Kui palju peaks vara olema, et saaks töötamisest loobuda?

Üks väga hea rusikareegel – eesmärk võiks olla koguda tuluteenivat vara kokku sellises väärtuses, mis on sinu iga-aastastest kulutustest 25x suurem. Vastavalt siis kas kokkuhoidliku elamise kulutustest või mõnusa elu kulutustest, mis on kahtlemata päris erinevad. Sellises ulatuses (neto!)vara omamine annab tõelise finantssõltumatuse, valikuvabaduse – kas ja millises ulatuses edasi töötada.