Kaasaegne raamatupidamine ning selle tulevik

Kaasaegne raamatupidamine koosneb minu jaoks kolmest olulisest osast:

  1. Kaasaegne andmesisestus – automatiseerimine, programmide koostöö ja efektiivsus;
  2. Kaasaegne finantsinfo – andmete kasutamine väärtusliku info saamiseks ja selle tõlkimine ettevõtjale arusaadavasse keelde;
  3. Kaasaegne raamatupidaja – lisaks tasemel erialastele teadmistele on ta ka hea suhtleja ja oskab hästi programme kasutada.

Kõik kolm on olulised!

Esimest ja teist ei saa kuidagi saavutada ilma pädeva raamatupidajata ja kui raamatupidaja ei suuda pakkuda kiiret andmesisestust ja väärtuslikku infot, siis on ta konkurentsist välja kukkumas ja tema sissetulek on väike.

1. Kaasaegne andmesisestus

Teenusearved tuleks välja saata e-arvetena, sh igakuised arved automaatselt.

E-poed peaksid olema korralikult raamatupidamisprogrammiga liidestatud ja saatma programmi vajaliku detailsusega info.

Kulutšekke peaks olema nii vähe kui võimalik ja olemasolevate jaoks tuleks kasutada spetsiaalseid rakendusi. Ostuarved peaksid liikuma e-arvetena või vähemalt digiteerituna. Jätame andmesisestuse masinatele!

Pank võiks olla raamatupidamisprogrammiga samuti otse seotud, nii laekumiste kui maksete suunal.

Raamatupidaja peaks tundma väljendeid API ja RPA ning oskama neid kasutada.

2. Kaasaegne finantsinfo

Raamatupidamise korrektne, reeglitele vastav teostamine, koos kõigi nõutud aruannete õigeaegse ja täpse esitamisega on absoluutselt oluline töö ja pakub omaette väärtust – see tagab, et ettevõtja saab rahulikult magada, teades, et kõik on korras. Andmetöötluse osa tuleb võimaluste piires automatiseerida, aga automatiseerimine ei lisa iseenesest täiendavat väärtust, ainult tõstab efektiivsust ja kiirust.

Seaduste täitmine (compliance) on jätkuvalt ka edaspidi oluline, seadused muutuvad rangemaks ja aruandlust tuleb ainult juurde. Siin on raamatupidajatel suur roll – tuleb olla kursis seadusemuudatustega ja lähituleviku plaanidega ning kõik vajalikud muudatused õigeaegselt sisse viia. Aga sellest enam ei piisa, vaja on märksa enamat.

Ma usun, et tänane (ja veel enam tuleviku) raamatupidamisarvestus ja sellele toetuv väärtustloov osa on lego-lahendused.

Kaasaegne raamatupidaja tunneb hästi erinevaid programme ja nende omavahelist sobivust. Vaatab ettevõtte ärile peale, selgitab välja ettevõtja ootused ja vajadused, leiab kõige sobivamad programmi-klotsid ja paneb need omavahel koostöös korrektselt toimima.

Nutikas raamatupidaja oskab võtta vajalikud andmed, panna sobivasse formaati ja sinna juurde selgitusi jagada. Arusaadavas keeles, sest nutikas raamatupidaja saab aru ka sellest, et klient ei ole raamatupidamisekspert.

Selle alusel saab ettevõtja teha paremaid ja objektiivsemaid otsuseid – kas vaja laenu võtta või tagasi maksta, kas saab ühe töötaja juurde palgata, millise toote hinda peaks tunduvalt tõstma ja millise teenuse osutamise peaks ära lõpetama.

Samuti oskab raamatupidaja aru saada, millist infot ettevõtjal täna vaja on ja pakub talle just seda.

Peamisteks teemadeks paistavad olema:

  • tahan kiiresti kasvada,
  • ettevõtte suurus ja kasv on okei, aga nüüd tahaks rohkem kasumit teenida,
  • kasum on okei, aga raha on kuskile kadunud,
  • ma ei saa enam aru, mis mul toimub, tahan kontrolli tagasi saada,
  • tahan hakata valmistuma ettevõtte müügiks.

Igale teemale on oma lahendus.

Näiteks. Kui sul täna on kasumit piisavalt, aga raha on nõuete all kinni, siis tegeled sa oma krediidipoliitika tõhustamisega ja jälgid lisaks üldisele ülevaatele just nõuetega seotud suhtarve. Ja sa ei tegele praegu toodete kasumlikkuse täpse analüüsiga. Numbrite trende muidugi jälgid, et mõni muu oluline komponent paigast ära ei läheks.

3. Kaasaegne raamatupidaja

Kaasaegne edukas raamatupidaja on hoopis teistsuguse profiiliga kui varasem. Varem oli raamatupidaja suhteliselt kitsa valdkonna spetsialist – piisas, kui tegid endale selgeks raamatupidamise reeglid, maksureeglid ning selle konkreetse valdkonna vajadused, kus parajasti töötasid.

Aga siis tulid muutused – paberkaustad asendusid programmiga, seejärel tulid internetipank, e-maksuamet, automaatsemad aastaaruanded, pangatehingute ja maksete failidena liigutamine. Osad raamatupidajad lõid käega ja loobusid, teised kohanesid ja arenesid.

Nüüd on uued muutused, töö muutub järjest IT-kesksemaks ja automatiseeritavaks – müügiarvete automaatselt e-arvetena saatmine, ostuarvete ja tšekkide digiteerimine, kõikvõimalike programmide ühendamine raamatupidamisprogrammiga. Jällegi, osad raamatupidajad lähevad muutustega kaasa, osad ei jaksa ega taha selliste teemadega tegeleda ja liiguvad mujale.

Ja ma luban sulle – muutused jätkuvad samas tempos. Või pigem isegi kiiremini.

Värsked uuringud näitavad, et automatiseerimine küll kaotab osad töökohad, aga samas loob juurde ohtralt uusi töökohti. Automatiseerida ei ole võimalik sellist tööd, mida on keeruline protseduurina kirjeldada – ehk need, mis nõuavad kogemuste ja teadmiste professionaalset rakendamist konkreetsele olukorrale. Samuti ei saa automatiseerida suhtlusoskust ja teisi „pehmeid“ oskusi.

Ma võrdleks raamatupidaja vajalikke oskusi knopkaga. Mitte, et oleks vaja klienti või konkurente torgata, aga selles mõttes, et raamatupidajal peavad olema tugevad erialased oskused (nagu knopka teravik) ja hulk teadmisi naabervaldkondadest (knopka pea). Väga oluline on mõista, mida sa tead ja mida mitte ning kuidas vajadusel abi leida.

Eriti olulisteks oskusteks on muutunud suhtlemisoskus ja IT-võimekus.

Suhtlemisoskus

Raamatupidajad peavad oskama suhelda kaastöötajatega ja klientidega, tegeleda müügiga, nõustamisega, esitlustega. Suhelda tuleb nii näost näkku, meili teel kui telefoni teel. Inimesed, kellega sa suhtled, ei ole reeglina raamatupidamiseksperdid, seega sa pead suutma esitada infot lihtsalt ja selgelt. Sinu professionaalsust ja usaldusväärsust näitab just see, et sa suudad infot edastada vastavalt teise poole vajadustele. Mitte see, et sa demonstreerid oma erialase sõnavara valdamist.

IT-võimekus

Raamatupidajal tuleb osata kasuta erinevaid raamatupidamisprogramme, palgaarvestusprogramme, laoarvestusprogramme, Excelit heal tasemel.

Lisaks tuleb tegeleda protsesside automatiseerimisega, erinevate programmide ühendamisega ja andmete vastavuse kontrollimisega. Head raamatupidamisvaldkonna IT-oskused tõstavad su konkurentsis kõrgele.

Tehnoloogia muutub kiiresti. Uued programmid ja võimalused tekivad järjest juurde ja nõuavad, et sa oleksid alati valmis õppima ja uute tehnoloogiliste arengutega kohanema.

Loe kõigest sellest lähemalt minu e-raamatust Kaasaegne raamatupidamine.

Lõpetuseks

Ettevõtja, küsi oma raamatupidajalt abi, ta oskab sind rohkem aidata, kui sa arvata oskad. Kui ta siiski ei oska või ei taha, siis kirjuta mulle.

Kui sa oled oma raamatupidamisega täna rahul, aga tahaksid rohkem mõista oma numbreid ja osata neid paremini kasutada, uuri kas Eduklubi võiks sulle kasulik olla? https://pilvekool.ee/ettevotja-eduklubi/

Raamatupidaja, kui sulle lisaks raamatupidamisele meeldib IT, oled hea suhtleja ja sa tahaksid meiega koostööd teha, võta palun ühendust.

Kui sa tunned, et tööga on kõik kenasti, aga oleks tore saada veidi tuge professionaalse arengu osas, uuri, kas Profiklubi võiks sulle kasulik olla?
https://pilvekool.ee/raamatupidajate-profiklubi/

Kui sind huvitab kaasaegse raamatupidamise teema, siis loe raamatupidaja oskustest pikemalt siit: Kaasaegsele raamatupidajale vajalikud oskused. Seal arutlen sellest, mis oskused hektel vajalikud on ning mida kindlasti vaja võib minna. Lisaks ka sellest, kust vajaminevaid oskuseid võib saada.

| muudetud 4.05 2021 |