Alampalk tõuseb
Kuu alampalk on alates 01.01.2020 584 eurot (2019.a oli 540 eurot).
Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Lisaks on alampalgaga seotud erinevad tasud, nt lasteaiatasu, elatisrahad jne.

Töötasu maksumäärad ei muutu
Brutopalgalt kinnipeetavad maksud on jätkuvalt 20% tulumaks, 2% kogumispensioni makse (kui on liitutud), töötuskindlustusmakse 1.6% (v.a juhatuse liikme tasult ja pensionärile makstud tasult). Brutopalgale lisandub 33% sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakse 0.8% (v.a juhatuse liikme tasult).
Kogumispensioni reform tuleb, aga seadus on vastu võtmata, ootame ära.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus tõuseb
Ravikindlustust tagab minimaalse sotsiaalmaksukohustuse tasumine. Oluline on see vast eeskätt juhatuse liikmetele ja osalise tööajaga töötajatele. Sotsiaalmaksu kuumäär on alates 01.01.2020.a. 540 eurot (ehk eelmise aasta alampalk) ning minimaalne sotsiaalmaksukohustus vastavalt 178.20 eurot (2019.a. olid vastavad numbrid 500 ja 165 eurot).
Kui juhatuse liige tahab endale ravikindlustust, siis peab ta alates 01.01.2020 tasuma maksud vähemalt 540 eurolt, nii sotsiaalmaksu kui ka muud maksud. Kui töötaja töötab osalise tööajaga, siis temale ravikindlustuse tagamiseks tuleb maksta sotsiaalmaks vähemalt summas 178.20 eurot ning muud maksud vastavalt tegelikult makstud tasule.
Juhatuse liige, kes maksab omale minimaalset tasu vastavalt sotsiaalmaksu kuumäärale, töötuskindlustust ei maksa, kogumispensioniga on liitunud (2%), tulumaksuvaba miinimumi ei kasuta:
2019: brutosumma 500, netosumma 392, maksud kokku 273 eurot.
2020 (väljamakse järgi!): brutosumma 540, netosumma 423,36, maksud kokku 294,84 eurot.
Kui maksad jaanuaris välja detsembri palga, siis see arvuta juba uute reeglite järgi. Jaanuari väljamaksetelt pead 10. veebruaril juba uued maksud maksma.

Aktsiisitõusud
Tubakaaktsiis tõuseb 01.01.20 5%. Maagaasi ja vedelgaasi aktsiis tõuseb 25%. Alkoholiaktsiis ja kütuseaktsiis jäävad samaks.

Ühistranspordi pileteid saab töötajale nüüd hüvitada maksuvabalt
Töölepinguga töötajatele saab hüvitada maksuvabalt veidi majutuskulusid ja transpordikulusid, kui nad elavad vähemalt 50 km kaugusel töökohast. Nüüd lisandus võimalus hüvitada ka ühistranspordipileteid. Seda sõltumata elukoha kaugusest töökohast ja ka juhatuse liikmetele ja VÕS-lepingulistele.

Ettevõttelt ettevõttele regulaarselt makstavatele dividendidele rakendub tulumaksusoodustus
2020.a. saab kasutada veel enam dividendide tulumaksusoodustust (20% asemel 14%) järgmistel eeldustel:
1) dividendide saajaks on juriidiline isik (nii Eesti kui välismaine)
2) jaotatud kasum on väiksem või võrdne eelmise kolme aasta jaotatud kasumiga. Esimeseks arvesse minevaks aastaks oli 2018, ehk 2020.a. saab kasutada soodustust 1/3 2018.a. ja 2019.a jaotatud kasumi ulatuses.
Vaata Maksuameti selgitust:
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/muudatused-dividendide-maksustamisel-alates-01012019

Teatud juhtudel ei pea maksuintressidelt enam tulumaksu maksma
Kui siiani tuli igal juhul maksuintressidelt tulumaks maksta, siis alates 01.01.2020 on intress maksuvaba järgmistel tingimustel:
1) intress on arvestatud ajatatud maksuvõlalt graafiku kehtivuse perioodil ja
2) intressinõue on koostatud ja tasutud alates 1. jaanuarist 2020.

VD-deklaratsioonidega peab väga tähelepanelik olema
Kui müüja ei deklareeri kauba võõrandamist teise liikmesriigi maksukohustuslasele VD-aruandel, ei ole tal enam õigust käsitada seda nullmääraga maksustatava ühendusesisese käibena, vaid see tuleb maksustada müüja liikmesriigis siseriikliku käibena.

Investeeringukulla definitsiooni täpsustatakse
Investeeringukuld on alates 01.01.2020 maksuvaba vaid:
1) kullaturgudel heaks kiidetud kaaluga kullakang või kullatahvel, mille puhta kulla sisaldus on vähemalt 995 tuhandikku kaaluosa, ning
2) pärast 1800. aastat münditud ja ametliku maksevahendina käibel olev või käibel olnud kuldmünt, mille puhta kulla sisaldus on vähemalt 900 tuhandikku kaaluosa ja mille müügihind ei ületa rohkem kui 80% võrra mündis sisalduva kulla hinda vabaturul.

Muutub teise riiki saadetud müügiootel kauba käibemaksustamine
Nõudmiseni varu on kaup, mis toimetatakse müüja poolt kokkuleppel ostjaga teise liikmesriigi lattu, müüki ootama. Alates 01.01.2020 ei teki sellisel kauba teise liikmesriiki toimetamisel veel kauba ühendusesisest käivet, vaid see tekib alles kauba võõrandamisel. Ühendusesisest käivet ei tekigi, kui nõudmiseni varuna teise liikmesriiki toimetatud kaup jääb seal võõrandamata ja tuuakse Eestisse tagasi 12 kuu jooksul arvates kauba toimetamisest teise liikmesriiki.
Vaata täpseid tingimusi ja näidet siit.

Aheltehingute käibemaks
Aheltehing tähendab, et sama kaup võõrandatakse mitu korda järjest ja toimetatakse seejuures otse ühes EL riigis asuvalt esimeselt võõrandajalt teises EL riigis asuvale viimasele soetajale. Üldiselt tekib keti esimesel lülil ühendusesisene soetus viimase lüli liikmesriigis ja teistel on samas riigis siseriiklik käive. Erandiks on juhus kui teine lüli on esimeses riigis käibemaksukohustuslane.

Lahkumismaks (TuMS §54-5)
Kui ettevõte viib vara teises riigis asuvasse püsivasse tegevuskohta, maksustakse tulumaksuga summa, mis võrdub väljaviidava vara turuväärtuse ja bilansilise maksumuse vahega vara Eestist väljaviimise hetkel. Teatud juhudel saab maksukohustust viieks aastaks ajatada.

Maksuskeemidest tuleb maksuametit teavitada
Rakendub EL direktiivist tulenev kohustus teavitada piiriülestest maksuskeemidest maksuametit. Teavitamise kohustus on nii maksunõustajatel kui ka ettevõttel endal.

Eraisikuid puudutavad muudatused

Tuludeklaratsiooni saab esitada kauem, kuni 30.04. Kui tulumaksu tuleb juurde maksta, on tähtajaks 01.10.

Lastega seotud tulumaksuvabastused kasvavad – 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest.

| muudetud 13.09 2020 |