Ettevõtte raha on kui vereringe – pidevalt liikumises ja kui nappima kipub, on surm tulemas.

Ettevõtte rahade liikumise mõistmist ja rahavoogude juhtimist õpetatakse vähe ja väga keeruliselt, peamiselt suuri ettevõtteid silmas pidades. Samas on ka väiksematel ettevõtjatel seda teemat tegelikult hädasti vaja mõista, et tagada oma ettevõtte ellujäämine.

Samuti on see teema oluline raamatupidajatele, et osata korrektselt rahavoogude aruannet kokku panna ja seda oma juhtidele/klientidele lahti selgitada. Ettevõtte finantside aruandlus, prognoosimine, aruandlus on kõige lihtsam ja samas kõige olulisem teema, kuidas raamatupidajad saavad lisaväärtust pakkuda.

Mida ettevõtja peab oma rahadest teadma?

1. Kuidas mu rahad liikusid?

Väga väikesele ettevõtjale piisab täiesti pangaväljavõttest. Näed ilusti ära, kust raha tuli, kuhu läks ja palju alles on. Veidi suuremal sellest enam ei piisa – vaja on rahavoogude aruannet.

Rahavoogude aruanne näitab objektiivselt, kuidas jõuti kuu alguse rahasaldost X kuulõpu rahasaldoni Y.

Rahavoogude aruanne koosneb kolmest osast:

 • äritegevuse rahavood – kui palju teeniti ärikasumit? millised olid olulised mitterahalised tulud/kulud? kui palju käibekapital täiendavat raha nõudis või kui palju käibekapital raha vabastas?
  Äritegevuse rahavood peavad olema positiivne ja trend samuti positiivne, siis on ettevõte hea tervise juures.
 • investeerimise rahavood – mida tehti ülejäänud rahaga? Osteti/müüdi põhivara, anti/saadi tagasi laene?
 • finantseerimise rahavood – kust veel raha saadi? Omanikelt sissemakseid või pangalt laenu? Palju maksti omanikele ja pankadele raha tagasi?

Rahavoogude aruanne annab päris palju infot, eriti kui vaadata seda mitu kuud kõrvuti ajareana. Eriti hea, kui kõrvale panna ka prognoos ja reaalset tulemust sellega võrrelda.

2. Kuidas toimib käibekapital?

Käibekapital on arv, mis näitab kui palju on ettevõttel lühiajalisi varasid (raha, nõuded, varud) rohkem kui lühiajalisi kohustusi (võlad hankijatele, maksuvõlad jm).

Käibekapital on oluline teema eeskätt kahele ettevõtjate grupile:

 • kauba müügi või tootmisega tegelevad ettevõtjad – ostetud kauba/tooraine eest maksmisest kuni müüdud kauba eest raha kättesaamiseni kulub päris kaua aega. Kauba all on raha kinni ja selleks ajaks on sul vaja täiendavat laenu / oma raha.
 • kiiresti kasvavad ettevõtted – tavaliselt kasvab käibekapital samas tempos kui müügitulu. Ostjad tahavad maksetähtaegu ja järjest pikemaid, hankijad ei taha samas väikestele uutele ostjatele pikki maksetähtaegu anda.

Kui sa kuulud ühte või teise gruppi, sa pead aru saama kui kiiresti su raha liigub ja kui palju on lisaraha vaja.

Näide Amazoni maailmast:

 • maksad hiinlasele kauba eest, sh osa veel varem ettemaksuna
 • kaup liigub Hiinast USA’sse, Amazoni lattu
 • kaup pannakse Amazonis müüki
 • kaup müüakse kliendile
 • Amazon teeb oma kokkuvõtte ja kannab sulle raha

Sa pead kauba eest maksma paar kuud varem kui Amazonist raha saad – seega peab sul selleks raha olemas olema. Kui sa taotled käibe kasvu, siis pead paraku arvestama sellega, et varude soetamine vajab lisaraha.

3. Kuidas ma tulevikus hakkama saan?

Rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse kahte eraldi viisi:

 • Detailne lähinädalate prognoos – suuremate klientide planeeritud laekumised, maksed hankijatele, maksuametile, töötajatele. Lisaks igasugu laenud, intressid ja dividendid, samuti planeeritavad investeeringud.
 • Pikemaajalisem prognoos – rahavoogude aruande formaadis (need kolm osa, millest eespool rääkisime), kuude kaupa, osana terviklikust prognoosist (kasumiaruanne, bilanss, rahavood).

Kui kontol on mitme kuu kulude ulatuses raha olemas, siis detailsele prognoosile pole mõtet aega kulutada. Seda tehakse selleks, et olla kindel igal nädalal piisava raha olemasolus. Kui rahadega kitsas, siis on see täiesti hädavajalik, näed probleeme enne kui need käes on ja jõuad veel midagi ette võtta.

Pikemaajaline prognoos on vajalik eeskätt investeeringute ja finantseerimise planeerimiseks (sh käibekapital!). Kui on plaanis teha suuri põhivaraoste, suurendada tunduvalt müügitulu (milleks on vaja varusid suurendada), siis pead ka välja arvestama, kui palju ja millal on vaja selleks laenu võtta.

Sellest kõigest räägitakse lähemalt kogumikus Ettevõtte rahateemad.
Vaata täpsemat sisukorda ja kaasnevaid lisamaterjale siit:

https://pilvekool.ee/pood/rahateemad/

| muudetud 3.11 2022 |