Ettevõtte sõiduauto maksustamise reeglid

Lisaks isikliku auto kasutamise kompensatsiooni maksmisele on võimalus ka osta või rentida auto ettevõtte nimele, sellisel juhul kannab kõik autoga seotud kulud ettevõte. Kuidas käib ettevõtte sõiduauto maksustamine?

Ettevõtte sõiduauto maksustamine

Kui omanikul on isiklik sõiduauto ja tahab selle firma käsutusse anda, ilma müügitehinguta, siis on võimalikuks variandiks kasutusvalduse leping, mis annab ühelt poolt firmale õiguse autot kasutada ja teiselt poolt kohustuse hüvitada kõik autoga seotud kulud. Kuluarved (nt kütus, kindlustus, autopesu) võib võtta otse ettevõtte nimele või esitada kulud ettevõttele omaniku poolt majanduskulude aruande abil (sellisel juhul käibemaksu tagasi küsida ei saa).

Kuni 31.12.2017 oli ettevõttel võimalus valida, kas maksta sõiduauto kasutamise eest erisoodustusmaksud fikseeritud summalt, vastavalt sõidupäevikule või hoopiski erasõidud ettevõttele kinni maksta.

Alates 01.01.2018 on reeglid teised. Need reeglid kehtivad ainult sõiduautodele (M1-kategooria).

Valikuteks on:

  • Tasuda erisoodustusmaksud sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest (kW)
  • Deklareerida, et autoga erasõite ei tehta.

Kuidas arvestatakse erisoodustusmakse?

Kui ettevõtte sõiduautoga tehakse erasõite, siis tuleb hakata nüüd arvestama igakuiselt erisoodustusmakse sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest.

Oluline muudatus võrreldes varasema autode erisoodustuse loogikaga – tegelik erasõitude tegemine ei ole oluline, maksud tuleb maksta ka siis kui erasõitude tegemine on võimalik. Samuti ei sõltu maksustamine enam sellest, kas töötaja ettevõttele erasõitudelt kompensatsiooni maksab.

Erisoodustuse arvestamise baasiks on 1,96 eurot kW kohta, üle 5 a vanade autode korral veidi vähem – 1,47 eurot kW kohta. Kui palju on su autol kW, saad vaadata auto tehnilisest passist või liiklusregistrist.

Sama loogikat võib hakata kasutama ka kaubikutele (N1-kategooria) – ehk siis viide sellele, et tuleks hakata ka kaubikutelt makse maksma.

Arvestamise näide

Väike rahvaauto VolksWagen Golf, 1.4 l / 92 kW

Kuni 5a vana auto

Maksubaasiks on 92*1,96=180

tulumaks: 180*25%=45 eurot

sotsiaalmaks (180+45)*33%=74 eurot

maksud kokku: 45+74=119 eurot

Üle 5a vana auto

Maksubaasiks on 92*1,47=135

tulumaks: 135*25%=34 eurot

sotsiaalmaks (135+34)*33%=55 eurot

maksud kokku: 34+55=89 eurot

Arvestatud erisoodustuse summa (ülalolevalt näitelt 119 või 89 eurot) tuleb deklareerida TSD lisas 4, rida 4040. Maksud arvutab programm sealt automaatselt. TSD lisa 4 vormi vt maksuameti lehelt.

TSD tuleb esitada ja maksud ära maksta iga kuu 10.kuupäevaks. Sellisel viisil esimest korda tuleb maksud deklareerida jaanuari 2018 eest, tähtajaks 10.02.2018.

Kuidas maksustatakse sõiduautot, mida ei kasutata erasõitudeks?

Kui sõiduautot ei ole võimalik erasõitudeks kasutada (nt hoitakse tööandja kinnises parklas väljaspool tööaega, päevast kasutust jälgitakse GPS abil – tõestamiskohustus ettevõtjal, üheseid reegleid ei ole), siis tuleb sellest Transpordiametit teavitada ja sellisel juhul erisoodustusmakse maksma ei pea.

Transpordiameti teavitamisel tehakse avalikku registrisse vastav märkus ja see võimaldab soovi korral kõigil (sh maksuametil ja kadedal naabril) kontrollida, kas autoga võib erasõite teha (nt suvise vabaõhuetenduse või spordiklubi parklas)

Kas ettevõte autokuludelt käibemaksu võib tagasi küsida?

Kui sõiduauto on ainult töösõitudeks kasutatav (nt taksod ja õppesõiduautod), siis võib käibemaksu tagasi küsida täies ulatuses.

Kui sõiduautot on võimalik kasutada ka erasõitudeks, siis võib käibemaksust tagasi küsida 50% (kui kasutuses on käibemaksu proportsioon, siis vastavalt veel vähem). Taksodele ja õppesõiduautodele on erireegel, neil ei ole kasutusel 50%, vaid käibemaks arvestatakse erisoodustuse maksumuselt. Vt lähemalt maksuameti lehelt.

Kui auto kasutusotstarve muutub ainult tööautost tavaliseks autoks

Siin kohal tuleb teha käibemaksu ümberarvestus.

Ostuhinna käibemaksu ümberarvestus

Kui auto osteti ettevõtte poolt kohe välja.

Kui väljaostetud sõiduauto oli algul mõeldud ainult töösõitudeks ja siis hakati kasutama ka erasõitudeks, varem kui kahe aasta möödumisel ostmisest, tuleb esialgse ostuarve käibemaksust pool tagasi maksta.

Jooksvate kulude käibemaksu ümberarvestus

Kui algul kasutatakse sõiduautot 100% töösõitudeks ja siis tehaks kasvõi ühel kuu ka erasõite, saab järgneva 12 kuu jooksul küsida tagasi vaid poole käibemaksust, isegi kui rohkem erasõite ei tehta.

Kui ümberarvestus asjakohane, uuri täpseid reegleid maksuameti lehelt.

Kas on enam üldse mõtet sõiduautot ettevõttes pidada?

Sõltub:

  • kui vana auto on ja kui palju KW, ehk kui suured oleksid uued erisoodustusmaksud
  • kui suured on autoga seotud kulud?
  • kui palju käibemaksu saad tagasi küsida?
  • millisest rahast autokulude katmine on alternatiiviks? Kas saad kasutada isikliku auto kasutamise kompensatsiooni (kui töösõite on tegelikult palju), kas maksad endale vajaliku raha dividendidena või palgana?

Jätkame eelpooltoodud VolksWageni näidet. Oletame, et auto on kasutusrendilepinguga ja kulud kuus koos käibemaksuga on 250 eurot.

Ettevõtte kulud 5+a vana auto korral on sellisel juhul

  1. käibemaksukohustuslasel 250-21 (käibemaksust pool tagasi) + 90 (erisoodustusmaksud) = 319
  2. mittekäibemaksukohustuslasel 250+90=340

Variandid

Eraisiku kulu oleks 250 eurot (eeldame, et saab kasutusrendilepingu endale ümber vormistada täpselt samadel tingimustel).

Kompensatsiooni maksmine

Sellisel juhul on kahtlemata kõige soodsam variant võtta kasutusrent eraisikule üle ja edaspidi maksta isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, kuni 335 eurot kuus (0.3 eurot km), lisaks lähetuste kulud. Miinuseks ikka selle sõidupäeviku kirjutamise kohustus ja seotud ajakulu. Isikliku auto kasutamise kompensatsioon on maksuvaba raha.

Dividendidena

Kui võtad 250 eurot välja dividendidena, siis 250 eurole lisandub tulumaks 25% netolt = ehk 313 eurot. Praktiliselt sama tulemus kui hoida autot ettevõttes, isegi mitte-käibemaksukohustuslasel (kui võtad arvesse ka selle aja, mis sul päeviku pidamiseks kulub).

Palgana

Kui võtad 250 eurot välja palgana, siis lisanduvad palgamaksud 174 eurot (eeldame, et tulumaksuvaba miinimumi ei kasuta ja töötuskindlustusmakse ei tasu), kulu kokku 424 eurot. Sellisel juhul pole nagu mõtet, ettevõtte auto on ikkagi odavam pidada.

Sõiduauto kulutusi saab kompenseerida erinevalt, kuid siinkohal peab jälgima, mis sinu olukorras kõige vähem makse nõuab. Mõtle, millised oleksid sul alternatiivid, tuleta meelde põhikooli matemaatikat, tee oma konkreetsed arvestused läbi ja siis otsusta 🙂

| muudetud 8.08 2021 |