ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) on rahvusvaheline raamatupidajate ja audiitorite kogu, mille peakorter asub Londonis. Selle liikmeks saab pärast eksamite sooritamist ja praktika läbimist.

Artikkel ilmus ajakirja Raamatupidamise Praktik oktoobrinumbris.

Praegu on 19 ACCA liiget märkinud oma asukohana Eesti. Nende hulgas on viis suurettevõtte (sh kolm börsiettevõtte) finantsdirektorit ja üheksa juhtivat audiitorit. ACCA eksameid tegevaid tudengeid oli Eestis paar aastat tagasi 50. ACCA liige võib oma nime järele kirjutada ACCA, viieaastase staažiga liige FCCA. ACCA kvalifikatsioon annab suurepärase ja rahvusvaheliselt tunnustatud finantshariduse. Maailmas kokku oli Wikipedia andmetel 2014. aasta juuni seisuga 170 000 ACCA liiget ja 436 000 tudengit. Eksamid on päris rasked ja paljud tudengid seda programmi ei lõpeta.

ACCA õpingute käigus saavad väga hästi selgeks rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IFRS), samuti areneb erialane inglise keel.

IFRS-i aruandeid koostavad Eestis börsiettevõtted, finants- ja kindlustusasutused, mõned suured kontsernid ja kontsernide tütarettevõtted. Samuti on IFRS-alased teadmised vajalikud neid ettevõtteid kontrollivatele audiitoritele.

Lisaboonusena taastuvad kirjutamises osalevad käelihased − kolm tundi tihedat kirjutamist on paras trenn, millist pärast ülikooli enam eriti ette ei tule. Aju areneb samuti mühinal – materjal on mahukas ja inglise keeles oma mõtteid kolme tunniga pädevalt edasi anda on päris pingutav.

Eksamid

ACCA liikmeks saamiseks tuleb sooritada 14 eksamit, eelnevate õpingute alusel võib saada mõnest eksamist vabastuse.

Eksameid on võimalik sooritada kaks korda aastas, juunis ja detsembris, Tallinna Ülikooli ruumides. 2015. aasta lõpus lisandub kaks eksamisessiooni – märtsis ja septembris. Teooria osakaal ei ole suur, peamiselt lahendatakse praktilisi ülesandeid.

Esimesed kolm kohustuslikku eksamit – teadmised:

 • F1 Raamatupidaja äriettevõttes
 • F2 Juhtimisarvestus
 • F3 Finantsarvestus

Kuus kesktaseme kohustuslikku eksamit – oskused:

 • F4 Äriõigus
 • F5 Tulemusjuhtimine (Performance Management)
 • F6 Maksuarvestus
 • F7 Finantsaruandlus
 • F8 Audiitortegevus
 • F9 Finantsjuhtimine

Kohustuslikud erialaeksamid

 • P1 Ettevõtete valitsemine, risk ja eetika
 • P2 Kontserniaruandlus
 • P3 Ärianalüüs

Valikulised erialaeksamid (valida neljast kaks)

 • P4 Finantsjuhtimine edasijõudnutele
 • P5 Tulemusjuhtimine edasijõudnutele
 • P6 Maksuarvestus edasijõudnutele
 • P7 Audiitortegevus edasijõudnutele

Eksamil hindeid ei panda, edukaks soorituseks on vaja saada 100 punktist 50. ACCA kodulehel avaldatud statistika kohaselt sooritab eksami edukalt vaid 30−50% osalejatest.

Lisaks eksamitele tuleb läbida eetikamoodul, deklareerida kolm aastat erialast töökogemust ning kinnitada 13 tööeesmärgi saavutamist. Tööeesmärgid kinnitab juhendaja, kes peab olema ACCA või kohaliku audiitorkogu liige.

Maksumus

Esmane registreerimistasu on 79 naela (ca 99 eurot), edaspidi tuleb maksta aastatasu ACCA-le 81 naela (ca 101 eurot). Iga eksami eest tuleb maksta ACCA-le eksamitasu, olenevalt tasemest 69−100 naela (ca 86−125 eurot). Lisaks küsib Tallinna Ülikool iga eksami korraldamise eest tasu 45 eurot.

Mina olen seni õppinud iseseisvalt. Iseõppimisel on iga eksami jaoks vaja õpikut ja harjutuste raamatut, Bookdepositoryst ostes maksavad need kokku ca 40−60 eurot. Raskemate eksamite puhul tasub osta ka lühikonspekt, passcards, mis maksab ca 15 eurot, see on väga mugav materjali kordamiseks. Kindlasti soovitaksin iseõppijal Youtube’ist vaadata London School of Business & Finance’i õppevideoid (kanal LsbfACCA). Need annavad lisaks materjali selgitamisele väga väärtuslikku infot eksamitehnika kohta.

Eestis spetsiaalseid ACCA ettevalmistuskursuseid ei ole, lähim võimalus on Riias – PWC Akadeemia korraldab ingliskeelseid kursuseid. Iga eksami kohta on olemas viiepäevane loengukursus ja veebipõhine nädalalõpukursus. Mul endal on veel kaks viimast rasket eksamit tegemata, võib-olla tasuks selline veebikursus võtta.

EBS teatas 2013. aasta lõpus, et plaanib hakata ka ACCA programmi kasutama, täpsemat infot veel ei ole antud.

Kogu programmi läbimine läheb iseõppijale kokku maksma ca 2500 eurot. Nõudliku töö ja pere kõrvalt üle kahe eksami korraga teha eriti ei jaksa, aega kulub ikka mitu aastat. Maksimaalselt saab korraga sooritada neli eksamit, arvestada tuleb ka järjekorraga − eelmise taseme eksamid peavad olema tehtud, siis saab järgmistega alustada.

ACCA liige peab igal aastal tasuma liikmemaksu 205 naela (ca 256 eurot) ning läbima 40 tunni ulatuses täiendusõppe.

Miks tasub seda programmi ette võtta?

ACCA kvalifikatsioon tagab väga hea professionaalse arengu − Eestis on vähe saada põhjalikku kõrgtasemel finantsala täiendusõpet. Samuti annab ACCA konkurentsieelise tööjõuturul. ACCA programmi läbinud teavad rohkem ettevõtete äritegevusest kui teised ametikaaslased ja paistavad konkurentide seast silma, suured rahvusvahelised kontsernid oskavad seda kvalifikatsiooni hinnata. ACCA võimaldab ka leida korralikku erialast tööd väljaspool Eestit − ACCA kvalifikatsiooni tunnustatakse 170 riigis üle maailma, sh kõigis ELi riikides.