Alampalk tõuseb
Kuu alampalk on alates 01.01.2019 540 eurot (2018.a oli 500 eurot).
Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Lisaks on alampalgaga seotud erinevad tasud, nt lasteaiatasu, elatisrahad jne.

Töötasu maksumäärad ei muutu
Selge see, valimised ju tulemas. Brutopalgalt kinnipeetavad maksud on jätkuvalt 20% tulumaks, 2% kogumispensioni makse (kui on liitutud), töötuskindlustusmakse 1.6% (v.a juhatuse liikme tasult ja pensionärile makstud tasult). Brutopalgale lisandub 33% sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakse 0.8% (v.a juhatuse liikme tasult).

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus tõuseb
Ravikindlustust tagab minimaalse sotsiaalmaksukohustuse tasumine. Oluline on see vast eeskätt juhatuse liikmetele ja osalise tööajaga töötajatele. Sotsiaalmaksu kuumäär on alates 01.01.2019.a. 500 eurot (ehk eelmise aasta alampalk) ning minimaalne sotsiaalmaksukohustus vastavalt 165 eurot (2018.a. olid vastavad numbrid 470 ja 155.10 eurot).
Kui juhatuse liige tahab endale ravikindlustust, siis peab ta alates 01.01.2019 tasuma maksud vähemalt 500 eurolt, nii sotsiaalmaksu kui ka muud maksud. Kui töötaja töötab osalise tööajaga, siis temale ravikindlustuse tagamiseks tuleb maksta sotsiaalmaks vähemalt summas 165 eurot ning muud maksud vastavalt tegelikult makstud tasule.
Juhatuse liige, kes maksab omale minimaalset tasu vastavalt sotsiaalmaksu kuumäärale, töötuskindlustust ei maksa, kogumispensioniga on liitunud (2%), tulumaksuvaba miinimumi ei kasuta:
2018: brutosumma 470, netosumma 368,48, maksud kokku 256,62 eurot.
2019 (väljamakse järgi!): brutosumma 500, netosumma 392, maksud kokku 273 eurot.
Kui maksad jaanuaris välja detsembri palga, siis see arvuta juba uute reeglite järgi. Jaanuari väljamaksetelt pead 11. veebruaril juba uued maksud maksma.

Osaühingu osakapitali saab sisse maksta ka mujale kui Eesti pankadesse

Äriseadustiku muudatus võimaldab osaühingu osakapitali sissemaksmiseks kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot. Siiani aktsepteeris Äriregister ainult Eesti pankade osakapitali sissemaksmise tõendeid.
See oli tõsiseks probleemiks e-residentidele, kellel oli keeruline Eesti pankades pangakontot avada.

Aktsiisitõusud
Tubakaaktsiis tõusis 01.01.19 10%. Maagaasi ja vedelgaasi aktsiis tõusis 25%. Alkoholiaktsiisi tõus jäi ära, kütuseaktsiis ei muutunud.

Rendiarvestus muutub IFRS ettevõtetel (EFS: lubatud alternatiiv)
Alates 2019 on IFRS järgi toimetavatel ettevõtetel kohustuslik kajastada pea kõik rendilepingud kapitalirendina, v.a vähesed erandid (väikesed ja lühikesed rendid). Kontorirendid ja autorendid kajastatakse reeglina kapitalirendi reeglite järgi.
Eesti finantsaruandluse standardit kasutavad ettevõtted võivad rahulikult jätkata senist praktikat, midagi muutma ei pea. Küll on aga pakutud ka alternatiivne võimalus kajastada rendilepinguid IFRS standardi sarnaselt, see on kasulik eeskätt IFRS standardeid kasutavasse kontserni kuuluvatel ettevõtetel, et numbreid oleks kontsernis lihtsam kokku panna.

Töötajate registri muudatused
Alates 01.01.2019 tuleb töötajate registris uue töölepingu alusel töötava isiku registreerimisel lisada täiendava infona tööaja määr.
Alates 01.06.2019 tuleb lisada täiendavalt info ka ametinimetuse ja töötamise asukoha kohta. VÕS lepingutele see ei kehti.
Olemasolevate töötajate andmete täiendamise tähtajaks on 30.06.19. Kiirustada sellega ilmselt ei maksa, las uus andmebaas põeb oma lastehaigused enne läbi.
Sisuliselt tähendab see seadusemuudatus, et riigil saab olema täielik ja väga operatiivne palgastatistika, nii ametikohtade kui omavalitsusüksuste lõikes.
Maksuametil on olnud viimasel ajal hea tava oma andmeid ka avalikustada, seega on nii tööandjatel kui töötajatel tuleval sügisel uurimist ja mõtlemist tublisti.
Vaata siit Maksuameti selgitusi ning aadressi ja ametinimetuse lisamise juhendeid:
https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine/muudatused-tootamise-registreerimisel

Vautšerite käibemaksukäsitlus muutub
Üheotstarbeline vautšer (nt teatripileti kinkekaart) – maksustatakse käibemaksuga raha laekumisel, nagu ikka ettemaksu saamisel (siiani: maksustati käibemaksuga kauba/teenuse võõrandamisel).
Kui vautšeri eest saab osta erineva käibemaksuga asju (nt raamatupoes, raamatuid või kontoritarbeid) – maksustamine jääb samaks kui praegu, vautšeriga makstud osa maksustatakse käibemaksuga kauba/teenuse võõrandamisel.
Vautšer on instrument, mille puhul:
1) on kauba võõrandajal või teenuse osutajal kohustus see vastu võtta tasuna või osana tasust kaupade või teenuste eest ning
2) võõrandatav kaup või osutatav teenus või kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märgitud vautšeril või sellega seotud dokumentides, sealhulgas sellise vautšeri kasutamise tingimustes.
Allahindluskuponge see muudatus ei puuduta, neid ei loeta KMS mõistes vautšeriks.

MOSS erikord muutub väikestele müüjatele soodsamaks
Päris väikesed elektroonsete teenuste müüjad pääsevad MOSS’i rakendamisest, kui nende aastane müük teistele EL riigi eraisikutele jääb alla 10 000 euro.
Lisaks lihtsustub ostja asukoha kohta tõendite kogumise kohustus kui müük teiste EL riikide eraisikutele jääb vahemikku 10-100 tuhat eurot.

Ettevõttelt ettevõttele regulaarselt makstavatele dividendidele rakendub tulumaksusoodustus
2019.a. on võimalus hakata kasutama dividendide tulumaksusoodustust (20% asemel 14%) järgmistel eeldustel:
1) dividendide saajaks on juriidiline isik (nii Eesti kui välismaine)
2) jaotatud kasum on väiksem või võrdne eelmise kolme aasta jaotatud kasumiga. Esimeseks arvesse minevaks aastaks on 2018, ehk 2019.a. saab kasutada soodustust 1/3 2018.a. jaotatud kasumi ulatuses.
Vaata Maksuameti selgitust:
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused/muudatused-dividendide-maksustamisel-alates-01012019

Maksukorralduse seaduse muudatused
Hulk tehnilisi muudatusi.
Olulisemad ehk:
1) maksukahju väljanõudmise õigus ettevõte tegelikelt juhtidelt. Vt artiklit:
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/11/27/maksuamet-votab-fookusesse-maksuvolglaste-tegelikud-juhi
2) Revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli asemel on nüüd maksukontroll.
3) Teatud juhtudel saab maksuvõlga ajatada ka tagasiulatuvalt.

Töötervishoiu seaduse muutus
Tervisekontrolli ei pea enam kõiki töötajaid saatma, ainult vastavalt riskianalüüsile.
Kui varem tuli seda teha 1 kuu jooksul, siis nüüd 4 kuu jooksul
Kuvariga töö nõuab endiselt tervisekontrolli. Vt ka artiklit Sotsiaalministeeriumi blogist:
https://somblogi.wordpress.com/2018/08/27/muudatused-tookeskkonna-korralduses-millega-peaksid-lahiajal-arvestama/

Vedelkütuse seaduse muudatused
Muutused rakenduvad valdavalt alates 01.02.19 ja avaldavad mõju:
1) kõikidele tarbimisse lubatud kütuse müüjatele,
2) kütuse impordi tegevusluba omavatele kütuse müüjatele ning
3) kütuse müüjatele, kes teostavad kütuse tarbimisse lubamist ja maksuladustamise lõpetamist.

Peamised muudatused:
1) muutub kütusemüüjate tagatisraha rakendamise kord
2) üle 10 m3 vedelkütusemahutid tuleb arvele võtta
3) vedelkütuse liikumised tuleb registreerida kütuse käitlemise andmekogus KKS
4) laopidajad peavad edastama oma laoandmed – laoarvestuse ja aruandluse andmekogusse LAAK


Eraisikuid puudutavad muudatused

Alates 1. septembrist 2019. aastal muutub vanemahüvitise arvutamise aluseks olev periood:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/muudatused-perehuvitiste-seaduses-septembris-2019

Esimese ja teise lapse toetus kasvab 55 eurolt 60 eurole.

Eraisiku 2018.a. tuludeklaratsiooni esitamisel on muutuseid, vaata võrdlustabelit siit:
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/olulisemad-muudatused-2018-aasta-tulude-deklareerimisel

Lisaks on nüüd võimalus lasta AirBnB-l oma tulud automaatselt maksuametisse saata: https://www.emta.ee/et/uudised/mta-ja-airbnb-solmisid-uurileandjaid-puudutava-kokkuleppe

Vaatasin üle ka Maksuvabade kulude e-raamatu ja lisasin sinna 2019.a. muudatused. Osta täna (10.01.19) soodushinnaga -50%:
https://pilvekool.ee/pood/maksuvabad-kulud-ettevottes/