Audit ja ülevaatus on ettevõtja majandusaruannete kontrollimine audiitori poolt.

Auditi ja ülevaatuse läbiviimine

Peale oma protseduuride läbiviimist annab audiitor välja järeldusotsuse, mis lisatakse majandusaasta aruandele. Auditiotsusel on märgitud, et audiitori arvates on aruanded koostatud korrektselt ja kajastavad ettevõtte finantsolukorda õigesti. Ülevaatuse otsus ütleb, et audiitor ei leidnud midagi, mis oleks valesti olnud.

Milleks?

Suurtel ettevõtetel on tavaliselt pangalaenud, suured kohustused oma hankijate ees, samuti sõltuvad ettevõtte käekäigust hulk töötajaid. Seetõttu on ka oluline, et aruanded oleksid korrektsed ja annaksid õige pildi ettevõtte olukorrast ja maksevõimelisusest. Hankijad vaatavad krediidiotsuste tegemisel majandusaasta aruannet, pankurid nõuavad auditeeritud majandusaasta aruannet laenuotsuse tegemisel ja vaatavad aruande üle ka edaspidi, hindamaks ettevõtte käekäiku.

Kuidas?

Auditi või ülevaatuse otsuse saab välja anda vandeaudiitor. Vandeaudiitoriks saab peale spetsiaalsete raskete eksamite sooritamist, vandeaudiitorite ja audiitorfirmade nimekiri asub: https://www.audiitortegevus.ee/lr1/web/guest/valisaudit/register

Laias laastus jagunevad audiitorid kolme „klassi“

 1. Suured rahvusvahelised audiitorfirmad ehk Big4: PwC, KPMG, Deloitte, EY. Neis töötab palju audiitoreid, neid abistavad erinevad konsultandid ja suur hulk assistente;
 2. erineva suurusega muud audiitorfirmad;
 3. üksikaudiitorid.

Hinnaklassid on muidugi väga erinevad, alates mõnesajast eurost kuni mitmekümne tuhande euroni. Big4 teenused on väga kallid, neid kasutavad börsiettevõtted ja suurkontsernid. Üksikaudiitorid on kõige odavamad ja tegelevad väiksemate firmadega.

Kui selgub, et sul on vaja oma aruandeid auditeerida, otsi Audiitorkogu lehelt kontaktandmeid ja küsi hinnapakkumisi. Nutikas on muidugi ka uurida oma sõpradelt-tuttavatelt, keda nemad soovitaksid.

Millal on vaja audit või ülevaatus teha?

Audit on kohustuslik vähemalt kahe aktsionäriga aktsiaseltsidele ja nendele ettevõtetele, mille osas on riigil omad huvid (vt täpsemalt huvi korral Audiitortegevuse seadus §91).

Teistele eraettevõtetele sõltub auditi või ülevaatuse kohustus ettevõtte suurusest.

Oluline on teada, et auditi või ülevaatuse kohustus määratakse lähtuvalt konsolideeritud andmetest, mitte emaettevõtte enda aruannete alusel.

Audit tuleb tellida ka juhul, kui selline otsus on põhikirja sisse kirjutatud.

Reeglina nõuavad auditit ka laenu andvad pangad, ka juhul kui ettevõte oma suuruse alusel auditeerimiskohustuslik ei ole.

Auditi läbiviimise kohustus

Aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 4 000 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 2 000 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 50 inimest.

VÕI vähemalt üks näitaja ületab alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 12 000 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 6 000 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 180 inimest.

Ülevaatuse läbiviimise kohustus

Aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 1 600 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 800 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 24 inimest.

VÕI vähemalt üks näitaja ületab alljärgnevaid tingimusi:

 1. müügitulu või tulu 4 800 000 eurot;
 2. varad bilansipäeva seisuga kokku 2 400 000 eurot;
 3. keskmine töötajate arv 72 inimest.

Seega ülevaatus on veidi pealiskaudsem ja vastavalt odavam audiitori tegevus kui audit.

| muudetud 2.04 2021 |