Seadusemuudatused aastast 2020 ja 2021

Muutmata seadused

Alampalk jäi samaks

Kuu alampalk on alates 01.01.2021 endiselt 584 eurot (2019.a samuti 584 eurot).
Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Lisaks on alampalgaga seotud erinevad tasud, nt lasteaiatasu, elatisrahad jne.

Töötasu maksumäärad ei muutu

Brutopalgalt kinnipeetavad maksud on jätkuvalt 20% tulumaks, 2% kogumispensioni makse (kui on liitutud), töötuskindlustusmakse 1.6% (v.a juhatuse liikme tasult ja pensionärile makstud tasult). Brutopalgale lisandub 33% sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakse 0.8% (v.a juhatuse liikme tasult).

Maksude soodustused ja maksuvabad kulutused

Maksuintress on madalam

Koroonaviiruse abipaketi raames alandati maksuintressi (0.03% päevas), maksuvõla ajatamise korral võib olla intress ka 0%. Soodustus kehtib 2021.a. lõpuni.

Aktsiiside muutused

Koroonaviiruse abipaketi raames vähendati ajutiselt (01.05.20-30.04.22) diislikütuse, maagaasi ja elektri aktsiisi.

Ettevõttelt ettevõttele regulaarselt makstavatele dividendidele rakendub tulumaksusoodustus nüüd täies ulatuses

2021.a. saab kasutada dividendide tulumaksusoodustust (20% asemel 14%) järgmistel eeldustel:
1) dividendide saajaks on juriidiline isik (nii Eesti kui välismaine)
2) jaotatud kasum on väiksem või võrdne eelmise kolme aasta jaotatud kasumiga. Esimeseks arvesse minevaks aastaks oli 2018, ehk 2021.a. saab kasutada soodustust kolmel eelneval aastal (2018-2020.a.) keskmiselt makstud dividendide ja omakapitali väljamaksete ulatuses.
Vaata Maksuameti selgitust siit.

Käibemaksuseaduse uued soodustused

Alates 01.05.20 laiendati 9% soodusmäära elektroonilistele raamatutele ja ajakirjandusväljaannetele ning 0% käibemaksumäära isikukaitsevahenditele.

Milliseid teadmisi on ettevõtjal üldse käibemaksust vaja teada? Nii mõndagi.

Isikukaitsevahendid ja vaktsiinid on maksuvabad

Seoses koroonapandeemiaga täiendati 2020.a. novembris määrust Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Covid viirus lisati bioloogiliste ohutegurite hulka ja tööandjale pandi kohustus hoida töötajate tervist, sh osta töötajatele vajalikke isikukaitsevahendeid, vajadusel testida ja võimalusel vaktsineerida. Vastavalt on need kulutused ka kõik maksuvabad.

Seadusemuudatused E-kaubanduses

E-kaubanduse käibemaksumuudatused alates 01.07.21 – EL eraisikutest ostjad

Alates 01.07.21 muutub oluliselt e-kaubanduse käibemaksustamine. Selgitan näidetega.

1) Mul on oma e-pood, müün EL eraisikutele füüsilist kaupa

Siiani – pidin jälgima iga riigi lõikes kaugmüügi piirmäära (keskmiselt ca 35 000 eurot EL riigi kohta). Kui läks piirmäärast üle, pidin end teises EL riigis käibemaksukohustuslaseks registreerima, hakkama rakendama sealset käibemaksumäära, hakkama seal käibedeklaratsioone esitama ja käibemaksu maksma.
Alates 01.07.21 – Kui müük teiste EL riikide eraisikutele kokku ületab kalendriaastas üle 10 000 eurot, on mul valida – kas hakata rakendama OSS erikorda või igas ostja asukohariigis otse registreerida. OSS erikorra rakendamisel hakkan küll rakendama ostjatele nende asukohariigi käibemaksumäära, aga deklareerin ja arveldan Eesti maksuametiga. Selleks tuleb maksuametile eraldi avaldus esitada.

2) Tegelen dropshippinguga

Mul on oma e-pood, reklaamin kaupu, kui keegi tellib, teen ise tellimuse Hiinast ja kaup saadetakse otse ostjale.
Siiani – käibemaksuga tegeles ostja. Kuna reeglina müüdi odavat (alla 22 eurost) kaupa, siis käibemaks ei olnud üldse teemaks.
Alates 01.07.21 – kõik imporditud kaubad maksustatakse käibemaksuga. E-poe omanikuna võin nüüd valida IOSS erikorra ja hakata käibemaksu ise koguma. Alternatiiviks on paraku ainult hakata suhtlema kõigil EL riikide maksuametitega ja hakata igas riigis impordimakse maksma.
Samal ajal on ka Aliexpressil kohustus hakata rakendama käibemaksu oma EU ostjatele. Kui sa teed tellimuse oma ettevõtte nimel ja annad müüjale oma käibemaksunumbri, peaks müüja rakendama 0% käibemaksu.

3) Müün füüsilisi kaupu EU Amazoni portaalis (nt Saksamaal)

Siiani – tuli registeerida koheselt käibemaksukohustuslaseks lao asukoha riigis, lisaks jälgida ostjate kaugmüügi piirmäärasid (ja vajadusel registeerida end käibemaksukohustuslaseks ka teistes EL riikides, kui kaugmüügi piirmäär ületatud).
Alates 01.07.21 – tegeleb eraisikute käibemaksuteemaga Amazon – kogub, deklareerib ja maksab otse lao asukohariigi maksuametile. Eesti ettevõtja deklareerib Eesti käibedeklaris kauba müügi Amazonile. Hetkel on ebaselge, kas Saksamaal käibemaksukohustuslaseks registeerimise kohustus jääb alles või muutub vabatahtlikuks, nagu UK-s.

E-kaubanduse käibemaksumuudatused alates 01.01.21 – UK eraisikutest ostjad

UK rakendas sarnast loogikat juba alates 01.01.21. Kuna UK ei ole alates 01.01.21 enam EL liige, siis temale OSS erikord ei laiene.
Kui sa müüd UK eraisikust klientidele oma füüsilist kaupa või dropshippid neile Hiina kaupa, siis pead ennast kohe esimesest müügist UK maksuametis arvele võtma (kohalike väikeettevõtjate registreerimispiir £85k teistele ei rakendu). Loe lähemalt siit.

Kui sa müüd eraisikutele Amazoni UK platvormil (FBA või otse müük kuni £135), siis alates 01.01.21 tegeleb eraisikute käibemaksuteemaga Amazon – kogub, deklareerib ja maksab otse UK maksuametile. UK käibemaksukohustuslaseks registreerimine muutub vabatahtlikuks, soovitav, kui tahad tagasi küsida impordi käibemaksu. Loe lähemalt siit.

Kaob imporditud väikepakkide (kuni 22 eurot) käibemaksusoodustus

Alates 01.07.21 on kuni 150 euroste pakkide impordil (väljaspoolt EL-i tellitud kaubad) kolm võimalust :

  1. maksad käibemaksu e-poele (kui e-pood on valinud erikorra rakendamise),
  2. maksad käibemaksu postiasutusele (kui see on erikorraga liitunud),
  3. esitad deklaratsiooni oma nimel ja maksad käibemaksu otse riigile.

Muud seadusemuudatused

Kohustusliku kogumispensioni maksete peatumine 2020-2021

Riik peatas omapoolsed kogumispensioni maksed (4%) perioodil 01.07.20-31.08.21. Töötaja sai esitada 2020.a. oktoobris avalduse peatada ka omapoolsed sissemaksed (2%) perioodiks 01.12.20-31.08.21. Neile, kes sissemakseid jätkasid, plaanib riik kompenseerida omapoolse panuse aastatel 2023-2024.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus tõuseb

Ravikindlustust tagab minimaalse sotsiaalmaksukohustuse tasumine. Oluline on see eeskätt juhatuse liikmetele ja osalise tööajaga töötajatele. Sotsiaalmaksu kuumäär on alates 01.01.2021.a. 584 eurot (ehk eelmise aasta alampalk) ning minimaalne sotsiaalmaksukohustus vastavalt 192.72 eurot (2020.a. olid vastavad numbrid 540 ja 178.20 eurot).
Kui juhatuse liige tahab endale ravikindlustust, siis peab ta alates 01.01.2021 tasuma maksud vähemalt 584 eurolt, nii sotsiaalmaksu kui ka muud maksud. Kui töötaja töötab osalise tööajaga, siis temale ravikindlustuse tagamiseks tuleb maksta sotsiaalmaks vähemalt summas 192.72 eurot ning muud maksud vastavalt tegelikult makstud tasule.
Juhatuse liige, kes maksab omale minimaalset tasu vastavalt sotsiaalmaksu kuumäärale, töötuskindlustust ei maksa, kogumispensioniga on liitunud (2%), tulumaksuvaba miinimumi ei kasuta:
2020: brutosumma 540, netosumma 423,36, maksud kokku 294.84 eurot.
2021 (väljamakse järgi!): brutosumma 584, netosumma 457.86, maksud kokku 318.86 eurot.
Kui maksad jaanuaris välja detsembri palga, siis see arvuta juba uute reeglite järgi. Jaanuari väljamaksetelt pead 10. veebruaril juba uued maksud maksma.

MOSS erikorra laiendamine

Alates 01.07.21 on MOSS erikorra asemel OSS erikord (ehk võimalus teiste EL riikide eraisikutest ostjatega seotud käibemaksud deklareerida ja tasuda Eesti maksuametile).
OSS laieneb lisaks senisele digiteenuste müügile ka kauba kaugmüügile ja teises riigis toimuvatele teenustele (KMS §10 lg4, kinnisasjaga seotud teenused , kultuuri-, kunsti-, spordi-, hariduse- või meelelahutusteenused, transpordivahendite renditeenus jms). Samuti kaovad ära erinevad kaugmüügi piirmäärad ja jääb ainult 10 000 eurot aastas kõikide OSS’i alla liigituvate müükide peale kokku.

Prillide kompenseerimise reeglid muutusid

Nüüd ei pea prillide vajadust enam kinnitama töötervishoiuarst, vaid sobib ka silmaarsti või optometristi väljastatud retsept.
Maksuamet kinnitab, et prillidega seotud kulusid ja nägemiskontrolli võib hüvitada ka teistel head nägemist nõudvatel ametikohtadel töötavatel inimestel (nt õmblejad, autojuhid). Loe neid reegleid lähemalt siit.

Lootustetutelt nõuetelt käibemaksu tagasiküsimise võimalus

Alates 01.01.22 (jah, alles järgmisest aastast) saab teatud tingimustel tagasi küsida käibedeklaratsioonis varem tasutud müügikäibemaksu kui ostja jätab arve tasumata. 12-36 kuu vanune nõue, korrektse arve alusel, ostjat on teavitatud ja nõue on raamatupidamises maha kantud. Kui nõude suuruseks on üle 30 000 euro, siis ainult kohtulahendi alusel.

Eraisikuid puudutavad muudatused

Metsamaterjal

Eraisikutele rakendub täiendav maksuvaba tulu 5000 eurot metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel.

Kogumispensioni reform

Kogumispensioni reformiga muudeti II ja III samba väljamaksete maksustamist.
II samba väljamaksete maksustamine on alates 01.01.21 järgmine. Kui väljamakseid alustatakse vanaduspensionieas või kuni 5a varem ja tegemist on eluaegse kindlustuslepinguga või fondipensioniga, siis on väljamaksed maksuvabad. Kui vanusepiir on täidetud, aga makse on ühekordne või lühema aja vältel, rakendub 10% tulumaksumäär. Varasema väljamakse korral rakendub 20% maksumäär.
III samba maksusoodustuse (10%) piir liikus 55a juurest edasi, alguseks loetakse 5a enne kehtivat vanaduspensioniiga (enne 01.01.21 sõlmitud lepingutele kehtib endisel 55a piir).

Kogumispensioni reformiga muudeti võimalust süsteemiga liituda ja sealt lahkuda.

  • võib lahkuda ja seni kogutud raha välja võtta – ainult kõik raha korraga, väljamakse maksustatakse 20% tulumaksuga (pensioniealisel isikul 10%) ja 10a jooksul uuesti liituda ei saa,
  • saab peatada uute sissemaksete tegemise ja jätta seni kogutud raha fondi,
  • saab riiklikust kogumispensioni kogumissüsteemist lahkuda ja hakata kasutama pensioni investeerimiskontot, sissemaksed on sama loogika kohaselt nagu riiklikus süsteemis (2+4%).

Loe kogumispensioni reformist lähemalt Taavi pikast postitusest.

| muudetud 2.04 2021 |