis tähendab, et ettevõtjal tuleb juurde maksta sotsiaalmaksud, aga töötaja saab kätte tulumaksu (ja töötus- ja pensionikindlustusmakse) võrra väiksema summa (netosumma). Kõik maksud arvestatakse sendi täpsusega.

Brutosummalt arvestame tööandja poolt lisaks makstavad maksud:

1) sotsiaalmaksu 33% = 330 eurot,
2) tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 8 eurot

Brutosummalt tuleb kinni pidada:

1) pensionikindlustusmakse 2% brutosummast = 20 eurot
See maks võib olla olemata, kui Kati on sündinud hiljem kui 1983.a. ja ei ole pensionikindlustussüsteemiga ühinenud, noortele on see kohustuslik. Ühinemist saab kontrollida inimese isikukoodi alusel aadressilt: http://www.pensionikeskus.ee/

2) töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% brutosummast = 16 eurot

3) tulumaks 20% (peale lubatud mahaarvamisi)
Tulumaksu arvestamise valemiks on:
(brutosumma – pensionikindlustusmakse – töötaja töötuskindlustusmakse – tulumaksuvaba miinimum) * 20%
Tulumaksuvabaks miinimumiks on praegu 500 eurot kuus, seega antud juhul saame tulumaksu summaks (1000 – 20 – 16 -500 )*20% = 92,80 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. Täpsem info Maksu- ja Tolliameti lehel.

Netosumma, ehk see mille võib töötajale välja maksta on seega 1000-20-16-92,80=871,20 eurot.

Riigile tuleb väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäevaks maksta:

– sotsiaalmaks 330 eurot
– töötuskindlustusmakse 10+16=24 eurot
– kinnipeetud pensionikindlustusmakse 20 eurot
– tulumaks 92,80 eurot

Kokku maksuametile: 466,80 eurot.

Kulu tööandjale kokku: 1338 eurot, ehk siis kogukulust saab antud juhul maksta 60,3% töötajale ja 39,7% riigile.

Maksuametile makstakse kogu maksusumma korraga, kontonumbrid on kõigile ühised ja need leiab siit, aga igal ettevõttel on oma isiklik viitenumber, mille leiab registrikoodi järgi siit.
Makse saab maksta ka e-maksuametist pangalingi kaudu.

Excelis arvestamise asemel saab kasutada ka veebikalkulaatorit.

Järgneva kuu 10. kuupäevaks tuleb esitada makstud töötasu ja maksude kohta  TSD (tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklaratsioon). TSD täitmise kohta on maksuameti kodulehel põhjalik juhend.

Erandid ja piirangud

Kui ettevõtja ise tahab endale maksta töötasu, kasvõi selleks, et saada ravikindlustus ja minimaalne pensionistaazhiaasta, siis juhatuse liikme tasult ei pea maksma töötuskindlustusmakset, ei kinnipeetavat ega tööandja makset.

Pensionieas töötaja töötasult töötuskindlustusmakset kinni ei peeta, aga tööandja töötuskindlustusmakset peab maksma.

Täiskohaga (40h/nädalas) töötajale peab maksma töötasu vähemalt miinimumpalga ulatuses (2018. a: 500 eurot).

Kui töötaja koormus on väike ja mujal ei tööta, siis ravikindlustuse tagamiseks sotsiaalmaksu peab ikkagi natuke maksma, 2018. a: 155,10 eurot, muud maksud makstakse vastavalt tegelikule töötasule. See nõue ei kehti juhatuse liikmele, pensionärile, alaealisele, õpilasele, endisele töötule, osalise tööajaga töötavale alla kolmeaastase lapse emale ja kolme või enama alaealise lapse mittetöötavale vanemale; tööleasumise ja töölt lahkumise kuul arvestatakse minimaalne sotsiaalmaks proportsionaalselt töötatud ajaga.

PS. Vaata ka teisi postitusi samast seeriast.

| muudetud 31.05 2018 |

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus