Eesti pensionisüsteem

Sinu tulevane pension sõltub suures osas su praegustest otsustest. Ettevõtjal on võimalusi maksude planeerimiseks rohkem, aga vastavalt on ka vastutus oma otsuste eest suurem.