Investeeringute hoidmise erinevad võimalused on viimasel ajal väga suurt huvi tekitanud, kirjutan selle kohta väikese kokkuvõtte. Ei pretendeeri kaugeltki lõplikule tõele, teema on avatud, kommentaarid ja kogemuste jagamised igati oodatud.

Laias laastus on neli võimalust oma investeeringute hoidmiseks:

 • Lihtsalt eraisikuna, tavalisel väärtpaberikontol või sahtlipõhjas;
 • Eraisikuna, kasutades investeerimiskonto süsteemi;
 • FIE-na;
 • Äriühinguna.

Iga investeerimisliigi korral on mõtet hoolega kaaluda, mis oleks optimaalseim lahendus. Samuti tuleks kindlasti hinnata ka oma investeeringute mahtusid ja kaasnevate kulutuste mõttekust.

Lihtsalt eraisikuna on mõtet investeerida kui:

 • investeeringutega kaasnevad maksusoodustused (nt 3.samba fondid);
 • investeeringud on väga pikaajalised, nendega ei kaasne olulisi jooksvaid tulusid ega kulusid (nt kuldmündid, kunst, kollektsioonid);
 • maksuefekti ei ole võimalik saavutada (nt dividendiaktsiad, dividende maksev ettevõte peab tulumaksu kinni pidama).

Investeerimiskontot saab kasutada väärtpaberitulu maksustamise edasilükkamiseks. Investeerimiskonto on tavaline pangakonto, mille kaudu soetatakse ja müüakse väärtpabereid. Investeerimiskontosid võib olla mitu, nii Eestis, EL-s kui ka teiste OECD riikides (nt USA, Austraalia).

Lubatud investeeringuliikideks on noteeritud aktsiad ja võlakirjad, tuletisväärtpaberid, investeerimisfondide osakud jms.

Investeerimiskonto eeliseks on lihtsus ja mugavus, mingit spetsiaalset raamatupidamisarvestust pidama ei pea. Tuleb vaid selle konto liikumised igal aastal oma isiklikus tuludeklaratsioonis deklareerida.

Investeerimiskonto tingimused on täpselt kirjas tulumaksuseaduse §17¹ ja §17². Investeerimiskontol lubatud maksusoodustusega finantsvara liigid on loetletud tulumaksuseaduse §17¹ lg 2.

Maksuameti selgitus investeerimiskonto kohta asub siin.

Ettevõtjana (FIE või äriühingu vormis) toimetamise oluliseks eeliseks on investeerimistegevusega seotud kulude kandmise võimalus. Näiteks: üürikorteri remont, mööbel, reklaam, vajalikud koolitused, teenused (raamatupidajad, nõustajad, juristid).

FIE iseenesest on üks õnnetu ja vanamoelise mainega ettevõtlusvorm. Mingil määral kasutamiskõlblikuks muutus FIE formaat siiski peale erikonto kasutuselevõtmist (mis võimaldab tulu maksustamist edasi lükata) ja OÜ-ks ümberkujundamise võimaluse tekkimist.

FIE formaati võib olla mõtet kasutada kui

 • Vastaval tegevusalal toimetades on äriühingul risk muutuda finantseerimisasutuseks (nt laenude andmine, Forex). Finantseerimisasutusel on terve hulk spetsiifilisi krediidiasutuste seaduses ja rahapesu seaduses sätestatud täiendavaid kohustusi, mida üks pisike investor reaalselt ilmselt täita ei suuda;
 • Kasulikum või märksa lihtsam on oma raamatupidamisarvestust korraldada kassapõhiselt (jällegi nt Forexi tehingud);
 • Kaasnevad spetsiaalsed maksusoodustused (põllu- ja metsamajanduses).

FIEnduse teistest plussidest ja kaasnevatest miinustest on eraldi artikkel.

Enamasti on siiski kõige kasulikum formaat investeeringute hoidmiseks äriühing.

 • Puuduvad piirangud investeerimisobjektidele (v.a krediidiasutuste seadusest tulenevad), hea kasutada nt kinnisvara haldamiseks.
 • Seniks kuni kehtib praegune tulumaksusüsteem, on võimalik pikema perioodi vältel tulu reinvesteerida, sellest tekkiv tulu on märkimisväärne. Vt näidet siit artiklist
 • Äriühing võib ise laenu võtta, nt kinnisvara haldamiseks.
 • Äriühing on eraldi juriidiline isik, tema varad on eraisiku varadest lahutatud. Äriühingut on võimalik kaitsta investori muudest tegevustest tekkivate riskide eest.
 • Äriühing võib asuda ka mõnes veel soodsama maksurezhiimiga asukohas kui Eesti.

Äriühingu kaudu investeerimisel on miinuseks on eeskätt suurem ja kulukam halduskoormus – pead pidama raamatupidamist, esitama aastaaruandeid, keerulisematel juhtudel võib olla mõistlik või vajalik kasutada maksuadvokaadi teenuseid.

Lisaks tuleks arvestada ka sellega, et osaühingu aastaaruanne on praktiliselt avalik dokument, 2 euro ja paari minuti kaugusel. Kui see võib osutuda probleemiks, siis olemas on vähemalt kaks lahendust. Ainult füüsilistest isikutest osanikega täisühing aastaaruannet äriregistrile esitama ei pea, samas kõik muud äriühingu õigused on olemas. Odav ja privaatne lahendus, mille oluliseks miinuseks on siiski samaväärne isiklik täisvastutus nagu FIE-l. Kallim lahendus on kasutada mõne advokaadibüroo teenuseid.