Ravikindlustuse vajalikkus ja tingimused

Suuremates firmades töötanud palgatöötajale tundub ravikindlustuse olemasolu elementaarne, mille peale ta eriti kunagi mõelnud ei ole. Ettevõtja peab oma ravikindlustuse eest ise hoolitsema. Ettevõtjaks olemine annab sulle mõõtmatult vabadust juurde, aga lisab ka hulga esmapilgul ootamatuid lisakohustusi ja ohtralt vastutust.

Ravikindlustuse vajalikkus

Ilma ravikindlustuseta tuleb kõigi meditsiiniteenuste eest ise tasuda, ka perearsti visiidi eest, ka kõik ravimid tuleb välja osta täishinnaga. Riik finantseerib ravikindlustuseta isikutele ainult vältimatu abi ehk siis eluohtlikus seisundis päris siiski tänavale ei jäeta. Ilma ravikindlustuseta olemine võib siiski väga kalliks maksma minna ja olulisi ebamugavusi põhjustada.

Noor inimene võib küll mõelda, et ta on terve nagu purikas ja arstiabi ei vaja, aga ka jalaluumurd või pimesooleoperatsioon võib ravikindlustuse puudumisel osutuda väga suureks väljaminekuks.

Seega, ravikindlustuse tagamine võiks olla prioriteet.

Kuidas jätkata ravikindlustust ettevõtjaks hakates?

Sinu töölt lahkudes esitas tööandja 10 päeva jooksul avalduse Haigekassale, millega teatas sinu töösuhte lõppemisest. Sinu töölt lahkumisest alates kehtib ravikindlustus edasi veel kaks kuud. Jälgi hoolega, et ravikindlustus ei katkeks. Kui on mingil põhjusel ette näha, et ettevõtluse alustamine võtab kauem aega, tasub end vahepeal töötuks vormistada. Töötud saavad ravikindlustuse Töötukassa kaudu, vaata tingimusi nende kodulehelt.

Kui sa nüüd asutad oma firma, vormistad end töötajana tööle, siis pead end töötamise registrisse kandma ja saad sealtkaudu ravikindlustuse. Maksuametist saadetakse andmed Haigekassale. Kui vormistad end tööle juhatuse liikmena, siis töötamise registri kandest ei piisa, tuleb reaalselt maksud ära maksta. Juhatuse liikme ravikindlustus algab maksude tasumisest.

NB! Kui vahe töölt lahkumise ja uuele tööle asumise vahel jääb pikemaks ja avaldus esitatakse pärast kahe kuu möödumist, hakkab uus ravikindlustus kehtima alles 14 päeva möödumisel.

Osadel juhtudel on ravikindlustus tagatud riigi poolt (lapsed, tudengid (akadeemilisel puhkusel ei kehti), rasedad, väikelapsevanemad, pensionärid, töötud, ajateenijad jne), vaata loetelu ja kehtivustingimusi Haigekassa kodulehelt.

Igaks juhuks tasub oma ravikindlustuse kehtivus üle kontrollida, seda saab teha riigiportaalist eesti.ee või helistades Haigekassasse.

Kui palju ravikindlustus maksab?

Ainult teatamisest on ravikindlustuse saamiseks muidugi vähe, riik tahab saada sinu ravikindlustuse eest sotsiaalmaksu vähemalt 178.20 eurot igal kuul. Arvutuse aluseks on (aastal 2020) kehtiv kuumäär 540 eurot (2019. aastal kehtinud 500 euro asemel). Kuumäär kinnitatakse riigieelarvega ja kerkib tasapisi igal aastal, olles võrdne eelmise aasta miinimumpalgaga. See summa tuleb igal kuul maksuametile ära maksta ja TSD-s deklareerida, ka juhul, kui algul reaalselt palka endale välja ei maksa.

Haigekassa kontrollib maksuametist, kas sinu eest on sotsiaalmaks makstud, võlgnevuse korral ravikindlustus lõpetatakse.

Osadele inimestele tagab ravikindlustuse riik – pensionärid, lapsed, alla 3-aastase lapse vanem, kolme alaealise lapse mittetöötav vanem, tudengid (akadeemilise puhkusega ravikindlustust ei saa) – nendele ei laiene minimaalse sotsiaalmaksu kohustus. Kui see võiks teema olla, kontrolli igaks juhuks Haigekassast täpselt üle.

Võimalik on Haigekassast osta ka lihtsalt eraldi ravikindlustus. Vabatahtliku ravikindlustuslepingu eest tuleb maksta praegu 170,30 eurot kuus (makstakse minimaalselt kolme kuu kaupa ehk kvartalimakse on 510,90 eurot). Vabatahtlik kindlustus hakkab kehtima ühe kuu pärast.

Kas ravikindlustus saab peatuda?

Kui töötaja võtab palgata puhkust, läheb lapsehoolduspuhkusele või sõjaväkke vms, siis tööleping peatub, tööandja selle aja eest sotsiaalmaksu maksma ei pea, aga peab tegema vastava kande töötamise registrisse.

Töötajal kehtib palgata puhkuse korral ravikindlustus peale lepingu peatamist veel 2 kuud.
Lapsehoolduspuhkusel või sõjaväes viibijatel kehtib ravikindlustus edasi, selle tagab riik.
Peale peatumise lõppemist ja töötamise registris kande tegemist jätkub töötaja ravikindlustus koheselt.

Juhatuse liige palgata puhkust võtta ei saa, aga nt sõjaväkke minek või lapsehoolduspuhkus võib küll teemaks olla.

Ravikindlustuse teema on igal juhul oluline ja ignoreerimine võib lõppeda väga valusa põntsuga rahakotile, seega tasub oma kohustusi teada ja oma tegevusi planeerida.

| muudetud 2.04 2021 |