Väikeettevõte väärtuse hindamine

Paljud väikeettevõtjad pühendavad kogu oma aja oma ettevõtte ehitamisele ning see on nende peamiseks varaobjektiks ja võimalikuks pensionisambaks. Seega oleks mõistlik vahel oma aruannetele peale vaadata ja väikeettevõtte väärtus üle hinnata.

Järgnev jutt on muidugi lihtsustatud, korralikku hindamist teevad spetsialistid ja küsivad selle eest tuhandeid eurosid. Korralikku hindamist on mõtet tellida siis, kui reaalne müügiplaan olemas.

Kuidas hinnatakse ettevõtte väärtust

Ettevõtte väärtust on võimalik hinnata erinevatest nurkadest.

Likvideerimisväärtus

Kui likvideerimise käigus müüakse kõik ettevõtte varad, korjatakse kokku oma nõuded ja makstakse kõik võlad, siis järelejäänud raha (miinus tulumaks) võib lugeda likvideerimisväärtuseks.

Tegutseva ettevõtte väärtus

Kui rääkida tavalisest väikefirmast, kus on omaniku oma töökoht ja mõned töökohad lisaks, tegevusalaks teenuste osutamine või lihtne tootmine, kus bilansis ei ole olulisi mittepõhitegevusega seotud varasid ega ka laene, siis rusikareeglina võib väikeettevõtte väärtust arvestada järgmise valemiga:

viimase kolme aasta keskmine reaalne EBITDA (ärikasum+kulum)
+
omaniku enda palgakulud ja muud isiklikud kulud (nt auto) = ettevõtte genereeritav aastane rahavoog
x
„müügikordaja“, enamasti väikefirmal 1-3.
= müügihind

Tulevikuprognoose omanikest sõltuval väikefirmal üldiselt mõtet teha ei ole, lähtutakse hiljutistest reaalsetest majandustulemustest.

Müügikordaja

Täpsem „müügikordaja“ sõltub ettevõtte suurusest, tegevusalast, piirkonnast, kui sõltuv on äri omanikust jne.

Üks USA näide, müügikordaja sõltuvus ettevõtte suurusest

Ettevõtte aastane puhasrahavoog USD Müügikordaja
Alla 100 000 1,2 – 2,4
100 000 – 500 000 2-3
500 000 – 1m 2,5-3,5
1-2m 3,5-5,5
Üle 2m Üle 5

Müügikordajate näiteid Austraaliast (lingi all on rohkem näiteid nii tegevusaladest kui suurustest).

Tegevusala Keskmine müügikordaja, puhasrahavoog alla 500tAUD (350tEUR)
Üldine keskmine 1,99
Jaekauplus 1,92
Toitlustus, majutus 1,66
Transport 1,34
Äriteenused 2,16

Mõningatel tegevusaladel on USAs välja kujunenud oma rusikareeglid ettevõtte hinna määramiseks, sõltuvalt aastasest puhasrahavoost, ärikasumist või käibest.

Näiteks:

 • Raamatupidamis- või maksunõustamisfirma: 0,9-1,2 x aastakäive;
 • Reklaamiagentuur: 0,75 x aastakäive;
 • Ehitusfirma: 4-6 x ärikasum;
 • Lastehoid: 1-3x puhasrahavoog;
 • Hambaarstipraksis: 0,6-0,9x aastakäive;
 • Juristipraksis: 0,4-1 x aastakäive.

Hinda suurendavad ja alandavad tegurid

Siinkohal tooksin välja põhilisemad tegurid, kuid kui huvitab, saad juurde uurida.

Hinda suurendavad tegurid:

 • Jätkuv ettevõtte käibe ja kasumi kasv, ajalooliste finantsandmete alusel;
 • Tegutsetud üle 10 aasta;
 • Väärtuslikud põhivarad;
 • Müügi põhjuseks omaniku pensionilejäämine;
 • Mittesõltuvus omanikust;
 • Stabiilne juhtkond;
 • Pikaajalised kvaliteetsed töötajad ja kliendid;
 • Laialdane kliendibaas;
 • Head konkurentsieelised;
 • Väärtuslikud tooted;
 • Ilmselged kasvuvõimalused või ilmselgelt alla oma võimete tegutsemine;
 • Väga heas korras raamatupidamine;
 • Heas korras põhivara ja ruumid;
 • Väga head renditingimused või oma kinnisvara;
 • Suurepärane asukoht;
 • Kasumlik tegevusala;
 • Müüja pakutav finantseerimisvõimalus (järelmaks);
 • Arusaadav põhjus ettevõtte müümiseks.

Hinda alandavad tegurid:

 • Ebaselge trend kasumlikkuses;
 • Vähem kui 3 aastat tegutsenud;
 • Vähe põhivara;
 • Suur sõltuvus omaniku isiklikust panusest äritegevuses (nt audiitorbüroo);
 • Perekonna osalemine tegevuses;
 • Vähe töötajaid või suur töötajate liikuvus;
 • Väike kliendibaas;
 • Suur osa käibest sõltub mõnest kliendist;
 • Valdkonnas on lihtne uut ettevõtet alustada;
 • Ei ole selget võimalust kasvuks või tegevuse efektiivsemaks muutmiseks;
 • Ebausaldusväärsed finantsandmed;
 • Asendamist või kapitaalremonti vajavad põhivarad;
 • Halvas korras tööruumid;
 • Halvad renditingimused;
 • Ebasobiv asukoht;
 • Vähekasumlik tegevusala;
 • Omanik ei soovi pakkuda järelmaksu;
 • Ebaselged põhjused ettevõtte müümiseks.

Lõplik väikeettevõtte väärtus sõltub veel läbirääkimistest, majanduse hetkeolukorrast ja muidugi ka heast õnnest – aga mingi ligikaudsegi hinnangu saab ehk ülaltoodud andmete alusel endale siiski kujundada.

| muudetud 2.04 2021 |