Kui töötaja läheb teise riiki tööle, siis võib teisel riigil olla õigus tema töötasu maksustamiseks. Eraldi reeglid on tulumaksule ja sotsiaalmaksule (sh töötuskindlustus ja pensionikindlustus).

Siin ei saa väga täpseid reegleid välja tuua, sõltub asjaoludest ja konkreetsest riigist. Järgnevalt püüdsin välja tuua võimalikult lihtsalt kirjeldatud rusikareeglid, pigem võimalike riskide hindamiseks. Kui tundub, et midagi võib konkreetse töötaja puhul kehtida, siis peab täpsemalt maksulepinguid lugema hakkama ja asjaolusid hindama.

  • Töötaja tulumaks läheb tavaliselt teisele riigile kui

1. Töötasu maksab teise riigi ettevõte;
2. Töötasu maksab ettevõte, kellel on teises riigis tekkinud püsiv tegevuskoht;
3. Töötaja töötab teises riigis 12 kuu jooksul üle poole päevadest (sh lähevad arvesse ka päevad, kui oldi osaliselt kohal). Mitte kalendriaasta, aga jooksva 12 kuu jooksul, libisev periood, igal kuul tuleb uuesti kontrollida.

  • Erand on kokku lepitud viie riigiga sõlmitud maksulepingutes (Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island) – kui töötaja liigitub renditöötajaks, tuleb tema tulumaks igal juhul teisele riigile maksta. Renditöötajaks loetakse sellist töötajat, kes on saadetud oma tööandja poolt teise riigi tööandja juurde tööle, sh ka kontserni sees teise ettevõttesse ajutiselt asendamiseks saadetud töötajad.
  • Juhatuse liikme tasult arvestatud tulumaks läheb alati sellele riigile, kus ettevõte asub.
  • Euroliidu piires teises riigis töötamisel – sotsiaalmaksu makstakse selles riigis, kus töötaja peamiselt töötab. Selle kohta on eraldi EL reeglid olemas. Sama kehtib ka juhatuse liikme tasu kohta.
  • Erandiks on kuni kaks aastat kestev töölähetus, siis võib sotsiaalmaks jääda kodumaale. Töölähetuse korral tuleb taotleda Sotsiaalkindlustusametist spetsiaalne õiend A1.

Kui maksustamise õigus on teisel riigil, siis tuleb makse maksta muidugi ka vastavalt teise riigi seaduste järgi, igas riigis on erinev arvestuskord ja summad võivad väga erinevad olla.

Kui sotsiaalmaks makstakse teisele riigile, siis kehtivad töötajale ka teise riigi sotsiaalmaksust tulenevad õigused – haigushüvitis, pensioniaastad jne.

Palgatulu maksustamine ei mõjuta töötaja residentsust, selle määramiseks on eraldi reeglid. Kui töötaja jääb Eesti residendiks ja esitab oma aastase täieliku tuludeklaratsiooni Eesti riigile, siis deklareerib ta seal ka oma välisriigi tulud.

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus