Tulumaksuseaduse muudatused, mis hakkavad kehtima 01.07.2017

Töötaja majutus ja transport on teatud tingimustel ja ulatuses maksuvaba

Tööandja võib tasuda maksuvabalt töötajate elu- ja töökoha vahelise transpordi eest, kui:

  • töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast, VÕI
  • tööandja korraldab transporti vähemalt 8-kohalise istekohaga sõidukiga või bussiga.

Ehk siis isikliku sõiduautoga Jürist Tallinnasse töölekäimine on endiselt töötaja mure või täiega maksustatav, aga inimeste vedamine bussiga Lasnamäelt Jürisse tööle on nüüd legaalselt maksuvaba tegevus.  Ja kui inimene elab näiteks Rakveres ja käib Tallinnasse autoga tööle, siis neid kulusid saab ka nüüd maksuvabalt hüvitada.

Töötaja majutus on maksuvaba (limiidiks on Tallinnas ja Tartus kuni 200 eurot kuus, mujal 100 eurot kuus), kui mõlemad järgnevad tingimused on terve kuu täidetud:

  • töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast JA
  • töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara.

Parkimistasu maksuvabastus

Töötajatele ja juhatuse liikmetele võib hüvitada/tasuda parkimistasu seoses isikliku sõiduauto kasutamisega, kui see oli tööks vajalik. Päevikut ei pea pidama, kilomeetritest ei sõltu ja see on lisaks autokompensatsioonile.

Osalusoptsioonide muudatus

Optsioonid on ja olid ka varem maksuvabad, kui optsioonid realiseeriti vähemalt kolm aastat peale optsioonilepingu sõlmimist.

Nüüd anti täiendav maksuvabastus (väljateenitud ulatuses), kui:

  • ettevõte müüakse tervikuna (nt asutati startup, anti töötajatele optsioonid ja müüdi 2 a hiljem Google‘le, sellise tehinguga kaasneb ka optsioonide eest tasu saamine, mis nüüdsest on maksuvaba, väljateenitud ulatuses) või
  • kui töötaja muutub täielikult töövõimetuks või sureb.

Lisatingimuseks on see, et optsioonileping peab olema notariaalne või digitaalselt allkirjastatud või Maksuametile esitatud viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest. Mõistagi selleks, et tagantjärgi lepinguid ei saaks sõlmida.

Tulumaksusoodustusega nimekirja kantud MTÜ vabatahtlike päevaraha

Kui MTÜ on kantud tulumaksusoodustuse nimekirja, siis võib ta oma vabatahtlikele maksta välislähetuse päevaraha tavalises ulatuses, kui vabatahtlik toimetab ühingu heaks välismaal.

Lisaks hakkasid kehtima väiksemad muudatused nagu kuulmislangusega töötajale saab teatud piirides maksuvabalt abivahendeid soetada, 7-14-aaastaseid alaealisi saab lihtsamini palgata, kütteõli ja lahja alkoholi aktsiisid tõusevad.

Tulumaksuseaduse muudatused, mis hakkavad kehtima 01.01.2018

Ettevõtte sõiduauto maksustamine

Kuni 31.12.17 on nii, et tavalise ettevõtte sõiduauto kasutamise kohta tuleb pidada sõidupäevikut ning erasõitudelt tuleb maksta makse kui erisoodustuselt – või maksta erisoodustusmaksud fikseeritult alussummalt 256 eurot (kui ei viitsi päevikut pidada või erasõite on liiga palju).

Uuest aastast kaob sõidupäeviku nõue (ja võimalus) ning asemele tuleb igakuine maks, mis sõltub auto võimsusest ja vanusest.

Maksubaasiks on 1,96 eurot kW kohta (liiklusregistri andmetest), üle 5 a vanade autode korral veidi vähem, maksubaasiks on siis 1,47 eurot kW kohta. Sama loogikat võib hakata kasutama ka kaubikutele (ehk siis viide sellele, et tuleb hakata ka kaubikutelt makse maksma).

Näide. Väike rahvaauto Volkswagen Golf, 1.4 l / 92 kW / 125 hj. Ilma sõidupäevikuta maks vs uus fix maks.

Maksud kokku 17012590
Kuni 31.12.17Alates 01.01.18
Uus autoKasutatud auto
Arvestuse alusfix summa 25692*1.96=18892*1.47=135
Tulumaks644734
Sotsiaalmaks1067856

Kui auto on tõesti kasutuses vaid ametisõitudeks (nt takso või õppesõiduauto), siis tehakse liiklusregistrisse selle kohta eraldi märkus.

Dividendide maksustamine al 2018

Palju segast juttu on räägitud dividendide madalama maksustamise kohta uuest aastast. Arvestus läheb päris keeruliseks – aga eraisikust dividendide saajale jääb maksumääraks ikka 20%.

14% saab maksta vaid äriühingutele makstavatelt dividendidelt ja piiriks on see, kui palju keskmiselt on viimasel kolmel aastal dividende makstud. Ehk siis tahetakse soodustada kontsernide sees dividendide maksmist. Tavalisele väikeettevõttele ei muutu dividendide maksmisel midagi.

Eraisikute tulumaks

Tulumaksuvaba miinimum kasvab madalapalgalistel 500 euroni, hakkab kahanema 1200 eurose kuu brutotasu juures, väheneb palga kasvades järjest ning kaob täiesti 2100 eurose kuu brutotasu juures. Fikseeritud kuupalga juures on skeem lihtne. Kui aga palk muutub või saab inimene lisaks mingit muud tulu (sh dividende, mida siiani ei ole arvesse võetud), siis võib juhtuda, et paljud peavad riigile tulumaksu tagasi maksma. Minu kaastunne raamatupidajatele-palgaarvestajatele.

(Valem seadusest: Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null.)

Lisaks tuleb uuest aastast hakata deklareerima kontsernides emaettevõtjale antud laene ja kui ei õnnestu tõestada, et see on päris laen, mitte varjatud kasumi jaotus, neilt ka tulumaksu maksma.

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus