Kontod ja kanded – raamatupidamisarvestuse tugisambad

Üks osa raamatupidaja tööst seisnebki selles, et iga majandustehing konteerida õigetele kontodele ja pidevalt jälgida, et kontode saldod oleksid korrektsed. Konteerimine tähendab korrektse raamatupidamiskande koostamist – kande tarbeks sobivate kontode valimist, vastavalt majandustehingu sisule ja raamatupidamisreeglitele. Konto Igapäevaste tehingute kajastamiseks kasutatakse raamatupidamises kontosid.