Audit ja ülevaatus

Audit ja ülevaatus on ettevõtja majandusaruannete kontrollimine audiitori poolt. Auditi ja ülevaatuse läbiviimine Peale oma protseduuride läbiviimist annab audiitor välja järeldusotsuse, mis lisatakse majandusaasta aruandele. Auditiotsusel on märgitud, et audiitori arvates on aruanded koostatud korrektselt ja kajastavad ettevõtte finantsolukorda õigesti. Ülevaatuse otsus ütleb, et audiitor ei leidnud midagi, mis oleks valesti olnud. Milleks? Suurtel ettevõtetel on tavaliselt pangalaenud, suured kohustused oma hankijate ees, samuti sõltuvad ettevõtte käekäigust hulk töötajaid. Seetõttu on ka oluline, et aruanded oleksid korrektsed ja annaksid õige pildi ettevõtte olukorrast ja maksevõimelisusest. Hankijad vaatavad krediidiotsuste tegemisel majandusaasta aruannet, pankurid nõuavad auditeeritud majandusaasta aruannet laenuotsuse tegemisel ja vaatavad aruande üle ka edaspidi, hindamaks ettevõtte käekäiku. Kuidas? Auditi või ülevaatuse otsuse saab välja anda vandeaudiitor. Vandeaudiitoriks saab peale spetsiaalsete raskete eksamite sooritamist,