Ettevõtjal on suurem vabadus oma sotsiaalkindlustuse taset valida ja vastavalt ka vastutus neid valikuid teha. Töötaja eest on need valikud teinud riik.

Sotsiaalkindlustus on süsteem, mis tagab inimese toimetuleku sissetulekute vähenemise korral, kas haiguse, töövõimetuse, töökaotuse, vanaduse vms tõttu. Sõna „kindlustus“ viitab juba sellele, et kõik maksavad pikema aja jooksul natuke ja saavad vajadusel abi.

Erinevate tulude maksustamise võrdlus:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Kogumispension

Töötuskindlustus

Töötaja töötasu

Jah

Jah

Kui on liitunud

Jah

Töövõtuleping

Jah

Jah

Kui on liitunud

Jah

Juhatuse liikme töötasu

Jah

Jah

Kui on liitunud

Ei

Dividendid

Jah

Ei

Ei

Ei

Tulumaks läheb üldisesse riigieelarve katlasse; sotsiaalmaks, kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmaks on sihtotstarbelised.

Sotsiaalmaks – maksab ettevõte, 33% lisaks töötaja brutotöötasult ja jaguneb järgnevalt:

1) 13% liigub Haigekassale ja selle eest saad sa ravikindlustuse. Loe ravikindlustuse teemadest pikemalt ühest varasemast artiklist;

2) 16% arvelt makstakse praegustele pensionäridele pensione;

3) 4% – kui oled liitunud 2.sambaga, siis liigub see sinu isiklikule pensionikontole, kui mitte – läheb ka see raha praegustele pensionäridele.

Kogumispensioni makse – kogumispensioni süsteemiga liitunutelt arvestatakse brutotöötasust maha 2%, mis makstakse koos teiste maksudega Maksuametile ja sealt kantakse töötaja väärtpaberikontole. Kogumispensionimakse pole sisuliselt maks, aga kuna see palgast kinni peetakse, siis märkisin selle ka siia ülevaatesse.

Töötuskindlustus – töötaja töötasust peetakse kinni 1,6%, tööandja maksab lisaks brutopalgalt juurde 0,8%. Selle eest saab töötaja Töötukassalt koondamise korral hüvitist 6-12 kuud, kuni poole senise palga ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1,5 eesti keskmisest töötasust.

Juhatuse liige vastutab ise omale töö ja sissetuleku leidmise eest, juhatuse liikmele makstud tasult töötuskindlustust ei pea maksma ja töötuskindlustushüvitist ta Töötukassalt ka ei saa. Töötuna saab end arvele võtta, kui ta juhatuse liikmena tasu ei saa.

| muudetud 11.09 2020 |