Ettevõtlusega alustamisel on vaja teha üks põhimõtteline otsus – millist liiki ettevõtet sa luua tahad, mis on su eesmärgid? Kas sinu eesmärgiks on teenida võimalikult palju raha ja sa oled valmis selleks maksimaalselt tööd rabama – või soovid sa töötada võimalikult vähe, et mugavalt ära elada?

Alustavaid väikeettevõtteid võiks seega laias laastus jagada kaheks – startupid ja elustiiliettevõtted. Mõistagi pole see valik kivisse raiutud, mõni startup suubub vaikselt elustiiliäriks ja mõni elustiiliäri võib saavutada üllatuslikult suure kasvu.

Eesmärk

Startupi eesmärk teha oma omanikud ja investorid mõne aastaga rikkaks. Selle nimel töötavad asutajad palehigis mitu aastat, muud elu ignoreerides. Tihti on eesmärgiks ka töötada välja midagi uut ja kasulikku, parandada maailma, saada tuntuks ja kuulsaks.

Elustiiliettevõtte eesmärk on teenida stabiilset rahavoogu, pakkudes omanikele samal ajal võimalikult kõrge kvaliteediga elu, vastavalt eesmärkidele – paindlikum tööaeg ja -koht, meeldiv tegevusala vms. Ehk siis – töötad selleks, et elada, mitte ei ela selleks, et töötada.

Risk ja kasvu kiirus

Startup kaasab tihti juba varases etapis raha investoritelt ja tema peamiseks eesmärgiks on võimalikult kiire kasv. Start-upi eluiga on lühike ja absoluutne enamus (üle 90%) startup-ettevõtetest lõpetab tegevuse kiiresti ilma mingi eduta. Risk on kõrge, oma eesmärgi saavutavad neist väga vähesed.

Elustiiliettevõte jääb tihti väga väikeseks ja vaid alternatiiviks omaniku palgatööle, aga võib soovi korral kasvada ka suuremaks. Risk sõltub tegevusalast, aga kuna kasvab tasapisi ja orgaaniliselt, siis reeglina siiski risk madalam.

startup

Heisenberg Media / flickr.com / CC BY 2.0

Valdkond

Startup – valdkond reeglina seotud tehnoloogiaga, või mõni muu innovatiivne ja kiirestiarenev valdkond.

Elustiiliettevõte – tegevusala on enamasti seotud omaniku eriala või hobiga.

Töötajate palkamine, töökultuur

Startup otsib tööle noori ja andekaid, kes on valmis väga palju töötama. Marissa Mayer on rääkinud oma Google algusaastatest, et ta töötas 130 tundi nädalas, ööbis tihti kontoris ja viie aasta jooksul tegi vähemalt 250 läbi-öö-töötamist (all-nighter).

Elustiiliettevõte alustab tasapisi ja väikeselt, palkab töötajaid alles siis, kui sisseostetud teenustest enam ei piisa. Öö läbi töötamist ei praktiseerita, pigem püütakse töötunde minimiseerida.

Ärimudel ja finantseerimine

Startup – leida kasutajaid, et leida finantseerimist, et leida rohkem kasutajaid ja ettevõte kiiresti ja kõrge hinna eest maha müüa, võibolla kunagi teenida ka kasumit. Raha saadakse riskiinvestoritelt, võimalikult kiiresti, võimaldamaks kiiret kasvu.

Elustiiliettevõte – praktiliselt algusest peale väikeses kasumis. Reeglina alustab väga väikese stardikapitaliga, mis pärineb oma säästudest ning kasvab aeglaselt. Välist finantseerimist kasutatakse vähe.

Omanikud ja juhtimine

Startup – omanikeks on asutajad ja riskiinvestorid, tihti loovutatakse väike osalus ka võtmetöötajatele (et nad veel rohkem pingutaks). Juhtimisega tegeleb nõukogu, kus on kõigi oluliste investorite esindajad lisaks asutajatele.

Elustiiliettevõte – ise oled omanik ja ise otsustad. Keegi (peale klientide) sind ei kamanda.