Vastav käibemaksuseaduse muudatus on veel vastu võtmata, aga 1. detsember on juba päris lähedal. Seega väike ülevaade siiski ka siia blogisse. Kui midagi muutub, siis parandan.

Keda puudutab?

Ettevõtteid, kes kasutavad ostetud või renditud sõiduautosid ja kes on käibemaksukohustuslased.

Mis on sõiduauto?

 • kategooria M1 tehnilises passis;
 • peale juhiistme mitte enam kui 8 istekohta;
 • kuni 3500 kg.

Mis muutub?

Praegu:

 • sõiduautoga seotud kuludelt saab käibemaksu tagasi arvestada 100% ulatuses, kõigilt kuludelt (ost, rent, kütus, pesu, tarvikud jne);
 • erasõitude ja töösõitude suhet saab tõendada sõidupäeviku pidamisega;
 • erasõitudelt tuleb maksta maksud järgnevalt:
 1. sõidupäeviku mittepidamisel on maksuarvestuse alussummaks 256 eurot kuus
  • tulumaks 256 * 21/79 = 68,05
  • sotsiaalmaks (256+68,05)*33%=106,94
  • käibemaks omatarbelt 256/1,2*20%=42,67
  • kokku: 217,66
 2. sõidupäeviku pidamisel on alussummaks erasõidu kilomeetrite arv x 0,3.

Alates 1. detsembrist:

 • kõigilt sõiduautoga seotud kuludelt saab käibemaksu tagasi arvestada 50% ulatuses (või vähem, nt kui ettevõttel on osa käivet maksuvaba);
 • 100% ulatuses saab käibemaksu tagasi arvestada ainult erandjuhtudel (vt järgnevat selgitust);
 • kui on kasvõi 1% erasõite, siis on lubatud tagasi arvestada maksimaalselt 50% käibemaksust;
 • käibemaksu omatarbelt arvestama enam ei pea (v.a taksod ja õppesõiduautod);
 • tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestus jääb samaks, selle arvestuse aluseks piisab päevikust.
 • maksuametit tuleb käibemaksudeklaratsioonis teavitada, mitme auto korral lähtutakse 50% või 100% reeglist, vt selgitust siit.
 • Erasõitude hüvitamist ei loeta enam käibeks ja see ei muuda autot 100% ettevõtluses kasutatavaks.

100% ostukäibemaksu tagasiküsimise tingimused

Kogu ostukäibemaksu saab edaspidi tagasi küsida vaid erandjuhtudel:

 • edasimüük (auto kui kaup);
 • rendile andmine (liising);
 • taksod;
 • õppesõiduautod;
 • sõiduautod, mida kasutatakse 100% vaid ettevõtluse tarbeks.

Maksuameti selgitus, kuidas tõestada sõiduauto kasutamist 100% töösõitudeks – tõestada ei saa vaid sõidupäevikuga, tõendeid hinnatakse kogumis ja need peavad olema eluliselt usutavad. Näiteks GPS, autode parkimine töökohal ja veel muud võimalused. Tõendamiskohustuse täpsem sisu kujuneb tavapraktikas ja koostöös MTAga.

Autot peab kasutama üksnes ettevõtluse tarbeks vähemalt kahe aasta jooksul, kui esialgselt kavandatud kasutamisotstarve muutub, tuleb teha vastav käibemaksu korrigeerimine.

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus