Ettevõtja ABC [4]

/Ettevõtja ABC [4] – Kas peale maksude maksmist endale ka raha jääb?
Ettevõtja ABC [4] – Kas peale maksude maksmist endale ka raha jääb? 2017-07-27T15:42:30+00:00

Eelmine osa

Milliseid makse ma maksma pean?

Eesti tulumaksuseaduse loogika kohaselt tahab riik saada makse rahalt, mille inimene kätte saab töötasu või dividendina, samuti muult mitterahaliselt hüvelt (erisoodustuselt). Ettevõte oma arvestuslikult kasumilt tulumaksu igal aastal ei maksa (nagu tuleb teha enamuse teiste riikide ettevõtetel), seevastu loetakse osad ettevõtte kulud „ebasobivaks“ ja neilt tuleb tulumaks ära maksta.

Kingitusi ja annetusi saab teatud piirides teha maksuvabalt.

Käibemaksuarvestus ja käibemaksu maksmise kohustus puudutab ainult neid ettevõtjaid, kes on registreerinud ennast käibemaksukohuslaseks. Registreerimine on kohustuslik, kui müügikäive aasta algusest arvates ületab 16 000 eurot. Käibemaksukohuslaseks saab pürgida ka vabatahtlikult. Alates 01.12.14 peavad käibemaksukohustuslased esitama lisaks käibedeklaratsioonile igakuiselt ka sellele lisa, KMD INF-i.

Piiratud käibemaksukohustuslaseks võib üllatuslikult muutuda aga ka iga väiksema käibega juriidiline isik, näiteks kui ta ostab Saksamaalt e-raamatu, tellib Facebookist reklaami või USA-st mõne arvutiprogrammi.

Kuigi siirdehinnad ehk seotud isikute vaheliste tehingute hinnastamisega seotud reeglid väikeettevõtjat väga ei puuduta, siis põhitõdesid võiks siiski teada.

Kinnisvara käibemaksustamine on üks käibemaksuarvestuse keerulisemaid alaliike, kirjutasin sellest pika artikli. Ehk sai selle teema selgemaks.

E-raamatute ja mustrite müük?

Alates 2015. a muutus keerulisemaks elektroonsete teenuste müük teiste EL riikide eraisikutele.

Elektroonseteks teenusteks loetakse ka automaatselt müüdavaid faile (nt e-raamat, koomiks, pilt, muster, mobiiliäpp, programm) , ilma inimsekkumiseta.

Kui varem oli elektroonse teenuse müük tavaline teenus ja väikeste mahtude juures käibemaksuga teemat ei olnud, siis nüüd kui sinu klientide hulgas on teiste EL riikide eraisikuid, pead end igal juhul registreerima end käibemaksukohustuslaseks, pidama eraldi arvestust, kus riigist su ostjad on ja hakkama esitama spetsiaalseid deklaratsioone. Selle kohta kirjutasin ka pikema artikli.

Maksuameti selgitust saab lugeda siin.

Aga maksusoodustused?

Millised kulud on lubatud ettevõtte arvelt kanda ja millised mitte, see on niivõrd huvitav ja vajalik teema.
Seega kirjutasin sellest lausa eraldi raamatu 🙂

Maksuvabad kulud ettevõttes

Osta saab siit: https://pilvebyroo.ee/pood/maksuvabad-kulud-ettevottes/

50 näidet tavapärastest ettevõtlusega seotud kuludest on siin artiklis.

Lisaks on kaks artiklit: millised kulud on ettevõtlusega seotud  ja millistelt kuludelt tuleb makse maksta.

Ettevõtjal on tavalise töötajaga võrreldes võimalik veidi enam maksusoodustusi kasutada. Juhatuse liikme tasult ei pea arvestama töötuskindlustust, kodus töötamisel saab endale kompenseerida kodukontoriga seonduvad kulud.

Isikliku auto kasutamise eest ettevõtte heaks saab maksta isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, reeglid muutusid alates 01.09.2014.

Kui ettevõttel on juba rohkem raha ja oled ettevõttele sõiduauto ostnud, siis pead ka sellega seotud reeglitega arvestama. Alates 1. detsembrist 2014 muutus käibemaksuarvestus karmimaks, tagasi saab enamasti küsida vaid 50% käibemaksust.

Teinekord on tarvis käia välismaal klientide või tarnijatega kohtumas, selleks tuleb vormistada töölähetus ja siis saab ettevõte kanda kõik lähetusega seotud kulud ning lisaks maksta maksuvaba päevaraha.

Ettevõttel on lubatud teha ka teatud piirmäära ulatuses maksuvabalt kulutusi äripartnerite võõrustamiseks.

Ettevõtte kanda on mõistagi ettevõtluseks vajalikud koolitused ja konverentsid, nii erialased, juhtimisalased, finantsalased. Samuti ka üldine majanduskoolitus ja erialane tasemekoolitus, sh välismaal. Välismaal toimuva konverentside ja koolituse korral on samuti vaja vormistada lähetusaruanne.

Deklaratsioonid?

Maksuamet tahab saada erinevaid deklaratsioone maksude kohta – TSD ehk palgamaksude deklaratsioon, KMD ehk käibedeklaratsioon (ainult kui oled käibemaksukohustuslane), teatud juhtudel ka INF-deklaratsioone. Ülevaade neist deklaratsioonidest on siin.

Dividendid?

Dividendid on märksa madalamalt maksustatud võrreldes töötasuga, seega on mõistlik seda võimalust kasutada.

Dividendide maksmiseks (mis on kahtlemata ettevõtluse üks magusamaid vilju!) tuleb osakapital siiski hiljem sisse maksta, aga ka see pole keeruline ülesanne. Dividende saab maksta siis, kui osakapital on sisse makstud ja omakapital seda võimaldab – omakapitalil on oma spetsiifilised reeglid.

Järgnevas osas on juttu veel mõnedest teemadest, mis samuti ettevõtjale olulised – ravikindlustus, vastutus, finantsjuhtimine ning virtuaalse meeskonna loomine.

Arhiiv