Alates 01.01.15 muutus käibemaksuarvestus teiste EL riikide eraisikutele müüdavate elektroonsete teenuste osas.

Ebaselge on see, kuidas see seadusemuudatus Eesti mittekäibemaksukohustuslastest mikroettevõtjaid mõjutab.

Kogusin siia siiski kokku kogu info, mida leidsin.

Mis on elektroonne teenus?

Elektroonseteks teenusteks loetakse minimaalse inimese sekkumisega või täiesti automaatselt müüdavaid arvutiteenuseid ja faile.

Hea näide täiesti automaatsest e-toote müügist, mis liigitub elektroonseks teenuseks – on Sellfy, mille kaudu ma oma e-raamatuid müün. Klient klikib „buy now“ nuppu, suunatakse Paypali lehele maksma ja seejärel saab ta raamatu alla laadida. Kõik toimub täiesti automaatselt.

Näide minimaalsest inimese sekkumisest. Klient klikib „buy now“ nuppu, suunatakse Paypali lehele maksma. Kui makstud, saab müüja teate laekumisest ja vajutab nuppu, mis saadab automaatselt kliendile e-maili tellitud tootega.

Sellisteks e-toodeteks võivad olla näiteks – tarkvara, arvutimängud, mobiiliäpid, muusika, e-raamatud, mustrid, koomiksid, koolitused… Pikem loetelu on siin.

Tõlkisin ära UK maksuameti lehelt pärit tabeli, millised teenused lähevad uue reegli järgi maksustamisele.

Teenuse kirjeldus Kas on e-toode? Kas on elektrooniliselt osutatav? Uue reegli järgi maksustatav?
Isekirjutatud meiliga saadetud pdf-fail JAH EI EI
Automaatselt süsteemi poolt saadetud meil pdf-failiga JAH JAH JAH
Automaatselt veebist allalaetav pdf-fail JAH JAH JAH
Automaatselt veebist allalaetav pildipanga foto JAH JAH JAH
Veebi kaudu edastatav koolitus, mis toimub reaalselt samal ajal (live-webinar) EI EI EI
Online-kursus, mis koosneb eelnevalt lindistatud videotest ja allalaetavates pdf-failidest. JAH JAH JAH
Online-kursus, mis koosneb eelnevalt lindistatud videotest ja allalaetavates pdf-failidest + õppejõu abi reaalajas JAH EI EI
E-mailiga saadetavad individuaalselt koostatud andmed – uurimus, foto, meditsiiniline hinnang JAH EI EI
Isekirjutatud meiliga saadetav link veebist allalaetavale materjalile JAH EI EI

 

Kuna tegemist on EL direktiivi tõlgendamisega, siis väga tõenäoliselt võiks Eesti maksuamet samamoodi tõlgendada.  Lisainfo maksuameti lehel.

Ausalt öeldes on ülaltoodu veidi kummaline loogika, aga selline see jaotus paistab praegu olema. Eks neid piiripealseid asju ole tegelikult vähe, enamus võiks siiski päris selgelt ära lahterduda.

Mis muutus alates 01.01.15?

Kuni 2014: Käibemaksukohustuslane lisas oma EL-i eraisikutele müüdud elektroonsetele teenustele Eesti käibemaksu, mittekäibemaksukohustuslane lihtsalt ignoreeris teemat.

Alates 2015: Kõik müüjad peavad lisama oma EL eraisikutele müüdavatele elektroonsetele teenustele lisama ostja riigi käibemaksu ja registreerima end kõigis ostjate riikides käibemaksukohustuslasena. Alternatiivina on lubatud registreerida end eraldi oma riigi maksuametis ja esitada kõigi EL müükide kohta üks koond-deklaratsioon sinna (ehk rakendada MOSS-erikorda). Paraku kaasneb sellega ka automaatselt kohustus registreerida end Eestis käibemaksukohustuslaseks, kuna erikord kehtib ainult käibemaksukohustuslastele. Ja see omakorda toob kaasa päris olulise ajakulu ja tõenäoliselt ka rahalise kulu.

Väljaspool EL-i klientidele müük on endiselt 0% käibemaksuga.

Mida siis teha?

a) Kui oled mitte-käibemaksukohustuslane

Kui mitte-käibemaksukohustuslasest ettevõtja osutab teiste EL-riikide eraisikutele elektroonseid teenuseid, siis on tal järgmised valikuvariandid:

  1. Registreerib end Eestis käibemaksukohustuslaseks ja hakkab kasutama MOSS-erikorda (Mini One Stop Shops)
  2. Uurib kõigist EL-riikidest eraldi, kas tal tekib seal käibemaksukohustus või ei.
  3. Loobub müügist EL-riikide eraisikutele,
  4. Hakkab kasutama vahendaja teenust ja loobub üldse otsemüügist (või otsemüügist EL –klientidele). Ravelry pakub võimalust kasutada EL-klientide puhul vahendajat Loveknitting, kes võtab käibemaksuarvestuse enda peale.

EL-riikide käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirid on siin ja siin on toodud käibemaksumäärad eraisikutele müügil.

Soomes on näiteks piiriks 8500 eurot. Seega kui sa müüd ainult soomekeelseid mustreid ja aastas alla 8500 euro eest, siis võibolla ei olegi probleemi.

Paistab ka, et Eesti maksuametis ei ole veel väga selgust, kuidas see maksumuudatus mõjutab mittekäibemaksukohustuslastest väikeettevõtjaid.

Üks väikeettevõtja esitas päringu maksuametile ja sai järgmise vastuse:

„Ka sellele isikule, kes osutab teise liikmesriigi eraisikutele elektrooniliselt teenust, kehtivad samad käibemaksukohustuslasena registreerimise reeglid nagu teistele, st et kohustus registreerida tekib siis, kui maksustatav käive kalendriaasta jooksul ületab 16000€ piiri.“

Mitmes teises EL riigis on aga tõlgendatud nii, et sellisel juhul piiri ei ole, esimesest müügist tuleb registreerida end käibemaksukohustuslaseks ja hakata MOSS-i rakendama.

Teine ettevõtja sai maksuametist jällegi järgmise vastuse:

“Eestis registreeritud äriühingul, kes ei ole siin käibemaksukohustuslasena registreeritud, on alates 01.01.2015 kehtima hakkava erikorra kohaselt (elektroonilise teenuse osutamisel) kaks võimalust: kas võtta ennast käibemaksukohustuslaseks nendes Euroopa Liidu riikides, kus teenuse saajad asuvad, või registreerida ennast maksukohustuslasena Eestis ja hakata kasutama nn MOSS erikorda. Erikorra rakendamisel deklareeritakse ja tasutakse käibemaks Eestis, kuid iga teenus maksustatakse selle riigi käibemaksumääraga, kus asub teenuse saaja, ja esitatakse selliste teenuste kohta eraldi nn MOSS deklaratsioon.”

Kindlasti ei olnud seaduse mõte koormata EL-riikide vahelist käibemaksuarvestust sadade tuhandete mikroettevõtjatega. Muudatuse mõte oli siiski maksustada suuri internetiärisid, a la Google ja Amazon.

Mikrofirmadele on need nõudmised igatahes ebamõistlikud ja neilt korjatavad eurod lähevad maksuametitele rohkem maksma kui saadav tulu. Mikroettevõtjate poolt on tekkinud tõeline protestiliikumine ja ka meie endine peaminister Andrus Ansip on väidetavalt probleemi tunnistanud.

UK pakub oma mikroettevõtjatele ka võimalust kasutada nö „tagurpidi“ piiratud käibemaksukohustuslust – rakendada MOSS erikorda ainult EL riikide vaheliste müükide korral ja tavalise riigisisese müügi korral registreerida end käibemaksukohustuslaseks alles siis, kui tavapärane käibepiir ületatud. Eestis sellist võimalust ei ole.

Mida teha?

Kui müügimahud on pisikesed, siis ilmselt võiks veidi oodata… esimene deklaratsioon tuleb esitada 20. aprilliks. Ehk siiski võetakse mõistus pähe ja kehtestatakse alampiir ning ei raisata maksuametite ressursse väikeettevõtjate kiusamisele.

Vähegi tõsisema äritegevuse korral tuleks end igatahes teemaga kurssi viia ja ilmselt ka käibemaksukohustuslaseks vormistada.

b) Kui oled käibemaksukohustuslane

Sellisel juhul tuleb ilmselt hakata kasutama MOSS erikorda. Igas riigis end eraldi käibemaksukohustuslaseks registreerida on ilmselt keerulisem.

Mida see täpsemalt tähendab?

  1. Pead hakkama kontrollima, kust pärinevad su kliendid ja hakkama iga EL riigi kohta eraldi arvestust pidama. Pikem artikkel selle kohta on siin.
    Kui kasutad mõne normaalse vahendusportaali teenuseid (nt Sellfy, E-Junkie), siis need peaksid suutma sulle sobiva aruande genereerida.
  2. Pead arvestama iga riigi ostjatele erinevat käibemaksu – nt Eesti ostjale 20% ja Soome ostjale 24%. Nutikamad vahendusportaalid peaksid ka sellega hakkama saama.
  3. Tuleb registreerida end maksuametis „erikorra kasutajaks“, hakata esitama kvartaalseid deklaratsioone (kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks) ja selle käibemaksu samaks kuupäevaks Eesti maksuametile ära maksma. Eesti maksuamet jagab rahad teistele riikidele edasi.

Kui tekib rohkem selgust, siis täiendan seda blogipostitust jooksvalt.

Päris pikk arutelu teema üle oli ka 2014. a. lõpus Facebooki grupis Käsitööjutud.

Veel mõned lingid teemapüstitustele:

http://kuduvkoeraomanik.blogspot.com/2015/01/muutused-maksunduses.html
http://e-kaubanduseliit.ee/elektrooniliselt-osutatavate-teenuste-puhul-2015-aastast-kehtima-hakkavad-uued-kaibemaksureeglid/
http://ysolda.com/blog/2014/11/26/they-didnt-know-the-impact-of-vatmoss-on-really-small-businesses
http://rachelandrew.co.uk/archives/2014/11/25/how-small-companies-and-freelancers-can-deal-with-the-vatmoss-eu-vat-changes/
http://www.ravelry.com/content/vatmess

Kõik kommentaarid ja arutlus teema üle on igati oodatud!