Kas ka sina oled neid teinud?

 1. Arvan, et kasum = raha. Ja ei saa aru, et kuigi kasumit võib olla, see ei taga piisava raha olemasolu. Või vastupidi – raha on arvel, aga dividende maksta ei saa, kuna raamatupidamislikku kasumit aruandes ei ole.

 2. Ma ei saa aru oma numbritest ja seetõttu ei tunne end kindlalt.

 3. Ei vaata oma hindu regulaarselt üle, ei paku klientidele erinevaid hinnapakette. Arvan, et kui kõik potentsiaalsed kliendid on mu hinnatasemega rahul, siis ongi mu määratud hind parim ja õiglane.

 4. Potentsiaalsete klientide tausta ei ole mõtet kontrollida, kuna enamus inimesi on niikuinii ausad. Kontrollin alles siis, kui probleeme tekib. Ei tea, millised on variandid taustakontrolliks.

 5. Ei oska arvesta sellega, et kõik arved ei laeku alati tähtaegselt ja mõni ei laeku üldse. Ja siis on mul endal oma arvete maksmisega probleeme.

 6. Pole loonud süsteemi, kuidas klientidele maksmata arveid meelde tuletada ja oma raha välja nõuda. Ei saada meeldetuletuskirju, ei kasuta graafiku pakkumist. Ei tea, millised õigused on inkassol ja kohtutäituril.

 7. Ei paku klientidele erinevaid maksevõimalusi.

 8. Ei sõlmi oma klientidega korralikke lepinguid, ei teagi, mida leping peaks sisaldama.

 9. Ei planeeri oma tegevust ette, ei koosta väga lihtsatki eelarvet.

 10. Ei hoia ettevõttes piisavat rahapuhvrit.

 11. Ei tea, mis on käibekapital ja ei oska arvestada ettevõtte kasvuga kaasnevat täiendavat rahavajadust.

 12. Kuigi mul on plaanis pangast raha küsima minna, lasen ettevõttel ikkagi oma kulusid maksta ja rikun sellega ettevõtte numbrite selgust.

 13. Pole kaalunud muid võimalusi ettevõtte finantseerimiseks kui pangalaen, ei tea erinevate variantide plusse ja miinuseid.

 14. Mul pole aimugi, kuidas võimalikud finantseerijad mu ettevõtte numbreid hindavad.

 15. Ma ei tea, mida saab välja lugeda bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest.

 16. Ei oska oma toote kasumlikkust arvestada ja pole seda kunagi teinud. Müün mitmeid tooteid, määran nende hinna kõhutunde järgi ja ei tea, milline neist toodab kasumit ja milline kahjumit.

 17. Ma ei oska hinnata laenuvõtmisega seotud riske.

 18. Pole hinnanud erinevate varade erinevaid finantseerimisvõimalusi.

 19. Ei arvesta oma laenuhalduriga heade suhete hoidmise vajalikkust.

 20. Ei tea, milline on mu ettevõtte müügiväärtus ja kuidas seda hinnatakse – millised on ettevõtte väärtust tõstvad ja vähendavad tegurid.

 21. Ma ei ole lugenud raamatut Finantsjuhtimine lihtsalt ja selgelt, kus arusaadavas keeles õpetatakse kõiki neid vigu vältima.

Viimase vea parandamiseks saad osta raamatu siit: https://pilvekool.ee/pood/finantsjuhtimine-lihtsalt-ja-selgelt/