Tihti küsitakse, kas investeerimist alustades oleks õigem seda teha eraisikuna või korraldada raha investeerimine läbi ettevõtte. Mõlemal poolel on omad plussid ja miinused, kuid selge on see, et kui eesmärgiks on teenida põhitöö kõrvalt veidi lisa ja teenitud raha investeerida, siis oleks mõistlik seda teha läbi oma ettevõtte, sest sääst maksudelt on väga suur.

Ettevõtte kaudu ei ole mõtet investeerida, kui:

 • investeeringuga kaasnevad tulumaksusoodustused füüsilisele isikule (nt 3. samba tulumaksusoodustus eraisikule, FIE soodustus põllumajandustulule)
 • on olemas spetsiaalsed garantiid eraisikutele (hoiused ja väärtpaberikontod teatud ulatuses)
 • tulumaks peetakse juba väljamaksel kinni (dividendiaktsiad).

Ettevõtte kaudu raha investeerimine on mõistlik, kui tegevusega kaasnevad olulised kulud, mida eraisik oma tuludest maha arvestada ei saa (nt üürikorterid, P2P laenud jms).

Tegin väikese arvestuse Bondorasse laenamise kohta, kui tegutseda ettevõtte kaudu vs eraisikuna.

Seda arvestust tegema ajendas Kristi lugu. Kristi on noor inglise keele õpetaja, kes tegeleb investeerimisega ja peab blogi. Kristi asutas hiljuti ka Naisinvestorite klubi, millest ma olen täielikus vaimustuses.

Kristi teeb lisatööd ja investeerib saadud tasu peamiselt Bondorasse. Oma firmat ta pole siiani jõudnud asutada, toimetab eraisikuna.

Miks oleks Kristil kasulik investeerimine viia ettevõtte alla?

Teeme arvestused järgmiste eeldustega:

 • Kristi teenis 2013. a ja 2014. a suvel lisatööna 2000 neto. Tal oleks olnud võimalus esitada ka arve, samas ulatuses, koos kõigi tööjõumaksudena (hüpoteetiline summa).
 • Kristi investeeris kogu teenitud summa Bondorasse.
 • Laenud teenivad intresse keskmiselt 15% aastas (Kristi enda hinnang).
 • Antud laenudest ja intressidest jääb laekumata keskmiselt 7% (Kristi enda hinnang).
 • Laekunud intressid (miinus tulumaks) reinvesteeritakse järgmise aasta algul.
 • 2015 a algul müüb Kristi kogu laenuportfelli soetushinnaga (v.a pankrotistunud laenud) maha ja võtab kogu raha välja. See eeldus ainult selleks, et mitte ära unustada, et ka ettevõtte kaudu investeerimisel tuleb lõpuks tulumaks dividendidelt ära maksta.
era firma
2013
teenitud lisatööst 3 534 3 534
makstud palgamaksud -1 534 0
antud laenud 2 000 3 534
arvestuslik intress 15% (pool aastat 7,5%) 150 265
31.12.2013
antud laenud 2 000 3 534
laekunud intressid 93% 140 246
tulumaks 21% -29 0
kokku vara 2 110 3 780
2014
teenitud lisatööst 3 534 3 534
makstud palgamaksud -1 534 0
antud laenud 2 000 3 534
reinvesteeritud 2013a intressid (v.a tulumaks) 110 246
arvestuslik intress 15% 2013.a laenudelt 300 530
arvestuslik intress 15% reinvesteeritud intressilt 17 37
arvestuslik intress 15% (pool aastat 7,5%) uutelt laenudelt 150 265
tulumaks 21% -91 0
31.12.2014
antud laenud 4 110 7 314
laekunud intressidest 93% 434 774
tulumaks 21% laekunud intressidelt -91 0
kokku vara 4 453 8 088 182%
saadud raha laenude müügist 3 822 6 802
Kasumiaruanne 2013-2014 era firma
teenitud tulu lisatööst 4 000 7 068
teenitud intressid 573 1 097
kahjum laenude müügist -178 -408
kasum enne tulumaksu 7 757
tulumaks intressidelt -120 0
tulumaks dividendidelt -1 629
puhaskasum 4 275 6 128 143%

Plussid ettevõtte kaudu Bondorasse investeerimisel:

 • saad investeerimiseks kasutada palgamaksude-eelset summat, aastate lõikes kumuleeruvalt teeb see päris suure vahe
 • ei pea igal aastal laekunud intressidelt tulumaksu maksma
 • saad maha arvestada pankrotistunud laenudega seotud kulu
 • tulumaksu maksad alles siis, kui raha ettevõttest välja võtad.

Miinused:

 • Hetkel ei saa Bondorast ettevõttele sobivat tekkepõhist aruannet, Rahafoorumi Taavi lubas teemat uurida.
 • Aja- ja/või rahakulu raamatupidamisele, kui ise ei oska/jaksa selle teemaga tegeleda.
 • Laene saab anda vaid siis, kui on olemas ka põhitulu. Ainult laenuandmisega ei saa ettevõte reaalselt tegeleda, muutub finantseerimisasutuseks ja Bondoras ei ole reaalselt võimalik neid nõudeid täita. Põhitulu võib olla nii osutatud teenus, kui ka näiteks üüritulu.

Lisaks saab muidugi firma arvelt maksude-eelsest tulust kanda erinevaid ettevõtlusega seotud kulusid, näiteks investeerimisel kinnisvarasse võid ettevõtte alt kanda ka üürikorteri remondiga seotud kulusid.  Seega, kui sul on vähegi pealehakkamist ja sa ei taha riigile nii palju makse maksta, siis on soovituslik korraldada oma raha investeerimine igal juhul ettevõtte alt.

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus