Korraliku kuluarvestuse süsteemi olemasolu võimaldab ettevõttel välja arvestada toote või teenusega seotud kulud. Selle info (ja muu vajaliku info, nt konkurentide hinnatasemed) alusel saab teha juba juhtimisotsuseid – tõsta hinda, langetada hinda, proovida kulusid langetada, muuta tootmiskoguseid jne.

Kuluarvestuse süsteem on kohustuslik ainult tootmisettevõttes, et varud oleksid varades ja kuludes korrektselt kajastatud. Toodetud kaubad tuleb arvele võtta bilansis varudena ja kaupade tootmisega seotud otsekulud ja tootmise kaudkulud tuleb kanda varude hinda, mitte perioodikuludesse.

Teistes ettevõtetes on kuluarvestuse rakendamine vabatahtlik, aga kasulik, eriti kui ettevõte on päris algusfaasist edasi jõudnud.

Kuidas ettevõtte infovajadus ajas muutuvad?

Kui ettevõte on alustav ja mahud on väikesed, siis on sul ilmselt raamatupidamisteenus sisse ostetud. Algul mõistagi nii lihtne ja odav variant kui võimalik. Ei pea ju ostma Ferrarit, kui kütuse ostmiseks raha ei jagu ja tegelikult külavahel üle 50 km/h sõita ei saa ka.

Alguses ongi sul raamatupidamises vaid lihtne finantsarvestus, mis jagab kulud kontode vahel laiali, just nii palju kui kohustusliku aruandluse tarbeks vaja. Ja polegi rohkemat vaja, sa tead niigi, mis toimub. Toote-teenuse hinna määramine on ka algul oluline vaid niipalju, et müüa õnnestuks ja kulud kaetud oleksid. need otsused teed intuitiivselt ja katse-eksitus-meetodil. Minimaalse omahinna arvestuse loogikat võiksid muidugi teada.

Kui ettevõte hakkab kasvama – aastakäive kipub kuuekohaliseks, mõned töötajad on palgatud ja tooteid/teenuseid ka juba mitu, siis hakkab ülevaade ära kaduma. Nüüd ei ole enam nii lihtne aru saada, kui kasumlik üks või teine toode on. Võib-olla oleks kasum suurem, kui ühest tootest loobuda ja keskenduda ainult teisele tootele?

Nüüd on sul vaja juba ka tõsisemat raamatupidamisteenust, koos kuluarvestusega ja korraliku aruandlusega.

Kuidas kulusid kontrollida?

Samuti muutub nüüd oluliseks kulude kontroll. Kui palju võiks turundusele kulutada? Kas me võime oma laotöötajate palka 10% tõsta või uusi töötajaid palgata? Kui annad oma töötajatele kulutamiseks päris vabad käed, siis on suhteliselt kindel, et tulemus võib ületada su taluvusläve. Kui tahad jällegi kõiki arveid ise detailselt kontrollida, kulub sul selleks lootusetult palju aega.

Selles etapis on sul vaja juba igakuist juhtimisaruandlust, mis aitab sul oma ettevõtet juhtida – andes sulle selge ülevaate, mis ettevõttes toimub ja kuhupoole asjad liiguvad.

Juhtimisaruandlust saab koostada siis, kui eelnevalt on paika pandud ettevõtte protsessidele vastav kuluarvestuse süsteem – paigas on kulukontod, kulukohad ja kulukandjad.

Kuidas seda teha – vaata kuluarvestuse kursusest 🙂

Kui oled raamatupidaja, siis uuri hoopis Raamatupidaja Profiklubi, mille kaudu saad kursuse veel odavamalt ja pealekauba muud head ja kasulikku 🙂