Likviidsus tähendab piisava hulga raha olemasolu, et sa ise saaksid alati oma kohustusi täita. Väikeettevõtte omaniku ja juhina on rahade juhtimine üks sinu väga olulisi ülesandeid.

Eesti on väga pisike ja kui sa ise jääd teistele pidevalt võlgu ja venitad oma maksetega, siis see info levib kiiresti. Sulle pakutakse kõrgemat hinda ja halvemaid maksetingimusi, juhul kui sulle üldse krediiti antakse.

Rahavood

Väikeettevõtte rahade liikumised on laias laastus järgmised:

  1. laekumised müügist;
  2. ostuarvete ja riigimaksude maksmised;
  3. saadud ja tagasimakstud laenud;
  4. ostetud ja müüdud põhivara.

Mikroettevõttel pole tihtilugu ka laene ega põhivara, siis on prognoosimine veel lihtsam. Peamine probleem on vaid selles, et arvete maksmiseks pidevalt raha olemas oleks. Ja kui raha jääbki veidi üle, maksan endale dividende või ostan uue arvuti.

Kulude juhtimine

Algul on kindlasti oluline konservatiivsus, et sa üle oma võimete ei elaks – algul on täiesti OK töötada oma magamistoas, mitte kesklinna üüripinnal. Ja uue arvuti ostmisega kannatab ka tihti oodata, kuni raha veidi koguneb.

Suuremate ostude korral on soovitav alati kaubelda maksetähtaega pikemaks, aga väikefirmal reeglina kauplemisruumi ei ole.

Laekumised klientidelt

Müügilaekumistega on veidi keerulisem, lisaks oma panusele lisandub seal kliendi käitumisega seonduv risk. Risk, et sinu arved laekuvad kokkulepitust hiljem, kas kliendi makseraskuste tõttu või on ta lihtsalt lohakas või pahatahtlik. Samas, kui kliendiks on suurettevõte, pead arvestama, et ainuüksi arve käsitlemine võib nädalapäevad aega võtta ja väga lühikest maksetähtaega kokku leppida ei ole mõistlik.

Kliendi maksetingimuste hilisem karmistamine on väikeettevõttele päris keeruline, sellega võib kliendist ilma jääda. Muidugi rahast hoopiski ilma jäämine juba müüdud kauba või osutatud teenuse eest on veel halvem variant, alati tasub oma riske hinnata.

Soovitaks siiski kliendi maksevõimet hinnata kohe algul, lepingu sõlmimisel. Creditinfo on väga kasulik andmebaas. Maksuvõlgade info on tasuta, muu krediidiajalugu ja ettevõtete vahelised seosed on väikese tasu eest. Eraisikute tausta saab vaadata siit. Eraisikutele krediiti reeglina niikuinii ei anta, aga pisifirma või alustava firma korral tasub vaadata juhataja tausta eraisikuna.

Rahavoogudele mõjub positiivselt ka oma arvete võimalikult kiire väljasaatmine ja viisakas meeldetuletamine, kui maksetähtajast on üle mindud.

Ma olen oma praktikas näinud igasuguseid tegelasi. Üks saadab suurettevõttele 50 eurose arve, paneb maksetähtajaks kolm päeva ja neljandal helistab juba kurjalt raamatupidajale, et kus mu raha on. Arve pole veel raamatupidajani jõudnudki, sest istub lähetusel oleva juhataja meilipostkastis. Teine saadab oma 5000 eurose arve kolm kuud peale teenuse osutamist, kui keegi enam hästi ei mäletagi, millega tegu. Kolmas ei vaevu 10 kuu jooksul üle kontrollima, miks tema arvet makstud ei ole ja suur võlgnevus selgub alles aasta lõpus saldode kontrollimisel.

Rahavoogude prognoosimine

Kõige lihtsam rahavoogude prognoos järgnevaks neljaks nädalaks võiks välja näha järgmine:

August Nädal 1 Nädal 2 Nädal 3 Nädal 4
4.-10.08. 11.-17.08 18.-24.08 25.-31.08
Laekumas:
Klient A 1500
Klient B 700
Klient C 900
Kokku laekumised 1500 700 0 900
Vaja maksta:
Kontoriüür (august) 400
Töötasud august (31.kp) 1547
Palgamaksud juuli töötasudelt (11.kp) 1133
Kokku maksed 400 1133 0 1547
Raha muutus nädalaga 1100 -433 0 -647
Raha nädala algul 1000 2100 1667 1667
Raha nädala lõpus 2100 1667 1667 1020

Kuidas tabelit täita?

  1. Lisa tabelisse raha laekumised.
    Sularahamüügid kanna sinna nädalasse, kuhu müük on planeeritud. Kui klient maksab hiljem, siis kanna raha laekumine sellesse nädalasse, kui on maksetähtaeg.
  2. Lisa tabelisse raha väljaminekud, vastavalt maksetähtaegadele.
  3. Lisa raha algsaldo, reaalne summa pangaväljavõttelt. Arvuta nädala lõppsaldo: algsaldo+prognoositavad laekumised – prognoositavad maksed.
  4. Pane eelmise nädala lõppsaldo uue nädala algsaldoks.

Lae see tabel endale alla siit ja muuda vastavalt oma vajadustele. Näiteks võid teha nii, et lähemad 4-6 nädalat on eraldi ja edasi on prognoos kuude lõikes. Lisa tabelisse kõik oma olulised kululiigid.

Kui mõni klient kipub arve tasumisega viivitama, saad panna tema laekumise nädala hiljemaks – ja kontrollida, kuidas sa siis oma rahadega välja tuled.

Maksude planeerimine

Töötasu oleks muidugi kaval maksta mitte kuu viimasel päeval (nagu näites toodud), vaid järgmise kuu algul, siis saad riigimaksud maksta kuu aega hiljem – palgamaksud tuleb maksta töötasu maksmisele järgneva kuu 10.kuupäevaks. Juuli eest maksad töötasu 5.augustil ja sellega kaasnevad maksud 10.septembril. Kui maksid juuli töötasu 31.juulil, pead maksud ära maksma juba 10.augustil, ehk kuu aega varem.

Vead finantsküsimustes on ohtlikud

Kui tegevus on nullis (nagu ülaltoodud näites), tuleks tõsiselt mõelda tulude suurendamise peale. Alguses on kahjum või nulltulem muidugi aktsepteeritav, aga pikemas perspektiivis peaks siiski iga äri kasumit teenima. Kui su tegevus on kahjumlik, siis pead sa ise raha juurde panema ettevõttesse. Ükski rahajuhtimise nipp sulle raha juurde iseenesest ei tekita.

Statistika järgi peavad neli aastat vastu vaid pooled asutatud ettevõtetest. Pea pooltel juhtudel on tegevuse lõpetamise põhjuseks vead finantsküsimustes – liiga kõrge elustandard, maksude mittemaksmine, vead hindade määramisel ja puudulik finantskirjaoskus.

Korralik rahavoogude planeerimine, konservatiivne kulutamine ja oma kohustuste õigeaegne täitmine aitavad su äri püsimajäämisele kindlasti kaasa.

| muudetud 11.09 2020 |