Tulumaksuseadus on oluline nii ettevõtte kui eraisiku jaoks. Eelkõige on tähtis teada, millised tulud ja kulud on tulumaksuvabad ja millised mitte.

Tulumaksuseaduse muudatused (kehtivad al 01.07.2017)

Töötaja majutus ja transport on teatud tingimustel ja ulatuses maksuvaba

Tööandja võib tulumaksuseaduse kohaselt tasuda maksuvabalt töötajate elu- ja töökoha vahelise transpordi eest, kui:

  • töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast, VÕI
  • tööandja korraldab transporti vähemalt 8-kohalise istekohaga sõidukiga või bussiga.

Ehk siis isikliku sõiduautoga Jürist Tallinnasse töölekäimine on endiselt töötaja mure või täies ulatuses maksustatav, aga inimeste vedamine bussiga Lasnamäelt Jürisse tööle on legaalselt maksuvaba tegevus.  Ja kui inimene elab näiteks Rakveres ja käib Tallinnasse autoga tööle, saab ka neid kulusid alates 01.07.2017 maksuvabalt hüvitada.

Töötaja majutus on maksuvaba (limiidiks on Tallinnas ja Tartus kuni 200 eurot kuus, mujal 100 eurot kuus), kui mõlemad järgnevad tingimused on terve kuu täidetud:

  • töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast JA
  • töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara.

Parkimistasu maksuvabastus

Töötajatele ja juhatuse liikmetele võib tulumaksuseaduse kohaselt hüvitada/tasuda parkimistasu seoses isikliku sõiduauto kasutamisega, kui parkimine oli tööks vajalik. Päevikut ei pea pidama, kilomeetritest ei sõltu ja see on lisaks autokompensatsioonile.

Osalusoptsioonide muudatus

Optsioonid olid ja on ka praegu maksuvabad, kui optsioonid realiseeritakse vähemalt kolm aastat peale optsioonilepingu sõlmimist.

2017. aasta tulumaksuseaduse muudatusega anti täiendav maksuvabastus (väljateenitud ulatuses), kui:

  • ettevõte müüakse tervikuna (nt asutati start-up, anti töötajatele optsioonid ja müüdi 2 a hiljem Google‘le, sellise tehinguga kaasneb ka optsioonide eest tasu saamine, mis al 2017. a on maksuvaba, väljateenitud ulatuses) või
  • kui töötaja muutub täielikult töövõimetuks või sureb.

Lisatingimuseks on see, et optsioonileping peab olema notariaalne või digitaalselt allkirjastatud või esitatud Maksuametile viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest. Mõistagi selleks, et tagantjärgi lepinguid ei saaks sõlmida.

Tulumaksusoodustusega nimekirja kantud MTÜ vabatahtlike päevaraha

Kui MTÜ on kantud tulumaksusoodustuse nimekirja, siis võib ta oma vabatahtlikele maksta välislähetuse päevaraha tavalises ulatuses, kui vabatahtlik toimetab ühingu heaks välismaal.

Lisaks hakkasid 2017. a kehtima väiksemad muudatused, näiteks saab kuulmislangusega töötajale  teatud piirides maksuvabalt abivahendeid soetada ja 7-14-aastaseid alaealisi lihtsamini palgata.

Tulumaksuseaduse muudatused (kehtivad al 01.01.2018)

Ettevõtte sõiduauto maksustamine

Kuni 31.12.17 oli nii, et tavalise ettevõtte sõiduauto kasutamise kohta tuli pidada sõidupäevikut ning erasõitudelt maksta makse kui erisoodustuselt – või maksta erisoodustusmaksud fikseeritult alussummalt 256 eurot (kui ei viitsinud päevikut pidada või erasõite oli liiga palju).

Alates 01.01.2018 kadus sõidupäeviku nõue (ja võimalus) ning asemele tuli igakuine maks, mis sõltub auto võimsusest ja vanusest.

Maksubaasiks on 1,96 eurot kW kohta (liiklusregistri andmetest lähtuvalt), üle 5 a vanade autode korral veidi vähem, 1,47 eurot kW kohta. Sama loogikat saab kasutada ka kaubikutele (ehk siis vihje, et ka kaubikutelt tuleb makse maksta).

Näide. Väike rahvaauto Volkswagen Golf, 1.4 l / 92 kW / 125 hj. Ilma sõidupäevikuta maks vs uus fix maks.

Kuni 31.12.17Alates 01.01.18
Uus autoKasutatud auto
Arvestuse alusfix summa 25692*1.96=18892*1.47=135
Tulumaks644734
Sotsiaalmaks1067856
Maksud kokku 17012590

Kui auto on tõesti kasutuses vaid ametisõitudeks (nt takso või õppesõiduauto), siis tehakse liiklusregistrisse selle kohta eraldi märkus.

Dividendide maksustamine al 2018

Dividendide maksustamise ümber liigub palju segaseid jutte. Arvestus on läinud päris keeruliseks – oluline on aga meeles pidada, et eraisikust dividendide saajale on maksumääraks endiselt 20%.

Tulumaksuseadus lubab 14% maksta vaid äriühingutele makstavatelt dividendidelt ja piiriks on see, kui palju keskmiselt on viimasel kolmel aastal dividende makstud. Ehk siis tahetakse soodustada kontsernide sees dividendide maksmist. Tavalisele väikeettevõttele ei ole dividendide maksmisel midagi muutunud.

Eraisikute tulumaks

Alates 2018. aastast kasvas tulumaksuvaba miinimum madalapalgalistel 500 euroni, mis kahaneb alates 1200-eurosest brutotasust palga kasvades ning kaob täiesti 2100-eurose kuu brutotasu juures.

Fikseeritud kuupalga juures on skeem lihtne. Kui aga palk muutub või saab inimene lisaks mingit muud tulu (sh dividende, mida siiani ei ole arvesse võetud), siis võib juhtuda, et paljud peavad riigile tulumaksu tagasi maksma. Minu kaastunne raamatupidajatele-palgaarvestajatele.

(Valem tulumaksuseadusest: Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null.)

Lisaks tuleb al 2018. aastast deklareerida kontsernides emaettevõtjale antud laene ja kui ei õnnestu tõestada, et see on päris laen, mitte varjatud kasumi jaotus, neilt maksta ka tulumaks.