Kui siiani on Äriregister olnud suhteliselt leebe majandusaasta aruannete mittetähtaegse esitamise suhtes, siis selle tulemuseks on kahjuks olnud see, et nii mõnedki ettevõtted ei ole aastaid ühtegi majandusaasta aruannet esitanud. Uue seadusega (Äriregistri seadus) muutuvad reeglid märksa rangemaks. Seadus hakkab kehtima 01.02.2023.

Muudatuse eesmärgiks on esiteks paremini tagada majandusaasta aruande esitamine ja teiseks otseselt takistada nende ühingute edasi tegutsemist, millel on aruandluskohustus täitmata.

Trahvimine

Kui ettevõte ei ole esitanud õigeaegselt oma majandusaasta aruannet, võib registripidaja määrata talle ilma hoiatamata trahvi, kuni 3200 eurot ja teha seda korduvalt kuni majandusaasta aruande esitamiseni. Trahvi esitamise aja ja suuruse määrab registripidaja, arvestades muuhulgas seda, mitu korda on jätnud ettevõte majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata, kui pikk aeg aruande esitamise tähtpäevast on möödunud jne.

200 euroseid trahve saavad ettevõtjad juba praegu.

Kiirem ettevõtte kustutamine

Kui ettevõte ei ole seaduses ettenähtud tähtaja möödumisel esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, määrab registripidaja juriidilisele isikule registrist kustutamise hoiatusega tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks. Hoiatuse võib saata tähtaja möödumisel automatiseeritult.
Ettevõtte võib registrist kustutada, kui ettevõte ei ole esitanud registripidaja määratud tähtaja jooksul majandusaasta aruannet ja seaduses ettenähtud esitamistähtpäevast on möödunud vähemalt kolm kuud.

Kustutamine saab toimuda kolmel eeldusel:

1) ettevõttel ei ole registreeritud vara (kinnistusraamat, laevakinnistusraamat, äriregister, väärtpaberiregister)
2) ettevõte ei osale käimasolevas kohtumenetluses, kriminaalmenetluses ega täitemenetluses
3) maksuamet on registrist kustutamisele on andnud nõusoleku

Registripidaja avaldab Ametlikes Teadaannetes teate juriidilise isiku registrist kustutamise kohta vähemalt kolm kuud enne juriidilise isiku registrist kustutamist. Teate avaldamisega tagatakse võlausaldajate teavitamine sellest, et juriidiline isik võidakse lähiajal registrist kustutada.

Enne saadetakse sulle mitu trahvi ja need pead ikka ära maksma, kustutamine sellest ei päästa. Riigikassa on teatavasti miinuses ja riigil on raha vaja.

Huvitavad muudatused

1) Ettevõtte taastamise võimalus

Juhul kui juriidiline isik kustutati lihtsustatud korras ilma likvideerimismenetluseta registrist majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu, on võimalik tegevuse jätkamine. Tegevuse jätkamine on võimalik kolme aasta jooksul registrist kustutamisest. Selleks perioodiks, mis jääb registrist kustutamise ja registrisse ennistamise vahele, peatub juriidilise isiku vastu olevate nõuete aegumine. See on vajalik, et mitte tekitada olukorda, kus on võimalik võlausaldajate eest nõuete aegumistähtaja lõpuni vara varjata ja seejärel end registrisse ennistada.

2) Aastaaruande saab esitada juhatus ka ilma osanike kinnituseta

Kui osanikud ei ole võimelised vaidluste tõttu aastaaruannet kinnitama, saab juhatus esitada majandusaasta aruande registripidajale ka ilma osanike kinnituseta. Aruande esitamisel tehakse märge, et aruanne on kinnitamata. Märge on nähtav ka kolmandatele isikutele.

Kui aruanne lõpuks ikkagi kinnitatakse, tuleks see esitada kordusaruandena, sest kohustus esitada kinnitatud aruanne ei kao. Aga vähemalt ei saa ettevõtet aruande esitamata jätmise eest trahvida ega osaühingut selle tõttu registrist kustutada.

3) Aastaaruannet saab esitada osanik ka ilma juhatuseta

Kui ettevõttel puudub juhatus, on majandusaasta aruande esitamise kohustus ainuosanikul või enamusosaluse omajal, kelle võimuses on nii juhatuse määramine kui ka majandusaasta aruande esitamine. See ei tähenda, et igalt väikeosanikult saaks nõuda majandusaasta aruande esitamist.

Tee oma raamatupidamine korda nüüd!

Kui sul on raamatupidamine korrastamata, siis nüüd on täiesti viimane aeg leida raamatupidaja ja koos temaga tööle hakata. Aasta esimestel kuudel on raamatupidajad oma tavaklientide aastaaruannetega hõivatud ja eelmiste perioodide korrastamist ette ei võta ning siis tuleb suur paanika kui hakkavad tulema trahvid ja kustutamishoiatused.

Raamatupidajatel soovitaks oma töö planeerida nii, et järgmise aasta puhkus on juulis. Augustis ja septembris upute töösse ära. Pange parem kohe hinnakirja sisse, et suvine ühekordne töö on topelttasuga.

| muudetud 14.11 2022 |