Ettevõtte asutamine-osakapitali sissemakse

Alates veebruarist muutuvad omakapitali nõuded osaühingutele.

Osaühingu võib asutada kasvõi ühesendise osakapitaliga, osakapital tuleb asutamisel kohe sisse maksta ja sissemakse tõendamine muutub lihtsamaks.

Miinumumkapitali nõude kaotamine

Kaob miinimumkapitali nõue, ettevõtte saab asutada kasvõi ühesendise osakapitaliga. Päris nulliga siiski ei saa, üks osa peab olemas olema ja ühe osa miinimumväärtus on üks sent. Üks euro on ehk küll mõistlikum valik kui tegelikult osakapitali vaja ei ole.

Suurel osal asutatavatest ettevõtetest on siiski tegevuse alustamiseks mingit algkapitali vaja, mis jääb pikemaks ajaks ettevõtte kasutada ja see oleks mõistlik osakapitalina vormistada.  Jätab ka veidi soliidsema mulje.

Võlausaldajate kaitseks jäeti sisse klausel, et ajutisel pankrotihalduril õigus nõuda osaühingu osanikelt tasu ja kulutuste hüvitamist kuni 2500 euro ulatuses, kui osaühingu osakapital on alla 2500 euro.

Aga senised osaühingud?

Kui varasemalt asutatud ettevõttel on osakapital sisse maksmata, siis on järgmised valikud:

1) jätkata nii nagu senini ja vajaduse tekkimisel teha osakapitali sissemakse,
2) teha osakapitali sissemakse teenitud kasumi arvelt (ja maksta tulumaks)
3) vähendada osakapital ühe sendini (või soovitud suuruseni), makse ära teha ja niimoodi jääbki,
4) vähendada osakapital ühe euroni ja seejärel suurendada osakapitali fondiemissiooni arvelt (ei pea tulumaksu maksma)

“Vana“ osakapitali sissemakse teenitud kasumi arvelt

Enne nende muudatuste jõustumist sissemakseid tegemata asutatud osaühingutes tekib võimalus tasaarvestada osaühingu sissemakse saamise nõue osaniku vastu osaniku nõudega osaühingu vastu, kui osaühing on teeninud kasumit ja osanikud on otsustanud dividende maksta. Kuigi neid dividende ei maksta välja, toimub tasaarvestuse korral dividendimaksete maksustamine selliselt, nagu dividendid oleksid välja makstud. Seega tekib tulumaksu maksmise kohustus.

„Uue“ osakapitali sissemakse teenitud kasumi arvelt

Kui osaühing asutatakse näiteks ühe euro suuruse osakapitaliga, siis saab edaspidi kapitali suurendada tavalises korras. Näiteks kui soovitakse kapitaliseerida teenitud kasumit, on võimalik osakapitali suurendada fondiemissiooniga, millega ei kaasne maksukohustust.

Asutamisel peab otsustatud osakapitali kohe sisse maksma

Muudatusega kaob võimalus tasuda sissemaksed pärast osaühingu äriregistrisse kandmist, kuna miinimumkapitali nõuet enam ei ole.

Sissemakse tõendamine muutub lihtsamaks

Osakapitali suurendamisel uute sissemaksetega tuleb esitada äriregistrile krediidiasutuse või makseasutuse teatis osakapitali sissemaksemise kohta üksnes juhul, kui sissemakse väärtus on üle 50 000 euro. Muidu piisab osaniku kinnitusest.

Omakapitali minimaalne suurus

Kehtiva õiguse järgi peavad kõik osaühingud täitma seoses netovaraga samaaegselt kaht nõuet:

1) netovara peab olema vähemalt pool konkreetse osaühingu osakapitalist ja
2) netovara peab olema vähemalt 2500 eurot (ehk kehtiv miinimum).

Muudatusega jäetakse teine tingimus välja, jääb vaid esimene tingimus, et netovara peab olema vähemalt pool osakapitalist.

Kui omakapitaliga seonduvad teemad on sulle olulised, siis osta Pilvekooli e-poest populaarne e-raamat Omakapital ja dividendid https://pilvekool.ee/pood/omakapital/ 😊

| muudetud 30.11 2022 |