Esiteks tuleks teha valik, kas moodustada juriidiline isik või tegutseda füüsilise isikuna .

Füüsiline isik on inimene. Juriidiline isik on virtuaalne moodustis, mis tegutseb seadusega määratud piirides. Äriseadustiku alusel tegutsevad: osaühing (OÜ), aktsiaselts (AS), usaldusühing (UÜ) ja täisühing (TÜ). Lisaks on veel olemas tulundusühistu, mittetulundusühing ja sihtasutus, aga need ei ole ettevõtluseks mõeldud ja neist me siin ei räägi. Hea ettevõtlusvormide võrdlus on toodud eesti.ee lehel.

1. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

Alates 2009.a. algusest tuleb ka FIE-l end registreerida äriregistris, maksuametis mitte. Selle kohta on siin justiitsministeeriumi pikk artikkel. Raamatupidamisarvestust võib pidada kassapõhiselt, raha sisse = tulu, raha välja = kulu. Eelduseks küll see, et kulu on „ettevõtlusega seotud”. Isiklikud tavapärased kulud ei ole tavaliselt ettevõtlusega seotud, aga piir teinekord ei ole väga selge ja sõltub põhjendamisoskusest. Ja maksuameti revidendi kvalifikatsioonist ja tujust teinekord ka 🙂 . FIE vastutab ettevõtlusest tekkinud kohustuste eest kogu oma varaga. Aruandlust eriti ei ole, 31. märtsiks tuleb vaid tuludeklaratsioon esitada. Maksuameti juhendid FIE-dele asuvad siin.

2. Osaühing (OÜ)

Osaühing on väike-ettevõtluseks kõige sobivam vorm, sobib ka alustavale ettevõtjale, eriti kuna nüüd lubatakse tegutsema hakata juba enne osakapitali sissemaksmist. Osakapitali miinimumsuuruseks on 2500 eurot, mis tuleb lõpuks sisse maksta.

3. Aktsiaselts (AS)

Aktsiaselts on suuremamahuliseks ettevõtluseks, aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 25 000 eurot. Igasugused muud nõuded on ka märksa karmimad, aga see-eest saad soovi korral börsile minna 🙂 .

4. Täisühing (TÜ) ja usaldusühing (UÜ)

Täisühingus peab olema kaks täisvastutusega osanikku, usaldusühingus üks täisvastutusega ja teine piiratud vastutusega. Kummalgi ei ole nõutavat sissemakse suurust. Täisühingu omapärana võiks märkida selle, et äriregister täisühingu aastaaruannet ei nõua – ega ka keegi teine. Seetõttu on täisühing väga hea ettevõtlusvorm kui on soov oma tegevus konfidentsiaalsena hoida, näiteks oma investeeringute hoidmiseks.

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus