Kingitused ja annetused ning

Kingitus on saaja jaoks rahalise väärtusega ja saaja midagi vastu ei anna. Kingitus võib olla nii raha, kaup kui ka tasuta osutatav teenus. Reeglina on kingitus maksustatav 20/80*100% tulumaksuga. Oma töötajatele tehtud kingitused maksustatakse erisoodustusena.

Kingitused

Kui soovid teha ettevõtte alt kingituse, siis seda peab suutma tõestada, et see ei ole mõnel teisel eesmärgil tehtud. Samuti ei kuulu kingituste alla järgnevad:

  • ettevõtja poolt tavaliselt müüdava kauba näidis;
  • reklaamkingitus, mille väärtus jääb alla 10 euro (ainult asja enda maksumus koos käibemaksuga (käibemaksukohustuslasest ettevõtjal ilma käibemaksuta), nt logo pealetrükkimine kruusile või pakendi maksumus ei lisandu kruusi hinnale);
  • lootusetu nõude või varastatud kauba mahakandmine;
  • sponsorlus, kui eesmärgiks on ettevõtte reklaamimine – nõuab tõendamist;
  • antud allahindlused.

Allahindlused

Antud allahindlus ei ole maksustatav, isegi kui allahindlust antakse 99% ulatuses (100% allahindlust anda ei saa, siis liigitub kingituseks). Maksuamet saab nõuda makse turuhinna ja madala müügihinna vahelt ainult siis, kui saajaks on seotud osapool, kelleks on töötaja või juhatuse liige või nende lähikondsed, samuti samasse kontserni kuuluvad juriidilised isikud. Allahindlus ei pea olema kõigile võrdselt kättesaadav, võid vabalt teha allahindlust näiteks kohalikule lasteaiale või naabrile.

Tulumaksusoodustusega MTÜ-del on kingituste ja annetuste kohta omad erireeglid. Loe nendest lähemalt emta lehelt.

Annetused

Annetus on seotud heategevusliku eesmärgiga. Maksustamine sõltub annetuse saaja isikust.

Kui annetatakse MTÜ-le või SA-le, kes on kantud tulumaksusoodustuse nimekirja, saab annetuse teha maksuvabalt järgmistes piirides:

  • 3% palgafondist (palgafond ei sisalda sotsiaalmaksu ega tööandja töötuskindlustust, samuti ei arvestata antud juhul tööandja makstavat haigushüvitise osa).
  • või 10% eelmise kalendriaasta kasumist.

Ühel kalendriaastal saab kasutada ainult ühte piirmäära ja kui see piir ületatakse, tuleb ülejäänud osalt tulumaks maksta.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri asub siin ja seda uuendatakse igakuiselt, seega tasuks alati eelnevalt üle kontrollida. Kui annetusi kogub vahendaja ja annab need täies ulatuses edasi nimekirjas olevale ühingule, siis teatud juhtudel saab kasutada maksuvabastust. Kui see on teemaks, uuri lähemalt siit. Muud annetused maksustatakse täies ulatuses tulumaksuga. Deklareerima peab annetust igal juhul, ka siis kui ei kuulu maksustamisele.

| muudetud 28.03 2021 |