Kassapõhine ja tekkepõhine raamatupidamine - erinevused

Laias laastus on kaks erinevat raamatupidamisviisi. Üks on kassapõhine raamatupidamine, teine on tekkepõhine raamatupidamine. Mõlemad kajastavad raha liikumist, kuid üks on põhjalikum, kui teine.

Kassapõhine raamatupidamine

Kassapõhine raamatupidamine on lihtsustatud arvestus, kus oluline on vaid raha liikumine.

Tulu kajastatakse siis, kui raha laekub ja kulu – siis, kui raha makstakse. Eestis on kassapõhist raamatupidamist lubatud kasutada vaid FIE-del.

See on lihtne ja loogiline süsteem, kergelt mõistetav. Kassapõhine raamatupidamine on igale inimesele arusaadav, kuna seda kasutame oma isiklike rahaasjade planeerimisel. Tudeng Tiina teenis 20 eurot naabrite juures lapsehoidmise eest ja kulutas järgmisel nädalal 10 eurot oma mobiiliarve tasumiseks.

Kassapõhisel raamatupidamisel on aga omad miinused, kuna osa infot läheb kaduma. Raamatupidamises puudub info laekumata müügiarvete ja maksmata ostuarvete kohta. Paremal juhul on isiklikus arvepidamises olemas üks exceli tabel, kus tulevased kohustused kirjas. Kehvemal juhul on arved laual kuhjas või meilipostkastis peidus.

Kui võlgnevusi kuskil kirjas ei ole, siis võib Tiina mobiiliarve ära unustada ja kulutada raha hoopiski raamatutele. Mobiiliarve meeldetuletuse saabumisel selgub kurb tõsiasi, et raha on otsas.

Tekkepõhine raamatupidamine

Tulud ja kulud kajastatakse nende tekkimise ajal, sõltumata raha liikumisest. Tulu/kulu loetakse tekkinuks, kui kauba omandiõigus on üle läinud või teenus osutatud. Kauba müügitehingu juures peab arvestama ka tarnetingimusi.

Kõigil äriühingutel tuleb kasutada tekkepõhist raamatupidamist ja FIE-del on see samuti lubatud alternatiiv. FIE-de puhul tekitab tekkepõhine raamatupidamine mõne segaduse, kuna tuludeklaratsioon tuleb esitada kassapõhise arvestuse alusel.

Tiina osutab naabrile lapsehoiuteenust oma väikefirma kaudu nädalas kahel õhtul. Tasu on 20 eurot õhtu eest ja naaber maksab talle esitatud arve alusel järgmise kuu algul.

Juulikuu saab läbi ja Tiina esitab naabrile oma teenuste eest arve, 9×20=180 eurot. Tekkepõhise raamatupidamise loogika alusel on Tiinal juulis juba tulu tekkinud ja vastukaaluks võetakse arvele ka nõue naabrile. Töö on tehtud ja tulu tuleb arvele võtta.

Tiina sai augusti algul Telialt mobiiliarve juulikuu kõnede eest ja tasus selle augusti keskel. Tekkepõhise loogika järgi on tegemist juuli kuluga, kuna kõned tehti juulis. Arve väljastamise kuupäev ei oma mingit tähtsust ja arve maksmine on omaette tehing.

Tekkepõhise raamatupidamise periood

Raamatupidamisarvestuse jaoks on ametlikuks perioodiks majandusaasta, samas näiteks käibemaksuarvestuse ja keskmises ettevõttes ka juhtimisarvestuse jaoks on perioodiks siiski kuu.

Kui kulu on tehtud juulikuus (näiteks – mobiiliarve juuli eest), siis tehaksegi raamatupidamises kulukanne 31.07 kuupäevaga, kuigi arvel on kuupäev 01.08. Arve makstakse 20.08 ja maksmise kanne tehakse selle kuupäevaga.

Raamatupidaja (või raamatupidaja puudumisel ettevõtja ise) peab alati oskama hinnata, millisesse perioodi kulu oma sisult kuulub. Loe lähemalt levinud raamatupidamise vigade kohta.

| muudetud 2.04 2021 |