Kood sokke, valmistad ehteid või 3d-prindid mudeleid ja müüd neid välismaale, pead blogi ja müüd tooteid läbi meililistide. Või ostad Eestist puitmööblit kokku ja müüd välismaale. Kaubad liiguvad Eestist üle piiri teise EL riiki või väljapoole, otse kliendile.

Müük välismaale, mida see endast kujutab?

Kaupade tootmisel tuleb kaaluda, kas on vajalik laoarvestus. Kui mahud on pisikesed, tootmistsükkel kiire ja kinnaste kuhja toanurgas ei ole, siis ei pea sellega oma pead vaevama. Samuti ei pea laoarvestuse pärast muretsema FIE, kelle raamatupidamisarvestus on kassapõhine. Loe, kumb on mõistlikum, FIE või OÜ?

Muidu on lühidalt laoarvestuse loogika selles, et materjal kantakse ostmisel mitte kulusse, vaid käibevara grupi bilansireale Ladu-Materjal. Kui materjalist on saanud toode, siis arvestatakse materjali osa laost maha, lisatakse lisandunud kulud (nt palgakulu) ja kantakse bilansireale Ladu –Valmistoodang, nii et toote tüki hind on teada.

Kuluks kantakse alles samal perioodil kui toode müüakse. Mõte selles, et tulud ja kulud peavad olema samas perioodis, muidu oleks algul ainult kulud ja tulu võibolla alles poole aasta pärast.

Välismaale müümisega kaasnevad maksud

1. Käibemaks

Kui ostjaks on EL-väline isik

Vahet pole, kas ostjaks on lõpptarbija või ettevõte, siis on tegemist kauba ekspordiga, maksustatakse 0% käibemaksuga ja tehing tuleb tollis deklareerida. Kauba eksporti peab olema võimalik tollideklaratsiooniga tõendada. Ma pole ise sellega eriti kokku puutunud, aga kui selline äri plaanis, siis konsulteeri vastava ala spetsialistiga. Tolliformaalsustega tegelevad lausa spetsiaalsed firmad.

Kui ostjaks on EL-riigi käibemaksukohustuslasest ettevõtja

Siis nimetatakse seda tehingut kauba ühendusesisene käive ning maksustatakse samuti 0% käibemaksuga. Müügiarvele peab märkima ostja käibemaksunumbri ning viite 0% käibemaksumäära arvestamise alusele. Samuti peab müüja suutma tõendada, et kaup liikus Eestist välja. Tolli EL riikide vahel ei ole, aga näiteks saateleht või akt vms.

Kui ostjaks on EL-riigi tarbija

Kauba hinnale tuleks lisada käibemaks. Reeglina tuleb lisada Eesti käibemaks ning see Eesti maksuametile ära maksta.

Erand – kui tegemist on kaugmüügiga (müüja saadab kauba Eestist ostjale, nt postiga) ja müüdavad kogused ühte EL riiki on suhteliselt suured, siis võib tekkida kohustus selles riigis end käibemaksukohustuslaseks registreerida ja käibemaks sellele riigile maksta. Piirmäärade kohta on siin üks tabel (vt keskmist veergu, summa kumuleeruvalt alates kalendriaasta algusest).

Kui selline äri on teemaks, siis tuleb suhelda vastava riigi maksuametiga ja täpselt uurida, mida tegema peab. Sihtriigi käibemaksuarvestus ja deklaratsioonide koostamine on mõistlik selle riigi raamatupidamisbüroolt tellida.

Oluline märkus – eelnev jutt kehtib eeldusel, et saadad kauba Eestist kliendile, vahepealset valdajat ei ole (v.a transpordifirma). Kui paigutad kauba teise EL riigi kaubalattu hoiule ja siis müüd kliendile, muutub kauba valdaja välisriigi sees ja siis on reeglina tegemist teises riigis toimunud käibega, mis toob kaasa kohese kohustuse käibemaksukohustuslaseks registreerida. Mitte-EL riikides on igas omad reeglid, kontrolli üle.

2. Tulumaks

Kui sa ise viibid endiselt Eestis, siis püsiv tegevuskoht teises riigis koos kohustusega teises riigis tulumaksu maksta saab tekkida vaid siis, kui sul on teises riigis müügiesindaja, kel on õigus sinu nimel lepinguid sõlmida või isegi lepingutingimusi läbi rääkida. Väikefirmal enamasti pole teemaks, aga igaks juhuks mainin seda riski.

Tootevastutus

Kauba tootjana vastutad sa kauba kvaliteedi eest ja pead vajadusel ebakvaliteetse kauba välja vahetama. Loe garantiitingimustest näiteks siit.

Internetiostudest on tarbijal 14 päeva jooksul õigus taganeda. Loe nt siit.

Kokkuvõtteks

Kaupade tootmine heade lepingupartnerite korral on stabiilne ja tulus äri, saab palgata töötajaid ja äri laiendada. Kuidki peab siinkohal meeles pidama seda, et välismaale müümisega kaasneb rohkem dokumente ja sellega omakorda keerulisemad maksuriskid. Lisaks peab mingi aja vastutama müüdut toote eest, eriti, kui sa müüd otse tarbijale.

| muudetud 3.05 2021 |