Esinduskulud - maksuvabad vastuvõtukulud

Ettevõttel on lubatud teha teatud piirmäära ulatuses maksuvabalt kulutusi äripartnerite vastuvõtmiseks. Need kulutused kantakse esinduskuludesse.

„Vastuvõtt“ on meelelahutusüritus – jõuluõhtu, ärilõuna, teatrikülastus.

Esinduskulude piirmäär

32 eurot kuus + 2% palgafondist (isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summa, brutopalgad), kalendriaasta lõikes kumuleeruvalt. Kui ühel kuul vastavaid kulusid ei ole, siis saad järgmisel kuul topelt kulutada. Või kulutad kogu aasta osa detsembris.

Käibemaksukohustuslasest ettevõtja neilt kuludelt käibemaksu tagasi küsida ei tohi.

Näide

Mari ettevõte asutati 01.01.2014 ja Mari maksab igal kuul endale töötasu 400 eurot (bruto).

Aasta lõpuks on Maril kogunenud maksuvaba vastuvõtukulude reservi:

12×32 + 400 x 12 x 2% =384+96=480. 480 euro eest saab Mari korraldada oma klientidele kena jõulupeo ja sellelt makse maksma ei pea. Kui jõulupeo hinnaks kujuneb 600 eurot, siis 120 eurolt tuleb tasuda tulumaks. Mari enda kuluosalt tuleb tasuda lisaks ka sotsiaalmaks.

Sobivad kulud

Vastuvõtukulud on siinkohal külaliste või äripartnerite vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile või kultuurilisele teenindamisele. Samuti lähevad sama reegli alla samasugused väljaspool Eestit tehtud kulud, nt ärilõuna lähetuse ajal.

Vastuvõtukulude näited:

 • Toitlustamine;
 • Majutus;
 • Transport;
 • kultuuriline teenindamine – nt esinejad, teatripiletid;
 • kingitused (v.a reklaamkingitused);
 • ruumide rent;
 • vastuvõtu turvamine.

Makstud tasu õhtujuhile või esinejale maksustatakse töötasuna, sellele lisaks enam makse maksma ei pea.

Peoriided ei ole esinduskulud, need maksustatakse erisoodustusena.

Külaliste ja oma töötajate kulude maksustamine

Külalisteks loetakse antud juhul – äripartnerid, kliendid jms.

Külalisteks antud mõistes ei loeta ja nendega seotud kulud maksustatakse erisoodustusena:

 • juhatuse ja nõukogu liikmed;
 • ettevõtte töötajad,
 • käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel vastavas ettevõttes töötavad inimesed;
 • nende abikaasad või elukaaslased, vanemad, lapsed, õed-vennad;
 • lisaks sama loetelu isikutest, kui tööandjaks on samasse kontserni kuuluv teine Eesti ettevõte. Samas näiteks sama kontserni Soome ettevõtte töötajad on tavalised külalised.

Kui vastuvõtul osalevad oma töötajad külalisena, maksustatakse nende kulud erisoodustusena.

Kui vastuvõtul osalevad oma töötajad, täites tööülesandeid, siis on tegemist tavalise ettevõtlusega seotud kuluga.

Tulumaksusoodustusega MTÜ või SA korral külaliste või äripartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise teenindamisega seotud kulusid ei maksustata. Kui MTÜ või SA ei ole nimekirjas, siis on samad reeglid nagu äriühingule.

Vastuvõtukulud deklareeritakse igakuiselt TSD lisas 5. Kui näiteks suuremad kulud on aprillis, tulumaks makstakse ära – aga aasta jooksul tekib limiiti juurde, siis tehakse ümberarvestus. Maksuvabade kulude limiiti järgmisse aastasse edasi ei kanta.

Vaata ka maksuameti juhendit esinduskulude teemal. Samuti on koolituse ja peo eristamise ja vastuvõtul osalenud töötajate kulude maksustamise kohta on 2011. a Maksumaksjas ilmunud üks artikkel.

| muudetud 28.03 2021 |