Kuidas maksustatakse ettevõtte sõiduautot? (2018 uuendused)

//Kuidas maksustatakse ettevõtte sõiduautot? (2018 uuendused)

Lisaks isikliku auto kasutamise kompensatsiooni maksmisele on võimalus ka osta või rentida auto ettevõtte nimele, sellisel juhul kannab kõik autoga seotud kulud ettevõte.

Kui omanikul on isiklik sõiduauto ja tahab selle firma käsutusse anda, ilma müügitehinguta, siis on võimalikuks variandiks kasutusvalduse leping, mis annab ühelt poolt firmale õiguse autot kasutada ja teiselt poolt kohustuse hüvitada kõik autoga seotud kulud. Kuluarved (nt kütus, kindlustus, autopesu) võib võtta otse ettevõtte nimele või esitada kulud ettevõttele omaniku poolt majanduskulude aruande abil (sellisel juhul käibemaksu tagasi küsida ei saa).

Kuidas ettevõte autot maksustatakse?

Kuni 31.12.2017 oli ettevõttel võimalus valida, kas maksta sõiduauto kasutamise eest erisoodustusmaksud fikseeritud summalt, vastavalt sõidupäevikule või hoopiski erasõidud ettevõttele kinni maksta.

Alates 01.01.2018 on reeglid teised. Need reeglid kehtivad ainult sõiduautodele (M1-kategooria).

Valikuteks on:

 • Tasuda erisoodustusmaksud sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest (kW)
 • Deklareerida, et autoga erasõite ei tehta.

Kuidas arvestatakse erisoodustusmakse?

Kui ettevõtte sõiduautoga tehakse erasõite, siis tuleb hakata nüüd arvestama igakuiselt erisoodustusmakse sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest.

Oluline muudatus võrreldes varasema autode erisoodustuse loogikaga – tegelik erasõitude tegemine ei ole oluline, maksud tuleb maksta ka siis kui erasõitude tegemine on võimalik. Samuti ei sõltu maksustamine enam sellest, kas töötaja ettevõttele erasõitudelt kompensatsiooni maksab.

Erisoodustuse arvestamise baasiks on 1,96 eurot kW kohta, üle 5 a vanade autode korral veidi vähem – 1,47 eurot kW kohta. Kui palju on su autol kW, saad vaadata auto tehnilisest passist või liiklusregistrist.

Sama loogikat võib hakata kasutama ka kaubikutele (N1-kategooria) – ehk siis viide sellele, et tuleks hakata ka kaubikutelt makse maksma.

Näide

Väike rahvaauto VolksWagen Golf, 1.4 l / 92 kW

a) kuni 5a vana auto: maksubaasiks on 92*1,96=180

tulumaks: 180*25%=45 eurot

sotsiaalmaks (180+45)*33%=74 eurot

maksud kokku: 45+74=119 eurot

b) üle 5a vana auto: maksubaasiks on 92*1,47=135

tulumaks: 135*25%=34 eurot

sotsiaalmaks (135+34)*33%=55 eurot

maksud kokku: 34+55=89 eurot

Arvestatud erisoodustuse summa (ülalolevalt näitelt 119 või 89 eurot) tuleb deklareerida TSD lisas 4, rida 4040. Maksud arvutab programm sealt automaatselt. TSD lisa 4 vormi vt maksuameti lehelt. 

TSD tuleb esitada ja maksud ära maksta iga kuu 10.kuupäevaks. Sellisel viisil esimest korda tuleb maksud deklareerida jaanuari 2018 eest, tähtajaks 10.02.2018.

Aga kui tõepoolest autot erasõitudeks kasutada ei saa? 

Kui sõiduautot ei ole võimalik erasõitudeks kasutada (nt hoitakse tööandja kinnises parklas väljaspool tööaega, päevast kasutust jälgitakse GPS abil – tõestamiskohustus ettevõtjal, üheseid reegleid ei ole), siis tuleb sellest Maanteeametit teavitada ja sellisel juhul erisoodustusmakse maksma ei pea.

Maanteeameti teavitamisel tehakse avalikku registrisse vastav märkus ja see võimaldab soovi korral kõigil (sh maksuametil ja kadedal naabril) kontrollida, kas autoga võib erasõite teha (nt suvise vabaõhuetenduse või spordiklubi parklas)

Loe teavitamisest lähemalt Maanteeameti kodulehelt.

Kas ettevõte autokuludelt käibemaksu võib tagasi küsida?

Kui sõiduauto on ainult töösõitudeks kasutatav (nt taksod ja õppesõiduautod), siis võib käibemaksu tagasi küsida täies ulatuses.

Kui sõiduautot on võimalik kasutada ka erasõitudeks, siis võib käibemaksust tagasi küsida 50% (kui kasutuses on käibemaksu proportsioon, siis vastavalt veel vähem). Taksodele ja õppesõiduautodele on erireegel, neil ei ole kasutusel 50%, vaid käibemaks arvestatakse erisoodustuse maksumuselt. Vt lähemalt maksuameti lehelt. 

NB! Kui kasutusotstarve muutub ainult tööautost tavaliseks autoks, siis tuleb teha käibemaksu ümberarvestus.

a) ostuhinna käibemaksu ümberarvestus (kui auto osteti ettevõtte poolt kohe välja)

Kui väljaostetud sõiduauto oli algul mõeldud ainult töösõitudeks ja siis hakati kasutama ka erasõitudeks, varem kui kahe aasta möödumisel ostmisest, tuleb esialgse ostuarve käibemaksust pool tagasi maksta.

b) jooksvate kulude käibemaksu ümberarvestus

Kui algul kasutatakse sõiduautot 100% töösõitudeks ja siis tehaks kasvõi ühel kuu ka erasõite, saab järgneva 12 kuu jooksul küsida tagasi vaid poole käibemaksust, isegi kui rohkem erasõite ei tehta.

Kui ümberarvestus asjakohane, uuri täpseid reegleid maksuameti lehelt.

Kas on enam üldse mõtet sõiduautot ettevõttes pidada?

Sõltub:

 • kui vana auto on ja kui palju KW, ehk kui suured oleksid uued erisoodustusmaksud
 • kui suured on autoga seotud kulud?
 • kui palju käibemaksu saad tagasi küsida?
 • millisest rahast autokulude katmine on alternatiiviks? Kas saad kasutada isikliku auto kasutamise kompensatsiooni (kui töösõite on tegelikult palju), kas maksad endale vajaliku raha dividendidena või palgana?

Jätkame eelpooltoodud VolksWageni näidet. Oletame, et auto on kasutusrendilepinguga ja kulud kuus koos käibemaksuga on 250 eurot.

Ettevõtte kulud 5+a vana auto korral on sellisel juhul

 1. käibemaksukohustuslasel 250-21 (käibemaksust pool tagasi) + 90 (erisoodustusmaksud) = 319
 2. mittekäibemaksukohustuslasel 250+90=340

Eraisiku kulu oleks 250 eurot (eeldame, et saab kasutusrendilepingu endale ümber vormistada täpselt samadel tingimustel).

Sellisel juhul on kahtlemata kõige soodsam variant võtta kasutusrent eraisikule üle ja edaspidi maksta isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, kuni 335 eurot kuus (0.3 eurot km), lisaks lähetuste kulud. Miinuseks ikka selle sõidupäeviku kirjutamise kohustus ja seotud ajakulu. Isikliku auto kasutamise kompensatsioon on maksuvaba raha.

Kui võtad 250 eurot välja dividendidena, siis 250 eurole lisandub tulumaks 25% netolt = ehk 313 eurot. Praktiliselt sama tulemus kui hoida autot ettevõttes, isegi mitte-käibemaksukohustuslasel (kui võtad arvesse ka selle aja, mis sul päeviku pidamiseks kulub).

Kui võtad 250 eurot välja palgana, siis lisanduvad palgamaksud 174 eurot (eeldame, et tulumaksuvaba miinimumi ei kasuta ja töötuskindlustusmakse ei tasu), kulu kokku 424 eurot. Sellisel juhul pole nagu mõtet, ettevõtte auto on ikkagi odavam pidada.

Mõtle, millised oleksid sul alternatiivid, tuleta meelde põhikooli matemaatikat, tee oma konkreetsed arvestused läbi ja siis otsusta 🙂

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus
- |2017-12-18T18:28:47+00:0015. mai 2013|maksud|26 kommentaari

26 kommentaari

 1. Kaja 15. oktoober 2013 at 13:46 - Reply

  Tere,

  Kuid kas KM kohustuslasest ettevõtja on kohustatud deklareerima ja tasuma ka sõiduauto omatarbe pealt käibemaksu juhul, kui tal on liisitud auto (kasutusrendi leping) ning ta igakuistelt liisingumaksetelt sisendkäibemaksu maha arvestab?

  Ette tänades,
  Kaja

 2. Krista Teearu 15. oktoober 2013 at 16:54 - Reply

  Kaja – õige märkus!
  Sellisel juhul tuleb käibemaks ka lisaks.

 3. Kersti Tomson 25. oktoober 2013 at 11:06 - Reply

  Küsimus- kuidas toimida ja missugune on regulatsioon?
  Müügimees elab Tallinnas, sõidab ametisõitu Narva, Tartusse ja mujale üle Eesti. Ettevõte asub Purila külas Rapla vallas. Tööpäeva lõpuks (vahel ka hilja) peaks auto viima töökohta tagasi. Müügimehel isiklikku autot ei ole. Ühistransport Purila küla ja Tallinna vahel puudub. Töökoha ja kodu vahel transporti reguleerib Tulumaksuseaduse § 48 lõige 5¹ . On ju täiesti ebamõistlik sõita õhtul veel Rapla valda, et fikseerida sõidupäevikus töölt koju sõit. Millisest momendist Tallinn-Narva trassil tuleks sõidupäevikusse fikseerida töölt koju sõit või järgmisel hommikul sõites Tallinnast Tartusse- kodust tööle sõit? Või kuidas üldse peaks toimima seadusekuulekalt ja vähem kulukalt (kütus, maantee kulu- s.t. keskkonna sõbrlikumalt)?
  Kersti Tomson

 4. Krista 31. oktoober 2013 at 12:53 - Reply

  Kersti – kui töökoha ja kodu vahel ühistransport puudub, siis ei ole transpordi tagamise korral tegemist erisoodustusega, see on selge. Vt ka: http://www.emta.ee/?id=1219
  Kui müügimees sõidab Narvast otse Tallinna, ja see on lühem marsruut võrreldes Narva-Rapla-Tallinn (mis antud juhul ei ole kindlasti erisoodustus), siis loogiliselt ei tohiks see kuidagi ju probleem olla.
  Sama kehtib siis Tallinn-Tartu vs Tallinn-Rapla-Tartu sõidu korral. Lihtsalt selgitus juurde, et ise hiljem ka mäletaks.

 5. […] Ettevõtte auto kasutamine isiklikeks sõitudeks maksustatakse samuti […]

 6. Filip 27. november 2014 at 20:16 - Reply

  Aga kui on ettevõte auto ning ma kasutan selle isiklikuks otstarbeks aga küttusega, mis on ostetud minu poolt eraisikuna? Kas ma pean siis sisetama päevikuse need sõidud? Loogika ütleb, et ei pea.

 7. Madis 22. veebruar 2017 at 13:05 - Reply

  Kas saan õigesti aru, et kui osta auto ettevõttesse ja kasutades seda vahel erasõitudeks, siis on võimalus erisoodustusena tehtud summalt tulu ja sotsiaalmaksu asemel lihtsalt maksta saadud erisoodustus ettevõttesse tagasi?

  (Nt. Kasutasin autot 400km ulatuses oma tarbeks 400×0,3€ = 120€, kui maksan selle ettevõttesse tagasi, kas siis ei teki maksukohustust, kuna pole saanud erisoodustust)

  Sel juhul jääks kõik auto ülalpidamiskulud: liising, remont ja kütekulu ettevõtte kanda?

  Kas sellisel juhul on igakuine oma tarbeks kasutamine samuti piiratud 335€’ga? (Ehk kui erasõite 2000km, kas siis peaks maksma ettevõttele 2000×0,3€=600€ või on maksimaalne ikkagi 335€?)

  • Anna-Liisa 23. veebruar 2017 at 12:36 - Reply

   Tere! Saad õigesti aru, kui eraisik katab erasõitudega kulud ehk kannab selle eest raha ettevõttele, siis erisoodustust deklareerima ei pea.
   Muud kulud nagu liising, remont jne on ettevõtte kulu.
   Kui ettevõtte auto kasutamise kohta arvestust ei peeta, tuleb maksta riigile ära maksud 256 eurolt. Kui peetakse arvestust (sõidupäevikut), siis summalt, mis tuleb kilomeetrite järgi (näiteks 2000km×0,3€=600€).

   Võimalus on ka kasutada ettevõtte sõidukit nii, et nt 1 kuu kasutad sõidupäevikut, kuid mõni teine kuu ei kasuta (vastavalt nii, nagu endal on kasulikum on).
   256 eurone ülempiir kehtib ka eraisikule, kui töötaja hüvitab ettevõttele enda erasõidud ehk kui sõidupäeviku järgi peaks hüvitama rohkem kui 256 eurot, siis selle kuu kohta pole mõtet sõidupäevikut esitada vaid hüvitada 256 eurot. Seega tõesti praktikas üle 256 euro ei pea hüvitama. Nt kui sõidan ettevõtte autoga erasõite kuus 2000 km, siis 5.aasta vanuse ja alla 2l mootoriga, peaksid arvutuste järgi ettevõttele maksma 400 eurot. Sellisel juhul on kasulikum sõidupäevikut mitte esitada.

 8. Margus 26. aprill 2017 at 16:27 - Reply

  Tere!

  Tekkisid mõned küsimused:

  1.Kui omanik annab enda nimele kirjutatud sõiduki kasutusvalduse lepingu alusel ettevõttele kasutada, kas siis seesamune ettevõte võib seda sõidukit edasi rentida (omaniku nõusolekul) kolmandatele osapooltele tulu saamise eesmärgil?

  2. Kas kasutusvalduse leping peab olema notariaalne või piisab lihtsalt sõiduki omaniku ja ettevõtte esindaja allkirjast lepingul?

  • Krista 16. detsember 2017 at 17:36 - Reply

   1. Võib.
   2. Auto rent ei pea olema notariaalne.

 9. Marika 16. detsember 2017 at 16:41 - Reply

  Kas liisingus olevat autot saab samuti ettevõtte kasutusse anda eelpool nimetatud tingimustel või peab ainult eraisiku niml auto olema?

 10. Krista 16. detsember 2017 at 17:36 - Reply

  Marika – praktikas antakse. Teoreetiliselt võib olla liisingulepingus keeld sees.

 11. Rasmus 17. detsember 2017 at 10:59 - Reply

  Tere, Kuidas kaubikute puhul on? Saan aru et seaduse muudatus puudutab M1 sõituautosid aga mite N1 kaubikuid. N1 kaheistmeline taga kuudiga, see jääb ju vana seaduse alla? Kas olen õigesti aru saanud?

  • Krista 17. detsember 2017 at 11:25 - Reply

   Maksuamet on lahkelt kinnitanud, et erasõitude eest võib maksta nii võimsuse järgi kui ka päeviku järgi..

   • Mrdo 18. detsember 2017 at 16:43 - Reply

    Tere! Kas oleksite nii lahke ja räägiks N1 kategooria kaubikute kohta hästi aeglaselt, ühe korra ja lõplikult … seadus on ju sõiduautode erisoodustuse kohta??!!

 12. Kersti 27. detsember 2017 at 12:18 - Reply

  Tere! Olen väikeettevõtja, kes töötab suures osas kodus. Samas on mul ka tootmine, mis asub teisel aadressil. Kas sel juhul sõitmine kodu ja tootmise vahel on töösõit?

 13. Andrus 3. jaanuar 2018 at 20:10 - Reply

  Mina saan aru nii, et kui minu ettevote on registreeritud kodusele aadressile ja autoga teen ainult ettevõtlusega seotud sõite siis ei pea ma mitte ühtegi senti maksma (N1 kaubik)?

  • Anna-Liisa 4. jaanuar 2018 at 14:51 - Reply

   Tere, Andrus! Kui kaubikuga tehakse ainult ettevõtte sõite, siis ei peagi (vajadusel on tõendamise kohustus ettevõttel, et tõesti on ainult ettevõttega seotud sõidud).

   Uuendus on juhul kui tegemist on segakasutuses kaubikuga (N1 kategooria), saab ettevõte valida, kuidas makse arvutada. Võib kasutada sõiduautodega samasugust kilovatipõhist arvestust. TuMS-i § 48 lõikega 81 on sätestatud, et lõikes 8 toodud erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500-kilogrammise täismassiga veoauto kasutamise võimaldamisel töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Vastasel juhul tuleb lähtuda kaubiku rendihinnast.

   • Liina 4. jaanuar 2018 at 19:12 - Reply

    Tere, Anna-Liisa.
    Ettevõttel on nii M1 sõiduauto kui ka N1G maastikusuutlik veoauto. Maanteeameti e-teeninduses on sõiduauto juures olemas võimalus märkida see töösõidukiks, aga veokile antud võimalust üldse ei pakutagi. Sellist linkigi pole. Sellest järeldan, et veoki puhul ei pea ma midagi tõestama ja N1-le erisoodustus vaikimisi ei rakendu?

 14. Kairo 6. jaanuar 2018 at 10:01 - Reply

  Kui ettevõttel on sõiduauto vanem kui 5.a. 150kw, mida kasutatakse ka erasõitudeks, kas mõistlik oleks auto eraisikule ümber vormistada, kui enamasti endale makstakse dividendidena? Mis hinnaga ettevõte seotud isikule peaks auto müüma? Kas seotud isikuteks loetakse ettevõtte omanikke/ töötajaid või ka perekonnaliikmeid?

  • Anna-Liisa 10. jaanuar 2018 at 19:04 - Reply

   Tere, Kairo! Igakuiselt tuleb sellisel juhul makse tasuda 146.09 eurot (Erisoodustuse hind 150×1,47=220,50eur, millelt sotsiaalmaks on 90.96 ja tulumaks 55.13). Mõistlikust peaks nüüd ise otsustama.
   Seotud isikud on ka perekonnaliikmed. Kõige õiglasem oleks teha hindamisakt: näiteks autoportaalist võtta kolm võimalikult sarnast autot, leiad keskmise hinna ja lisad -10% ja selle hinnaga ka müüa.

 15. Anneli 6. jaanuar 2018 at 16:55 - Reply

  Kui ettevõtte omaniku abikaasa annab kapitalirendiga soetatud sõiduauto firmale tasuta kasutamiseks (kasutusvalduse leping), siis kas saab kuludelt tshekkide alusel (kütus, remont jm) küsida MA’lt sisendkäibemaksu tagasi (50% või 100%)? Ei pea silmas majanduskulude aruande esitamist.
  Ja kas sõidupäeviku pidamine on siin vajalik või mitte?
  Tänud ette vastamast.

  • Anna-Liisa 10. jaanuar 2018 at 18:55 - Reply

   Tere, Anneli! Käibemaksu saab tagasi küsida kui arve on ettevõtte nimel. Kui auto on antud ettevõtte käsutusse, siis tuleb reeglites lähtuda nagu oleks tegemist ettevõtte nimel masinaga.

 16. Kati 16. jaanuar 2018 at 17:34 - Reply

  Tere, kas antud artiklis sõiduauto kilovatipõhise erisoodustuse arvutamise ja TDS Lisas 4 deklareerimise osas toodud näites ei peaks Lisa 4 reale 4040 kantavad erisoodustuse summad olema vastavalt 180 ja 135 eurot (mitte 119 ja 89 eurot)?

  • Anna-Liisa 18. jaanuar 2018 at 11:38 - Reply

   Tere, Kati! Sõnastus on vist tõesti veidi segane. Jah, TDS Lisas 4 reale 4040 paned erisoodustuse summa (vastavas näites siis 180 või 135 eurot).

 17. Jüri 24. jaanuar 2018 at 15:25 - Reply

  Tere
  Antud seaduses on korduvalt räägitud ettevõttest ja ettevõtlusest.
  Kui aga on tegu spordiklubiga (MTÜ) ja töötajaid ega ettevõtlust ei ole? Kuid omab varana M1 sõidukit, siis ma ei suuda mitte kuskilt välja lugeda põhjust, et miks peaksin hakkama midagi maksma või mõne linnukese kuhugi tegema, eeskätt selle pärast, et vean viis päeva nädalas klubi noorsportlasi trenni ja tagasi või nädalavahetustel võistlustele ja tagasi.

Kommenteeri Tühista vastus

4 + 12 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Arhiiv